ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

Release Date : 23-10-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง