โฆษกกองทัพเรือ ยืนยัน ผลตรวจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ๒๗๐ นาย ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

Release Date : 13-01-2021 14:24:14
โฆษกกองทัพเรือ ยืนยัน ผลตรวจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร  ๒๗๐ นาย  ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
 
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า  ตามที่มีข่าวปรากฏว่ากำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน ๒  นาย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  ทำให้ต้องมีการกักตัว และทำการตรวจหาเชื้อกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศรจำนวน ๒๗๐ นาย นั้น ล่าสุด กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ส่งผลการตรวจการสอบสวนและควบคุมโรค ของกำลังพลเรือจักรีนฤเบศวรที่กักตัวควบคุมโรคครบแล้วทุกนาย  ซึ่งกำลังพลทั้ง ๓ กลุ่ม คือ 
 ๑.ผู้ที่กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ จำนวน ๒๑๐ นาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
            ๑.๑ กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จำนวน ๙ นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง ๑๐-๒๔ ม.ค.๖๔ ได้ทำการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
            ๑.๒ กำลังพลกลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๒๐๑ นาย กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ สังเกตอาการระหว่าง ๑๑ - ๒๕ ม.ค.๖๔ ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
  ๒.ผู้ที่กักตัวที่เรือ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ จำนวน ๖๐ นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔ เรียบร้อย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ
  ๓.ผู้ที่กักตัวที่บ้าน (ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้) จำนวน ๑๗ นาย  ผลตรวจไม่พบเชื้อ
     ทั้งนี้ กองทัพเรือ ขอขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ช่วยดูแลกำลังพลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นอย่างดี ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ส่งกำลังใจมาตลอดตามสื่อต่างๆ  โดยกองทัพเรือขอให้คำมั่นว่า จะยังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป และคงทำกำลังให้พร้อมสำหรับทุกภารกิจอยู่เสมอ เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตลอดไป   
     " พลังสามัคคี  พลังราชนาวี"
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
โฆษกกองทัพเรือ ยืนยัน ผลตรวจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร  ๒๗๐ นาย  ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง