ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 21-10-2022 14:06:04
ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 (((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 3x4 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 3x5 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 2.5x3.5 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 1.25x2.5 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 3.30x6.85 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 4.x4.1 ม. ))))))

ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปส.สลก.ทร. โทร.๕๕๑๘๔