เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ และมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือให้แก่บุตรสมาชิก

Release Date : 08-09-2020 00:00:00
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ และมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือให้แก่บุตรสมาชิก

พลเรือโท รณภพ  กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ และมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือให้แก่บุตรสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ และอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓