แฟนซีดริลโรงเรียนชุมพลทหารเรือแสดงในงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๖"

Release Date : 17-01-2023 00:00:00
แฟนซีดริลโรงเรียนชุมพลทหารเรือแสดงในงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๖"

นักแฟนซีดริลโรงเรียนชุมพลทหารเรือทำการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีในงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๖" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
แฟนซีดริลโรงเรียนชุมพลทหารเรือแสดงในงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๖"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง