รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับหมู่เรือ

Release Date : 18-10-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับหมู่เรือ

พลเรือตรี สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในการรับเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก อเล็กซานเด ที ชอวาท (Captain Alexander T.Shcwarz) ผู้บังคับหมู่เรือเดินทางเยือนเมืองท่าประเทศไทย ทร.รัสเซีย และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับหมู่เรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง