เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Release Date : 30-04-2021 00:00:00
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

  

 

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง