ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 01-10-2021 00:00:00
ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

พลเรือตรี ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้กับ พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ (ท่านใหม่) ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือตรี ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ และพระราชทานยศเป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง