ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ม.ค. ปี งป. 2567


เดือน ม.ค. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
421
ราคากลาง
588,185,974.56
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
529,049,873.21
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
พธ.ทร. 1004/ชฟ./67 ซื้อน้ำยาทำความเย็น R-141 B (ฟรีออน) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 256,800.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 256,800.00
พธ.ทร. 1003/ชฟ./67 แก๊สฟรีออน R-22 ขนาด 30 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 450,000.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 450,000.00
พธ.ทร. 4001/UN/67 ซื้อเสื้อชูชีพแบบพยุงคอและอกสีส้ม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 39,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 39,000.00
พธ.ทร. 5002/พด.ภช./67 ซื้อภาชนะกระเบื้อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 384,500.00 บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) 380,000.00
พธ.ทร. 1001/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 28,645.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 28,645.00
พธ.ทร. 7010/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 03 ม.ค. 2567 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 8,000.00
พธ.ทร. 6006/ยวส./67 จ้างผลิตสายทิ้งแขวนกระบี่หนังสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 03 ม.ค. 2567 480,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 480,000.00
พธ.ทร. 1003/พัสดุUN/67 ซื้อสีพ่นสีกากีแกมเขียว ขนาด 1 ยูเอส.แกลลอน และ สีพ่นสีกากี ขนาด 1 ยูเอส.แกลลอน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 142,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 142,000.00
พธ.ทร. 7309/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ พธ.ฐท.พง.ทรภ.3 โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 03 ม.ค. 2567 33,600.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 33,600.00
พธ.ทร. 5008/ฝศษ./67 ซื้อน้ำหอมปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 185,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 185,000.00
พธ.ทร. 4002/พด.วส./67 ซื้อผ้าใบอาบน้ำยากันน้ำสีขาว ขนาด 36 นิ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 495,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 495,000.00
พธ.ทร. 3005/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ตอน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 7,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 7,500.00
พธ.ทร. 1008/พด.วส./67 ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 187,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 186,400.00
พธ.ทร. 1003/พด.วส./67 ซื้อแฟ้มมีสันแบบเจาะรู กระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิมพ์ลายกันน้ำกันรอยขูดขีด (ขนาด 2 นิ้ว) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 140,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 140,000.00
พธ.ทร. 1002/ชฟ./67 ซื้อแก๊สฟรีออน R-134A ขนาด 30 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 336,000.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 336,000.00
พธ.ทร. 6005/ยวส./67 จ้างผลิตสายทิ้งแขวนกระบี่แถบทอง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 03 ม.ค. 2567 476,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 476,000.00
พธ.ทร. 7001/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 03 ม.ค. 2567 34,818.87 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 34,818.87
พธ.ทร. 7005/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 03 ม.ค. 2567 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 8,000.00
พธ.ทร. 7002/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตราอักษร ฟุลตัน (Fulton) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 03 ม.ค. 2567 58,850.00 บริษัท ฉัตรชมชื่น จำกัด 58,850.00
พธ.ทร. 3008/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ และตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 74,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 74,170.00
พธ.ทร. 3009/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อชั้นวางเอกสารแบบโครงเหล็กฉากถอดประกอบได้ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 28,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 27,800.00
พธ.ทร. 3001/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อตู้เก็บภาชนะ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 90,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 90,000.00
ฐท.พง. 66129119722 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 86 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 251,985.00 บจก.บี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพร์ส 251,985.00
อร. 1.6.12.2 ซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เรือหลวงภูเก็ต จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 03 ม.ค. 2567 165,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 164,780.00
ฐท.พง. 66129118633 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 81 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 ม.ค. 2567 246,100.00 บจก.บี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพร์ส 246,100.00
อร. 1.6.13.2 ซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เรือหลวงสงขลา จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 04 ม.ค. 2567 165,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 164,780.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 22/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 04 ม.ค. 2567 399,000.00 บริษัท ช.พัฒนาซิสเท็ม จำกัด 398,896.00
อร. 1.2.5.6 ซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เรือหลวงศรีราชา จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 04 ม.ค. 2567 165,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 164,780.00
ฐท.พง. 66129118002 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 108 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 187,915.00 บจก.บี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพร์ส 187,915.00
สสท.ทร. P66110022250 ซื้อระบบซอฟต์แวร์ป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย จำนวน ๑ ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ม.ค. 2567 2,500,000.00 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 2,450,300.00
สสท.ทร. - ซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรอง (OSINT) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 1,000,000.00 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 991,890.00
สสท.ทร. P66110022252 การซื้อบัตรอัจฉริยะสำหรับระบบจัดทำบัตรประจำตัวสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านกำลังพล จำนวน 1 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 998,310.00 บริษัท ชวิภา จำกัด 997,668.00
สสท.ทร. P66110022253 ซื้ออะไหล่/อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร Kenwood จำนวน 5 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 1,475,000.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด 1,468,575.00
พธ.ทร. 5009/ฝศษ./67 ซื้อยาดับกลิ่นชนิดก้อน และน้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 168,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 168,000.00
พธ.ทร. 2001/ราชนาวิกสภา/67 ซื้อเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา และโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 180,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 180,000.00
พธ.ทร. 1216/ฝศษ./67 ซื้อผงซักฟอกชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 249,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 248,100.00
พธ.ทร. 1213/ฝศษ./67 ซื้อกระดาษการ์ดไอวอรี่ สีฟ้า ชนิด 180 แกรม ขนาด 31 นิ้ว x 43 นิ้ว และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 26,250.00 บริษัท หอมพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด 26,250.00
พธ.ทร. 1208/ฝศษ./67 ซื้อนกหวีดเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 274,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 274,500.00
พธ.ทร. 1212/ฝศษ./67 ซื้อวัสดุเครื่องดนตรี วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 54,000.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 53,800.00
พธ.ทร. 1209/ฝศษ./67 ซื้อไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่น วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 228,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 228,000.00
พธ.ทร. 5001/พธ.ทร./67 ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ม.ค. 2567 4,968.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 4,968.00
576/2566 จ้างเหมาบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและประมวลผลรายการข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ม.ค. 2567 12,000,000.00 คอนซอร์เตียมโส-สกาย 11,999,981.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 2/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.ศรีราชา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 08 ม.ค. 2567 3,890,000.00 บริษัท เอส.วี.วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด 3,889,888.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 3/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบฐานแท่นเครื่องจักรใหญ่และเกียร์ ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 08 ม.ค. 2567 410,000.00 ห้งหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 409,274.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ พื้นที่ ปจปร.ฯ จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 08 ม.ค. 2567 8,000,000.00 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด 7,885,900.00
ฐท.พง. 66129371498 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 400,000.00 หจก.บัวบาน กรุ๊ป 399,980.00
ฐท.พง. 66129369785 ซื้อพัสดุ จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 80,000.00 หจก.บัวบาน กรุ๊ป 79,760.00
สสท.ทร. - ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมย่านความถี่ C – Band จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 3,500,000.00 บริษัท จีสตาร์เอเซีย จำกัด 3,494,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.83.14 ซื้อเครื่องหยั่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 W. ให้กับ เรือ พ.54 จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 321,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.20.1 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำระบบ สส.อล. ให้กับ ร.ล.กระบี่ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 187,400.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 185,324.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.83.13 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND แบบ RADOME ให้กับ เรือ พ.54 จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 481,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 481,500.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.82.14 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านควาถี่ X-BAND แบบ RADOME ให้กับ เรือ พ.53 จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ม.ค. 2567 481,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 481,500.00
ภ.๑๒/๖๗ ซื้อยา Esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet จำนวน ๖๓,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2567 1,832,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1,829,700.00
พธ.ทร. 5001/พด.คต./67 ซื้อหมึกพิมพ์ และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 209,210.00 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 209,210.00
พธ.ทร. 4002/UN/67 ซื้อสีทาเรือชนิดพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 299,850.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 299,850.00
พธ.ทร. 1002/พัสดุUN/67 ซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ และ กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 0 (280 c) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 83,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 83,700.00
พธ.ทร. 1001/ซ่อมแซม/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 299,996.97 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีจีเอส เทรดดิ้ง 299,996.97
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 73,311.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.13 จ้างซ่อมบำรุงรถระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ของ สอ.รฝ. ประจำปี จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 10 ม.ค. 2567 50,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง(2000) 50,183.00
อล.ทร กห 0525.2/634/13.3.5 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำระบบจ่ายไฟ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 486,300.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 484,763.50
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.14 จ้างซ่อมบำรุงรถระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ประจำปี จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 10 ม.ค. 2567 50,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง(2000) 50,183.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.38.1 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN ให้กับ เรือ พ.52 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 168,800.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 168,460.80
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.8.24 ซื้อจัดซื้ออะไหล่ระบบเตือนไฟไหม้ ตราอักษร DECKMA ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 172,700.00 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 172,338.48
อล.ทร กห 0525.2/634/1.1.3.19 ซื้อชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ตราอักษร STAMFORD รุ่น MX341ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 4 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 200,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 199,876.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.1.1.45 ซื้อเครื่องแสดงตนอัตโนมัติ ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 187,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 187,250.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.22 ซื้อเครื่องแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) เพื่อใช้สนับสนุนงานซ่อมทำเรือ สายงาน อล. จำนวน 2 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 374,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 374,500.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.16 ซื้อชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ตราอักษร STAMFORD รุ่น MX341 เพื่อใช้สนับสนุน การซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 4 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 200,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 199,662.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.8.18 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-4 ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 425,100.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 423,185.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.8.20 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร BENZ ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 247,300.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 245,672.00
อล.ทร กห 0525.2/634/19.3.1 ซื้อสเปรย์ทำความสะอาดเครื่อง สส./อล. สนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS ให้กับ หน่วยซ่อมและหน่วยเรือ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 445,500.00 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 442,712.50
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.7.14 ซื้อเครื่องหยั่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 W. ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 321,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.12 จ้างซ่อมบำรุงรถซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ ประจำปี จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 10 ม.ค. 2567 98,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 97,584.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.1.37 ซื้อเครื่องหยั่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 W. ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 321,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 4/67 จัดซื้อเครื่องอัดลม ตราอักษร J.P.SAUER & SOHN รุ่น WP-22L เรือ ต.๙๙๖ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 ม.ค. 2567 1,905,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 1,904,500.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 5/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลม หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร J.P.SAUER & SOHN เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 ม.ค. 2567 1,125,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 1,124,600.00
อจปร.อร. คัดเลือก 1/67 จ้างซ่อมทำตัวเรือเหนือแนวน้ำและดาดฟ้า ร.ล.สีชัง วิธีคัดเลือก / จ้าง 11 ม.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จำกัด 3,970,156.49
อจปร.อร. คัดเลือก 2/67 จ้างเตรียมพื้นผิวก่อนซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.บางระจัน วิธีคัดเลือก / จ้าง 11 ม.ค. 2567 4,260,000.00 บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 4,222,006.00
อจปร.อร. คัดเลือก 3/67 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร.ล.จันทร วิธีคัดเลือก / จ้าง 11 ม.ค. 2567 6,000,000.00 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 5,965,974.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 1/67 จัดซื้อแบริ่งเพลาใบจักร ขวา - ซ้าย ตราอักษร JOHNSON CUTLESS ร.ล.ศรีราชา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 ม.ค. 2567 2,680,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 2,674,983.00
ฐท.พง. 66129465574 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 ม.ค. 2567 22,000.00 บจก.บี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพร์ส 22,000.00
กบร. 5/2567 จัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติบริเวณทางวิ่ง ๑๘ และ ๓๖ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 125,000.00 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด 125,000.00
กบร. 6/2567 จัดซื้ออะไหล่ระบบแจ้งเตือนภัยและป้องกันฟ้าผ่า (IMS4) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 58,000.00 บริษัท ไมโครสเตป-เอ็มไอเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 58,000.00
กบร. 3/2567 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่เครื่องถ่ายสำเนาแผนที่อากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 100,000.00 หจก. อะชีฟเม้นท์ เซอร์วิส 100,000.00
พธ.ทร. 4006/ซบร./67 ซื้อแพชูชีพอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 403,570.00 บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 403,570.00
พธ.ทร. 4001/พด.ดต./67 ซื้อวัสดุประเภทเครื่องดนตรีคลาสสิค วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 412,000.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 411,600.00
กบร. 4/2567 จัดซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมด้วยสายตา (Windsock) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 400,000.00 หจก. อะชีฟเม้นท์ เซอร์วิส 400,000.00
พธ.ทร. 1214/ฝศษ./67 ซื้อถังขยะพร้อมฝาปิด ขนาดเล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 99,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 99,000.00
พธ.ทร. 4002/พด.ดต./67 ซื้อวัสดุประเภทเครื่องดนตรีสากล วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 494,000.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 411,600.00
กบร. 9/2567 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้งาน กฐบ.สนบ.กบร. เพื่อสนับสนุนภารกิจกองการบินทหารเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 280,000.00 หจก. ที.วานิช คอนสตรัคชั่น 280,000.00
พธ.ทร. 4004/ปคส./67 ซื้อเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงแบบเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 500,000.00 บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 454,215.00
กบร. 2/2567 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 300,000.00 หจก. อะชีฟเม้นท์ เซอร์วิส 300,000.00
กบร. 124/2566 จัดซื้อพัสดุทั่วไปสาย อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 30,000.00 บริษัท เจทีดีพลู แอนด์ เดคคอเรท จำกัด 30,000.00
สสท.ทร. - จ้างบริการซ่อมบำรุง (MA) ห้องโทรคมนาคมพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 12 ม.ค. 2567 2,250,000.00 บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 2,239,510.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.17 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำระบบควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร WOODWARD เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 185,000.00 บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 184,896.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.4 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร SUPERSTAR รุ่น SUPERSTAR 2400 เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 58,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 58,900.00
สสท.ทร. - จ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานห้องศูนย์ข้อมูลกลางและศูนย์ข้อมูลสำรอง ทร. จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 12 ม.ค. 2567 2,000,000.00 บริษัท ฮับ ไอที จำกัด 2,000,000.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 บริษัท อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 250,000.00
สวพ.ทร. ผ.2/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 50,740.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด 50,740.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 56,596.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 55,720.00
พธ.ทร. 1211/ฝศษ./67 ซื้อปกประกาศนียบัตรหุ้มผ้ากำมะหยี่ และ ปกประกาศนียบัตรหุ้มผ้าไหม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 61,000.00 ร้าน เจ.เอ็น. โปรดักส์ 61,000.00
พธ.ทร. 1210/ฝศษ./67 ซื้อกระดาษคำตอบใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 65,000.00 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 65,000.00
พธ.ทร. 1007/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สออกซิเจน ขนาด 6 ลบ.ม. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 450,000.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 442,980.00
พธ.ทร. 1008/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สอะเซทิลีน ขนาด 6 กก. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 494,000.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 487,920.00
พธ.ทร. 7311/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 1002/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สฟรีออน R-32 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 98,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 98,400.00
พธ.ทร. 7201/จบพ./67 จ้างเหมาบริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 8,185.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 8,185.50
พธ.ทร. 7014/ซคร./67 จ้างทำความสะอาดพรม วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 20,456.40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.กิตติสัณห์ 20,456.40
พธ.ทร. 1005/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สฟรีออน R-32 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 65,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 65,600.00
พธ.ทร. 1215/ฝศษ./67 ซื้อกุญแจคล้องสายยู ขนาด 40 มิลลิเมตร ทำด้วยทองเหลือง และ กุญแจคล้องสายยู ขนาด 70 มิลลิเมตร ทำด้วยทองเหลือง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 65,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 65,000.00
พธ.ทร. 1003/แก๊ส/67 ซ์้อแก๊สฟรีออน R-134A ขนาด 30 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 168,000.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 168,000.00
พธ.ทร. 1010/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สไนโตรเจน ขนาด 6 ลบ.ม. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 52,500.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 51,360.00
พธ.ทร. 4003/ปคส./67 ซื้อรองเท้าหนังนิรภัย วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 420,000.00 บริษัท ธนโชติคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 420,000.00
พธ.ทร. 1001/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สฟรีออน R-22 ขนาด 30 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 480,000.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 480,000.00
พธ.ทร. 1009/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สอาร์กอน ขนาด 7 ลบ.ม. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 253,590.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 253,590.00
พธ.ทร. 1004/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สฟรีออน R-22 จำนวน 30 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 450,000.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 450,000.00
พธ.ทร. 7011/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องซักผ้า - สลัดผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 กก. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ม.ค. 2567 4,375.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 4,375.00
พธ.ทร. 1006/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สฟรีออน R-407C วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 176,000.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 176,000.00
พธ.ทร. 7102/จบพ./67 จ้างขนส่ง สป.FMS วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 7,800.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 7,800.00
พธ.ทร. 7310/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 7012/ซคร./67 จ้างซ่อมทำรถยกลากระบบไฮดรอลิก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ม.ค. 2567 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 15,000.00
พธ.ทร. 7013/ซคร./67 จ้างซ่อมทำกระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ม.ค. 2567 75,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง(1991) 75,600.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.11 จ้างซ่อมบำรุงรถสื่อสารเชื่อมโยงคันที่ 2 ของ ศสร.สอ.รฝ. ประจำปี จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 60,000.00 บริษัท ริช อินโนเวชั่น (2017) จำกัด 59,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.21 ซื้อเครื่องโทรศัพท์อัตโนมัติ เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 75 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 108,750.00 บริษัท พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 104,325.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.15 ซื้อพัสดุสนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS ให้กับ หน่วยซ่อมและหน่วยเรือ จำนวน 75 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 493,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 493,056.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.10 จ้างซ่อมบำรุงรถสื่อสารเชื่อมโยงคันที่ 1 ของ ศสร.สอ.รฝ. ประจำปี จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 294,000.00 บริษัท ริช อินโนเวชั่น (2017) จำกัด 292,500.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.25.1 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำระบบ สส.อล. ให้กับ เรือ ต.993 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 243,400.00 บริษัท ซี เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 243,104.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.9 จ้างซ่อมบำรุงรถเรดาร์ตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่ KRONOS LND ของ ศสร.สอ.รฝ. ประจำปี จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 12 ม.ค. 2567 346,700.00 บริษัท ริช อินโนเวชั่น (2017) จำกัด 345,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.33.1 ซื้อ NAVIGAT 100 MAIN-BOARD ของเครื่องไยโร ตราอักษร SPERRY MARINE รุ่น NAVIGAT 100 ให้กับ เรือ ต.274 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 437,300.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 437,095.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.6.23 ซื้อซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ เรือ ต.991 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 462,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 461,384.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.1.1.41 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องปรับมุมใบจักร ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 194,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 193,991.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.7.12 ซื้อ MICROPHONE M-125/SIC ของเครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร DYNALEC รุ่น AN/SIA-115 ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 2 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 106,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 105,930.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.3.5 ซื้อะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร CUMMINS ให้กับ ร.ล.มกุฎราชกุมาร จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 226,400.00 บริษัท ทีพีพี ออปเปอเรชั่น จำกัด 211,233.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.15 ซื้ออะไหล่เครื่องไยโรและเครื่องชี้มุมหางเสือ ตราอักษร ANSCHUTZ เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ม.ค. 2567 211,300.00 บริษัท ซี เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 226,198.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด 93,838.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด 405,179.00
พธ.ทร. 1004/พัสดุUN/67 ซื้อปกประกาศนียบัตร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ม.ค. 2567 29,320.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 29,320.00
พธ.ทร. 5010/ฝศษ./67 ซื้อหมึกพิมพ์ชนิดเติมเครื่องพิมพ์ Brother BT D60BK (สีดำ) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ม.ค. 2567 14,592.66 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 14,592.66
พธ.ทร. 7312/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 ม.ค. 2567 31,680.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 31,680.00
พธ.ทร. 1005/พัสดุUN/67 ซื้อกระดาษพิมพ์แบบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ม.ค. 2567 22,575.00 บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ. (ไทยแลนด์) จำกัด 22,575.00
ฐท.พง. 66129456874 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเรือ ต.996 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 15 ม.ค. 2567 1,500,000.00 บจก.ลันตา ครูซ 1,440,000.00
ฐท.พง. 66129456577 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ ร.ล.มันนอก จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 15 ม.ค. 2567 4,000,000.00 บจก.ลันตา ครูซ 3,880,000.00
ฐท.พง. 66129463332 จ้างซ่อมทำครุภัณฑ์สาย พธ. จำนวน 11 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 ม.ค. 2567 80,000.00 หจก.บัวบาน กรุ๊ป 79,890.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 ม.ค. 2567 2,540,000.00 บริษัท ฮับ ไอที จำกัด 2,540,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 35/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 ม.ค. 2567 250,000.00 บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จำกัด 248,930.90
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 37/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 ม.ค. 2567 485,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 484,898.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 46/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา ตราอักษร MAN รุ่น 16V28/33D ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 ม.ค. 2567 498,192.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 498,192.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.37.2 ซื้อ OUTER SPHERE PCB MATERIAL NO.3609621 ของเครื่องไยโร ตราอักษร ANSCHUTZ รุ่น STD22 ให้กับ เรือ พ.51 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 102,000.00 บริษัท ทีพีพี ออปเปอเรชั่น จำกัด 102,185.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.1.14 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับ ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 114,100.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 113,955.00
อล.ทร กห 0525.2/634/8.3 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 465,520.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 463,850.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.34.1 ซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ ร.ล.ถลาง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 221,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 221,276.00
อล.ทร กห 0525.2/634/8.2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมทำระบบป้องกันไฟกระโชก จำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 498,000.00 บริษัท สตาบิล จำกัด 497,550.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.4.10 ซื้อ MICRO/DSP ASSEMBLY ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร REUTECH รุ่น TR-2600 ให้กับ ร.ล.นเรศวร จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 497,600.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 497,550.00
อล.ทร กห 0525.2/634/8.4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน 19 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 488,830.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 488,140.00
อล.ทร กห 0525.2/634/8.1 ซื้อสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สส.อล. จำนวน 12 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 498,750.00 บริษัท พี.ซี.เอส พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 497,571.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 4/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 460,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 454,953.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 14/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร MAN รุ่น D 2866 LXE ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 81,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 80,367.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 18/67 จัดซื้อลวดเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ ร.ล.มันกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 230,000.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 229,935.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 19/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 418,000.00 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 417,890.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 31/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 152,000.00 ร้านรุ่งกิจไพศาล 151,800.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 32/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 100,000.00 ร้านรุ่งกิจไพศาล 99,900.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 34/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำฐานแท่นเครื่องจักรใหญ่และเกียร์ เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 456,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 455,840.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 36/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 329,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 328,898.00
สวพ.ทร. ผ.3/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 60,000.00 หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 60,000.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 55,720.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 9/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 486,500.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 486,141.66
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 11/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบระบายความร้อนและระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ เรือ อร.๕๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 415,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 414,025.80
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 12/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 298,500.00 บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จำกัด 288,739.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 20/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำและเกจวัดของเครื่องจักรช่วยระบบต่างๆ ร.ล.วังใน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 192,000.00 บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จำกัด 190,584.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 29/67 จ้างพ่นทรายและพ่นสีรองพื้นตัวเรือ ร.ล.ตากใบ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 131,224.80 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร โคท 130,540.00
สวพ.ทร. ผ.1/67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 ม.ค. 2567 1,167,036.00 บริษัท เอสอาร์ซีซี จำกัด 177,672.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 40/67 จ้างปรับปรุงพื้นภายในตัวเรือด้วยวัสดุเคลือบผิว ร.ล.ท้ายเหมือง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 482,000.00 บริษัท เดอะ ริช ซัพพลาย จำกัด 481,393.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 41/67 จ้างปรับปรุงพื้นภายในตัวเรือด้วยวัสดุเคลือบผิว ร.ล.เทพา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 482,000.00 บริษัท เดอะ ริช ซัพพลาย จำกัด 481,393.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 43/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ลิ้นน้ำ ท่อทางและเกจวัดระบบต่างๆ ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 483,000.00 บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จำกัด 492,035.15
พธ.ทร. 7313/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ พธ.ฐท.สข.ทรภ.2 โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 17 ม.ค. 2567 36,000.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 36,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 4/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN B&W รุ่น RUSTON 16 RK 270 M ร.ล.นราธิวาส วิธีคัดเลือก / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 3,937,626.75
พธ.ทร. 7015/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเก้าอี้ทำงานระดับ 10 -11 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 17 ม.ค. 2567 4,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 4,200.00
พธ.ทร. 1001/ขส.กชพ./67 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 203,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อะไหล่ยนต์เตาถ่าน 203,000.00
พธ.ทร. 5002/พด.คต./67 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON L5190 (T00V100) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 244,889.72 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 244,888.76
พธ.ทร. 2001/กองทหารเกียรติยศ ระดับ ทท./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว และชุดกะลาสีสีขาว สำหรับทหารกองเกียรติยศ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 17 ม.ค. 2567 470,800.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 470,800.00
พธ.ทร. 7007/ซคร./67 จ้างซ่อมทำจักรปักแบบอัตโนมัติชนิด 6 หัว วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 17 ม.ค. 2567 145,000.00 บริษัท ตรัยจักรกล จำกัด 144,500.00
พธ.ทร. 5011/ฝศษ./67 ซื้อตลับผงหมึก HP CE505A HP LaserJet P2035 HP LaserJet P2055 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 10,800.00 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 10,800.00
พธ.ทร. 7402/จบพ./67 จ้างขนย้ายพัสดุ คลัง 5 กคพธ.ฯ ไป คลัง 5 กคพธ.ฯ พื้นที่ สพ.ทร.(บางนา) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 17 ม.ค. 2567 499,900.00 บริษัท เจซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 499,000.00
พธ.ทร. 5001/ปรมน./67 ซื้อหมึกพิมพ์ชนิดเติมเครื่องพิมพ์ EPSON L385 และ หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON L6170 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 47,816.16 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 47,816.16
พธ.ทร. 1002/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 28,817,768.50 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 28,817,768.50
พธ.ทร. 1001/รรบ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 584,797.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 584,797.00
พธ.ทร. 1001/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 35,138,800.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 35,138,800.00
พธ.ทร. 1004/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 10,377,930.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 10,377,930.00
พธ.ทร. 1003/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ม.ค. 2567 12,743,700.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 12,743,700.00
อจปร.อร. คัดเลือก 9/67 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร.ล.หลีเป๊ะ วิธีคัดเลือก / จ้าง 17 ม.ค. 2567 1,892,000.00 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 1,865,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 11/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER ระบายความร้อนน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ ขวา ร.ล.สีชัง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 1,713,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 1,702,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 6/67 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-175F PT02 10S ร.ล.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 3,999,000.00
อร. 1.2.18.2 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงมันนอก จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 449,400.00
อร. 1.3.2 ซื้อเครื่องเจาะ จำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 104,610.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 102,613.00
อร. 1.2.9.2 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงมาตรา จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 449,400.00
อร. 1.9.1.40 ซื้อหมุดย้ำ ดอกสว่าน จำนวน 30 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 114,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 113,220.98
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 56/67 จัดซื้อโซ่สมอเรือ ร.ล.ปรง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 480,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 479,360.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 58/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.ปรง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 210,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 209,035.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 45/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องสูบน้ำไฟร์เมนและระบบไฮดรอลิกชุดกว้านสมอท้าย ร.ล.วังใน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 140,000.00 บริษัท เกนฟูล จำกัด 139,768.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 24/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.ท้ายเหมือง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 240,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 239,845.85
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 7/67 จัดซื้อซีลเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 335,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 333,840.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 5/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร ALFA LAVAL เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 215,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 214,749.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 30/67 จัดซื้อลวดเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 190,000.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 189,063.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 39/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 410,000.00 บริษัท วินท์ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 409,200.00
พธ.ทร. 1001/ผดน./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 ม.ค. 2567 300,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 300,000.00
พธ.ทร. 7314/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 17 ม.ค. 2567 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 13/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 480,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไไทย) จำกัด 479,980.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 8/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบระบายความร้อนเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.วังใน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 343,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 341,287.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 6/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร MAN รุ่น D2876 LE301 ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 17 ม.ค. 2567 245,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 243,403.60
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 48/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำท่อแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 490,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 489,739.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 21/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 200,000.00 บริษัท ช.พัฒนาซิสเท็ม จำกัด 198,146.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 17/67 จัดซื้อลวดเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 250,000.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 247,586.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 16/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องปัดน้ำฝน เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 292,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 291,575.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 42/67 จัดซื้อทรายพ่นทำความสะอาดแผ่นเหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 455,000.00 บริษัท เอส.เอ.ริช.ซัพพลาย จำกัด 455,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 33/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำท่อทางและลิ้นน้ำต่าง ๆ เรือ อร.๕๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 330,000.00 ร้านรุ่งกิจไพศาล 329,700.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 28/67 จ้างปรับปรุงพื้นภายในตัวเรือด้วยวัสดุเคลือบผิว ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 495,000.00 บริษัท เดอะ ริช ซัพพลาย จำกัด 494,875.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 27/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำแบริ่งเพลาใบจักร เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 160,000.00 บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 159,997.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 26/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 240,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 239,294.80
อร. 1.9.1.19 ซื้อท่อยางผ้าใบ จำนวน 27 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 342,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 339,714.30
กบร. 27/2567 จัดซื้อพัสดุสายช่างโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ม.ค. 2567 50,000.00 บริษัท อัพ-สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,000.00
กบร. 22/2567 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเรือตามแผน สาย อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ม.ค. 2567 90,000.00 หจก. ที. วานิช คอนสตรัคชั่น 90,000.00
อร. 1.6.15.1 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงหนองสาหร่าย จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑฺ์แมชชินเนอร์รี่ 449,400.00
อร. 1.9.1.18 ซื้อท่อทองแดง จำนวน 16 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 113,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 112,312.00
อร. 1.9.1.28 ซื้อแผ่นพลาสติก และกระจก จำนวน 11 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 221,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 218,815.00
อร. 1.6.16.1 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงสมุย จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 449,400.00
อร. 1.2.19.1 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงมันกลาง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 449,400.00
อร. 1.2.8.7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 แรงม้า เรือหลวงบางระจัน จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 ม.ค. 2567 470,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 449,400.00
สก.ทร. -/67 ซื้ออะไหล่ปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลา ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ม.ค. 2567 178,210.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยากลการ 178,210.00
สก.ทร. ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมทำ สายช่างโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ม.ค. 2567 50,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยากลการ 49,989.33
สก.ทร. ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมหลักสูตรการเกษตรเฉพาะอย่าง สาย วศ.ทร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ม.ค. 2567 28,605.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยากลการ 28,605.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 44/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรช่วยระบบต่างๆ ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 135,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 134,894.90
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 51/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำและท่อทางระบบต่าง ๆ เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 414,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตี้ เทรดดิ้ง 413,803.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 53/67 จัดซื้ออะไหล่เครื่องอัดลมและเครื่องปรับอากาศ ของ กสน.อจปร.อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 209,600.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 209,400.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 3/67 จัดซื้อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังดันสูง ตราอักษร LUCAS BRYCE ของเครื่องจักรใหญ่ ขวา กลาง ซ้าย ร.ล.ศรีราชา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 2,826,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 2,823,600.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 50/67 จัดซื้อพัสดุทั่วไปสาย อร.. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 99,884.50 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 99,884.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 52/67 จัดซื้อพัสดุทั่วไปสาย อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 99,938.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 99,938.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 61/67 จัดซื้อ COMPRESSOR เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๒ ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 499,500.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 499,500.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 38/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด หมายเลข ๑ ตราอักษร SEA RECOVERY ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 245,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 244,944.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 68/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศ ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 493,500.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 493,270.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 54/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบท่อทางของเครื่องจักรช่วย ร.ล.แรด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 200,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 199,362.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 60/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำมอเตอร์เเละอุปกรณ์ไฟฟ้าเเสงสว่าง เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 491,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 490,997.32
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 66/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องเรือยนต์ หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร WESTERBEKE รุ่น 44C FOUR ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 495,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 494,190.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 76/67 จัดซื้อลวดเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ ร.ล.แกลง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 230,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 229,450.80
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 59/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำคูลเลอร์และเกจวัดระบบต่างๆ ร.ล.แรด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 130,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 129,106.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 65/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 496,000.00 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 495,839.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 67/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.แกลง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 354,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 353,891.80
พธ.ทร. 1002/ซ่อมแซม/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ม.ค. 2567 499,653.00 บริษัท ซี เค เอส คอมพาเนียน จำกัด 499,652.55
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 49/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๒ ตราอักษร WESTERBEKE รุ่น 10.0 EDT ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ปรง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 121,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 120,952.80
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 47/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 ม.ค. 2567 336,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส โสภณ 333,000.00
พธ.ทร. 1003/ซ่อมแซม/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ม.ค. 2567 30,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 30,000.00
อรม.อร. 23/คล./67 จัดซื้อ CHILLER PUMP ตราอักษร HAMWORTHY ของเครื่องปรับอากาศ ๒ ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 08 ม.ค. 2567 2,643,000.00 บริษัท เดอะเบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด 2,640,225.00
อรม.อร. 24/คล./67 จัดซื้อ REFILLING PUMP สำหรับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างลำ ตราอักษร HAMWORTHY ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 08 ม.ค. 2567 1,254,000.00 บริษัท เดอะเบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด 1,251,472.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 62/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 2-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ปรง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 250,000.00 ร้าน คลองถมทูลส์ แอนด์ ฟู้ดไลน์ 245,838.92
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 63/67 จัดซื้อลวดสมอท้าย ร.ล.วังใน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 220,000.00 บริษัท เกนฟูล จำกัด 219,671.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 57/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร.ล.ท้ายเหมือง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 430,000.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 429,570.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 70/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 171,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตี้ เทรดดิ้ง 170,930.36
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 64/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๑ ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 463,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 462,427.25
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 15/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบท่อทางของเครื่องจักรช่วย ร.ล.มันกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 199,920.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 25/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำและลิ้นน้ำระบบต่างๆ ร.ล.มันกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 490,000.00 บริษัท เอ็กเซลมารีน จำกัด 489,999.95
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 23/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ กลาง ตราอักษร PAXMAN รุ่น 12VP 185 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.หัวหิน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 492,731.79 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 492,731.79
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 69/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 485,000.00 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 484,977.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 10/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น 3304 ร.ล.แรด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 70,000.00 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 68,749.64
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 71/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำหม้อกรอง SEA CHEST และลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.เทพา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 210,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 208,971.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.5 ซื้อแบตเตอรี่ สนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ม.ค. 2567 495,700.00 บริษัท สฤษดิ์ผล จำกัด 492,553.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 55/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 23 ม.ค. 2567 300,000.00 บริษัท เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 292,966.00
อล.ทร P66100020738 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร ROHDE SCHWARZ รุ่น XD-4410A ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ม.ค. 2567 428,500.00 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด 428,428.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.7 ซื้อแบตเตอรี่ สนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS สอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ม.ค. 2567 100,900.00 บริษัท สฤษดิ์ผล จำกัด 99,831.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.6 ซื้อแบตเตอรี่สนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS ระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ม.ค. 2567 128,500.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 128,453.50
พธ.ทร. 1004/ซ่อมแซม/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ม.ค. 2567 44,350.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 44,350.00
ฐท.พง. 67019290723 ซื้อเครื่องมือและวัสดุสำหรับใช้ในการซ่อมทำของแผนกโรงงาน กรง.ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 30 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 ม.ค. 2567 150,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 150,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 90/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฮดรอลิก ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 ม.ค. 2567 270,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 269,167.06
อจปร.อร. คัดเลือก 5/67 จัดซื้อยางฐานแท่นเครื่องไฟฟ้า หมายเลข ๑-๔ ตราอักษร WILLBRANDT ร.ล.บางระจัน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 24 ม.ค. 2567 1,500,000.00 บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด 1,489,000.00
กบร. 7/2567 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกองซ่อมบริภัณฑ์ ศซอ.กบร.กร. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 24 ม.ค. 2567 495,000.00 บริษัท ซัน ปรู๊ฟ (2009) จำกัด 494,354.98
กบร. 11/2567 จัดซื้ออะไหล่รถยนต์ (97 รายการ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 ม.ค. 2567 195,360.00 บริษัท อัพ-สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 195,360.00
พธ.ทร. 7403/จบพ./67 จ้างขนย้ายพัสดุ คลัง 2 กคพธ.ฯ ไป คลัง 2 กคพธ.ฯ พื้นที่ สพ.ทร.(บางนา) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 25 ม.ค. 2567 499,000.00 บริษัท เจซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 498,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 10/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบระบายความร้อนเครื่องจักรใหญ่ เรือ ต.๙๙๖ วิธีคัดเลือก / ซื้อ