กระบวนเรือพยุหยาตราฯ

Release Date : 05-09-2012 11:07:50
กระบวนเรือพยุหยาตราฯ

 

 

กระบวนเรือพระราชพิธี