ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

Release Date : 29-01-2023 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ร่วมกับองค์กรภาคประมงจังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร องค์การสะพานปลา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมน้อมเกล้า ฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน อาทิเช่น ปลากระป๋อง กะปิ เกลือ และน้ำปลา เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา ฯ แม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง