กรมอู่ทหารเรือร่วมกับอำเภอสัตหีบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

Release Date : 25-11-2021 00:00:00
กรมอู่ทหารเรือร่วมกับอำเภอสัตหีบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

กรมอู่ทหารเรือร่วมกับอำเภอสัตหีบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนองจับเต่า เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมอู่ทหารเรือร่วมกับอำเภอสัตหีบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนองจับเต่า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง