เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ (พื้นที่บางนา)

Release Date : 29-06-2020 00:00:00
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ (พื้นที่บางนา)

พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ (พื้นที่บางนา) ณ สโมสรสัญญาบัตร กรมสรรพาวุธทหารเรือ (พื้นที่บางนา)เมื่อ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓