ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"

Release Date : 23-11-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร  "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" จำนวน ๒๒ ล้านตัว ณ หาดสีทอง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
ทัพเรือภาคที่ ๑ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังในพระราชูปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สมาคมประมงแสมสาร สำนักงานประมงอำเภอสัตหีบ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร ร่วมกันเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร โดยเป็นอีกหนึ่งธนาคารปูม้าแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ด้วยทางชุมชนบ้านเเสมสาร เป็นชุมชนที่อยู่คู่กับอาชีพประมงมาเป็นเวลานาน สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในชุมชน จนปัจจุบัน เกิดการพัฒนาต่อยอดมาเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ธนาคารปูม้าส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก รวมถึงนำความยั่งยืนมาสู่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในชุมชน