ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้

Release Date : 13-10-2021 00:00:00
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้

นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้พร้อม และเข้าเยี่ยมเยียน พร้อมกับมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว นายแซรี ยูโซ๊ะ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนพื้นที่รอบค่ายจุฬาภรณ์ ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หมู่ ๖ บ้านทรายขาว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง