ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เชิงรุกบริเวณตลาดเช้า ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 14-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เชิงรุกบริเวณตลาดเช้า ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เชิงรุกบริเวณตลาดเช้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็วด้วยชุดทดสอบ ATK พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑ ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๙๗ ราย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ส่งผู้แทนร่วมสังเกตการณ์เพื่อเตรียมการบูรณาการร่วมกัน ณ บริเวณตลาดเช้า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุุรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เชิงรุกบริเวณตลาดเช้า ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง