กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ชื่อการแสดง "๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Release Date : 19-07-2022 00:00:00
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ชื่อการแสดง "๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ชื่อการแสดง "๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ บำรุงสภากาชาดไทยและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาของพระองค์ท่าน 
    
ขอเชิญท่านผู้มีกุศลจิต ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘" บัญชีเลขที่ ๑๑๕ – ๑ – ๐๗๕๓๓ – ๘ หรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองทัพเรือวังนันทอุทยาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘" บัญชีเลขที่ ๖๖๑ – ๔ – ๑๘๙๘๗ – ๕ หรือสแกน QR CODE พร้อมเพย์ (ด้านล่าง) และส่งหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร (อัตโนมัติ) ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือที่ LINE ID : FINN97531 (กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน) ทั้งนี้ สภากาชาดไทย และกองทัพเรือ ยินดีมอบสิทธิประโยชน์แก่ท่านผู้บริจาค เช่น สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า โดยแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน(สำหรับบุคคลทั่วไป) หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(สำหรับนิติบุคคล) ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ หรือ ๐๘ ๐๖๖๔ ๔๘๙๑ กรณีบริจาคตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป รับของที่ระลึกมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท และกรณีบริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป รับของที่ระลึกมูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น  
   
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๒๘ – ๒๙ และคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ หรือ ๐๘ ๐๖๖๔ ๔๘๙๑