ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

Release Date : 18-09-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับ นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเล็ก แซ่เฮง หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด และ นายสุธี ธนนันท์ศิริ รองหัวหน้ากู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถานฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓