ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่งเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะฯ

Release Date : 21-10-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่งเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะฯ

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่ง พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ  เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ณ สนามบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

  

  

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่งเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง