ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางการกีฬา ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ

Release Date : 22-10-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางการกีฬา ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ

พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางการกีฬา ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านกีฬาให้กับหน่วยและผู้ที่มีผลงานทางกีฬาเป็นเลิศ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางการกีฬา ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง