ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ

Release Date : 22-10-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ นาย ณ หอประชุมภูติอนันต์ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง