รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด จันทบุรี มอบหมายให้หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ๑๑๓ฯ นำกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมดำเนินการตรวจสอบ การบุกรุกพื้นที่

Release Date : 05-10-2021 00:00:00
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด จันทบุรี มอบหมายให้หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ๑๑๓ฯ นำกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมดำเนินการตรวจสอบ การบุกรุกพื้นที่

พลเรือตรี อุทาน  คล้ายภูผึ้ง  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด จันทบุรี มอบหมายให้ เรือโท นพดล  สวนเดิมบาง หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ๑๑๓ฯ นำกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมดำเนินการตรวจสอบ การบุกรุกพื้นที่ ตามที่ปรากฏการร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ ผลการตรวจสอบพบมีการบุกรุกพื้นที่โดยการไถปรับพื้นที่  ตัดต้นไม้รวมเนื้อประมาณ ๒๐ ไร่ ไม่พบผู้กระทำผิด โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่ และสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไป ณ หมู่ ๑ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด จันทบุรี มอบหมายให้หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ๑๑๓ฯ นำกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมดำเนินการตรวจสอบ การบุกรุกพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง