ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ก.พ. ปี งป. 2567


เดือน ก.พ. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
274
ราคากลาง
275,243,713.15
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
282,260,565.23
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
พธ.ทร. 1007/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 232,457.50 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 232,457.50
พธ.ทร. 2001/บทส./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 38,720.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 38,720.00
พธ.ทร. 1001/บทส./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 304,537.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 304,537.00
อร. 1.2.58.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2209 จำนวน 48 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 346,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย 345,931.00
อร. 1.2.47.4 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร CUMMINS 4B 3.9M ขั้น TOP OVERHAUL เรือ ขส.ทร.1101 จำนวน 31 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 345,500.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 343,887.00
อร. 1.2.54.4 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร JOHN DEERE รุ่น 6081 AFM 75 ขั้น TOP OVERHAUL เรือ ขส.ทร.1147 จำนวน 30 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 350,000.00 บริษัท เอ ที พี มารีน จำกัด 349,877.16
อร. 1.2.56.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1214 จำนวน 23 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 240,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 239,851.20
อร. 1.6.17.1 ซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เรือ กร.104 จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 165,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 164,780.00
อร. 1.2.54.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1147 จำนวน 20 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 354,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 353,089.30
อร. 1.2.30.3 ซื้ออะไหล่เครื่องพ่นน้ำ ขวา-ซ้าย ตราอักษร ULTRAJET รุ่น 305 เรือ ล.162 จำนวน 31 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 381,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 380,620.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 122/67 จัดซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องผลักดันน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 382,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 381,979.30
อจปร.อร. คัดเลือก 17/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข ๔ ตราอักษร GM รุ่น 16V-278A ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 5,600,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 5,590,360.52
อจปร.อร. คัดเลือก 18/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๒ ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 8V- 71 เพิ่มเติม ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 670,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 662,079.50
อจปร.อร. คัดเลือก 13/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ LINE SHAFT BEARING ร.ล.นราธิวาส วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 2,850,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 2,846,371.20
อจปร.อร. คัดเลือก 16/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำกว้านหัวเรือ ร.ล.ปันหยี วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 3,320,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 3,312,934.00
อจปร.อร. คัดเลือก 7/67 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร.ล.แรด วิธีคัดเลือก / จ้าง 01 ก.พ. 2567 2,650,000.00 บริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด 2,634,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 14/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำมอเตอร์ระบบขับเคลื่อน ร.ล.พฤหัสบดี วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 1,760,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 1,757,517.80
อร. 13.1.1 ซื้อวัสดุทั่วไปสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 41 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 400,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 399,433.14
อจปร.อร. คัดเลือก 15/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศ ร.ล.หลีเป๊ะ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 965,000.00 บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 962,743.20
อจปร.อร. คัดเลือก 12/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร.ล.สีชัง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 3,193,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 3,188,600.00
อร. 1.2.59.4 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร DETROIT รุ่น 8V-71 ขั้น TOP OVERHAUL เรือ ขส.ทร.3111 จำนวน 23 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 367,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 366,774.60
อจปร.อร. คัดเลือก 8/67 จัดซื้อ COMPRESSOR เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๑ เรือ ต.๙๙๑ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 982,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 977,124.00
อร. 1.2.16.7 ซื้อเรือยางท้องแข็ง เรือหลวงแกลง จำนวน 1 ลำ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 450,000.00 บริษัท เอ็กเซลมารีน จำกัด 448,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 21/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 12V 396 TC 62 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ศุกร์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ก.พ. 2567 4,500,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,462,118.28
อร. 1.2.52.3 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร DETROIT รุ่น 6-71 ขั้น TOP OVERHAUL เรือ ขส.ทร.1136 จำนวน 27 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 316,500.00 บริษัท เอ ที พี มารีน จำกัด 314,357.44
อร. 1.9.1.30 ซื้อฟองน้ำ หนังเทียม และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 247,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 245,928.80
อร. 1.2.29.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ไฟฟ้า เรือ ล.151 จำนวน 20 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 170,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 169,562.90
อร. 1.2.27.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ท.12 จำนวน 60 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ก.พ. 2567 400,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 399,998.10
อร. 1.2.52.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1136 จำนวน 60 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 322,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 321,428.00
อร. 1.9.1.41 ซื้อวัสดุงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 42 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 483,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 481,636.00
อร. 1.2.72.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ อร.23 จำนวน 45 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 344,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 343,919.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 83/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 300,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 295,962.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 86/67 จัดซื้อ AIR STARTER เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 385,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 384,996.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 88/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำท่อแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 496,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 496,271.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 89/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำและลิ้นน้ำระบบต่าง ๆ ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 498,900.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 498,373.90
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 91/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรช่วยระบบต่างๆ ร.ล.ท้ายเหมือง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 250,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 249,802.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 93/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องสูบน้ำต่างๆ ร.ล.สงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 175,688.65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 175,688.65
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 94/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ HYDRAULIC COUPLING ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 265,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 264,878.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 96/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำท่อทางของระบบน้ำทะเลและระบบน้ำจืด ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 476,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 474,898.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 114/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องปรับอากาศ ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 350,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 349,034.00
อร. 1.9.1.38 ซื้อ SUPERLENE TEFLON SUPERLENE NYLON และซีเมนต์เหล็ก จำนวน 20 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 376,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 337,478.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 79/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำและท่อทางระบบต่างๆ ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 470,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 468,884.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 75/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องจักรช่วยระบบต่างๆ ร.ล.แกลง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 150,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 149,875.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 77/67 จัดซื้อลวดเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 200,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 197,094.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 7867 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เสบียง เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 300,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 299,600.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 72/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 325,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส โสภณ 324,959.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 80/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฮดรอลิกกว้านสมอหัวและเครน ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 100,000.00 บริษัท ทีเอ็มที คอนเน็ค ซิสเต็ม จำกัด 95,872.00
อจปร.อร. คัดเลือก 22/67 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมของระบบปรับอากาศ ร.ล.สีชัง วิธีคัดเลือก / จ้าง 02 ก.พ. 2567 2,000,000.00 บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด 1,997,994.95
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 100/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำท่อทางของเครื่องจักรช่วยระบบต่างๆ ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 210,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 209,982.15
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 101/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร.ล.แกลง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 500,000.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 499,904.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 102/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เสบียง ร.ล.แรด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 350,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 349,922.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 103/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตู้รับไฟบกและโคมไฟเรือจอด ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 354,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 353,742.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 104/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องสูบน้ำชีลและเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ ร.ล.แกลง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 210,000.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 209,345.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 105/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 499,600.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง 499,272.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 106/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำไฟร์เมน หมายเลข ๑ ร.ล.แสมสาร วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 400,000.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 398,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 85/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 370,000.00 ห้งหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 368,855.75
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 87/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเพลาใบจักร ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 295,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 294,966.90
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 92/67 จัดซื้อพัสดุทั่วไปสาย อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 99,873.80 บริษัท เอ็กเซลมารีน จำกัด 99,873.80
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 97/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำอุปกรณ์ประกอบฐานแท่นเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 223,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 222,962.32
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 98/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำฐานแท่นเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้า ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 320,991.44
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 73/67 จัดซื้อโซ่สมอเรือ เรือ ต.๙๙๖ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 250,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 249,310.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 81/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำหม้อกรอง SEA CHEST และลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 170,000.00 บริษัท อัชวิน อีควิปเมนท์ จำกัด 169,541.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 84/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำหม้อกรอง SEA CHEST และลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.ท้ายเหมือง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 ก.พ. 2567 170,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 169,070.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 125/67 จัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานผลักดันน้ำในพื้นที่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 329,000.00 บริษัท อัชวินอีควิปเมนท์ จำกัด 328,689.93
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 123/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำและท่อทางระบบต่างๆ ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 386,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส โสภณ 384,680.17
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 121/67 จัดซื้ออุปกรณ์ผูกรัดตรึง เรือผลักดันน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 162,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 160,286.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 119/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบวัดระดับของเหลวในถังเก็บ ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 200,000.00 บริษัท วินท์ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 197,950.00
ภ.๑๓/๖๗ ซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน ๑,๘๐๐ prefilled syr วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.พ. 2567 3,001,356.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3,001,356.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 115/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลม หมายเลข ๑ และ ๒ ร.ล.ศุกร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 95,000.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 94,999.95
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 116/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องสูบน้ำไฟร์เมน หมายเลข ๑ ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 350,864.77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 350,864.77
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 118/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครนกลางลำ กราบขวา ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 339,008.10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 339,008.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 95/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยนต์และจักรยานยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 323,000.00 ร้านทวีทรัพย์ 322,835.00
ภ.๒๓/๖๗ ซื้อยา Entecavir 500 mcg film-coated tablet ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด จำนวน ๒,๗๐๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 2,889,270.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 2,600,100.00
ภ.๒๑/๖๗ ซื้อยา Epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr ขนาดบรรจุ ๖ prefilled syr จำนวน ๔๐๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 2,989,776.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,989,580.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 99/67 จ้างล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิง ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 299,990.55 บริษัท เดอะ ริช ซัพพลาย จำกัด 299,990.55
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 108/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องจักรช่วยระบบต่าง ๆ เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 230,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 229,934.44
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 109/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ ตราอักษร BENZ รุ่น OM 407 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.เทพา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 204,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 203,999.78
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 113/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.แกลง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 201,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 200,905.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 117/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๔ ตราอักษร MWM รุ่น TBD 234 V12 ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 51,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 49,025.26
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 120/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 485,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส โสภณ 484,901.64
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 124/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำท่อแก๊สเสียเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ , ๒ และ ๓ ร.ล.ท้ายเหมือง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 342,000.00 บริษัท เอ็ม.พี.ซัพพลาย 2021 จำกัด 341,996.61
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 107/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำและเกจวัดระบบต่าง ๆ ร.ล.จุฬา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 375,000.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 374,607.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 126/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและห้องน้ำ ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 265,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 264,664.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 112/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำห้องพักอาศัยและระบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 475,000.00 บริษัท เอ็กเซลมารีน จำกัด 474,999.75
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 111/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำ FLAP เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ร.ล.คลองใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 495,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 494,982.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 110/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ต.๙๙๖ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 446,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 439,998.98
สสท.ทร. P66110022248 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 58 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.พ. 2567 2,000,000.00 บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด 1,752,450.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 7/67 จัดซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 ก.พ. 2567 1,015,000.00 บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 910,356.00
อจปร.อร. คัดเลือก 28/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๓ ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 16V- 71 เพิ่มเติม ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 1,500,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,493,008.45
อจปร.อร. คัดเลือก 27/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๒ ตราอักษร MWM รุ่น TBD 234 V12 ขั้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.สีชัง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 5,062,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 5,056,563.20
อจปร.อร. คัดเลือก 27/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU ร.ล.บางระจัน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 1,079,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 1,076,099.00
พธ.ทร. 5002/กพ.ทร./67 ซื้อDrum เครื่องพิมพ์ Brother HL-L5100DN/HL-L6200DW รุ่น DR-3455 และ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Brother HL-L5100DN/HL-L6200DW รุ่น TN-3478 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 248,668.00 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 248,668.00
พธ.ทร. 1220/ฝศษ./67 ซื้อด้ายโท วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 34,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 34,000.00
พธ.ทร. 5005/พัสดุUN/67 ซื้อชุดหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Epson L210 และ หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON L 6170 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 7,541.36 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 7,541.36
พธ.ทร. 7315/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ พธ.ฐท.สข.ทรภ.2 โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 06 ก.พ. 2567 72,000.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 72,000.00
ฐท.สส. จ้างซ่อมทำแคร่รับเรือซิงโครลิฟท์ ๙๕๐ ตัน จำนวน ๔ คัน หมายเลข ๓-๕,๓-๖,๓-๘,๓-๕๙ วิธีคัดเลือก / จ้าง 06 ก.พ. 2567 0.00 หจก.อาร์.เอส.โสภณ 2,738,622.20
ฐท.สส. 098/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MAN รุ่น D 2842 LE 404 เรือ พ.53 จำนวน 98 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 0.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 3,849,883.54
ฐท.สส. ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบเครื่องจักรใหญ่ เรือ พ.๕๔ จำนวน ๑๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 0.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 632,626.80
ฐท.สส. ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ เรือ พ.๕๓ จำนวน ๑๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 0.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 569,047.40
ฐท.สส. ซื้อ HEAT EXCHANGER เครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย เรือ ต.๒๖๓ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 0.00 บริษัท ไทโคลอน จำกัด 937,748.00
ฐท.สส. อะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร MAN D 2842 LE 404 เรือ พ.๕๔ จำนวน ๙๘ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 0.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 3,849,789.38
อร. 67019453917 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ กรมอู่ทหารเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 06 ก.พ. 2567 497,430.45 บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 480,990.00
อร. 67019453780 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 06 ก.พ. 2567 71,079.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 68,730.00
พธ.ทร. 2001/นรอ./67 ซื้อชุดวอร์ม หน่วยทหารรักษาพระองค์ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 53,664.00 บริษัท กรุงไทยเครื่องสนาม จำกัด 53,664.00
พธ.ทร. 2002/นรอ./67 ซื้อเสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียว และถุงเท้าสีดำชนิดหนา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 18,240.00 บริษัท ไทยทูเวย์แฟบริค จำกัด 18,240.00
พธ.ทร. 2002/ศรภ.ทร.อม./67 จ้างตัดเย็บเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินและอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 07 ก.พ. 2567 123,480.00 ร้านจารุวรรณการค้า 123,480.00
พธ.ทร. 2004/นรอ./67 ซื้อถุงมือสีขาวชนิดจั๊มข้อมือ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 104,330.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 104,330.00
พธ.ทร. 2005/นรอ./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติขาว และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 07 ก.พ. 2567 112,200.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 112,200.00
พธ.ทร. 2006/นรอ./67 ซื้อชุดฝึกพราง ทบ. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 63,840.00 บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด 63,840.00
พธ.ทร. 1001/ปรมน.ทร./67 ซื้อปากกาหมึกเจล และรายการอื่นๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 4,128.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 4,128.00
พธ.ทร. 5001/กพ.ทร./67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP 305X สีดำ (CE410X/XC) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 114,400.00 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 114,400.00
พธ.ทร. 2003/นรอ./67 ซื้อกระบี่ นายทหาร-พันจ่า (พิเศษ) และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 305,840.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 305,840.00
อร. 1.9.1.43 ซื้อแบตเตอรี่กรด จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 383,000.00 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาานทหาร 382,060.00
อร. 1.2.57.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.2101 จำนวน 48 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 330,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 329,239.00
อร. 1.2.59.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.3111 จำนวน 72 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 380,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 379,197.30
อร. 1.2.51.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1135 จำนวน 62 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 350,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 347,322.00
อร. 1.2.28.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ไฟฟ้า เรือ ล.150 จำนวน 18 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 165,000.00 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 164,994.00
อร. 1.2.47.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1101 จำนวน 35 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 235,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 234,544.00
844/2566 จัดซื้อยางรถยนต์และรถเครื่องทุ่นแรง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 412,600.00 หจก. ที.วานิช คอนสตรัคชั่น 412,600.00
อร. 1.2.50.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1134 จำนวน 60 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 376,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 374,596.30
อร. 1.2.49.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1106 จำนวน 35 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 07 ก.พ. 2567 220,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 218,622.40
พธ.ทร. 2001/อศ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 11,573,584.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 11,573,584.00
พธ.ทร. 1001/อศ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 5,418,838.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 5,418,838.00
อร. 1.10.3.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ ขส.ทร.3101 จำนวน 23 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 08 ก.พ. 2567 137,495.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 137,495.00
อร. 1.10.3.1 ซื้อสารหล่อลื่นป้องกันสนิมและสารดูดซับความชื้นเครื่องจักรใหญ่แก๊สเทอร์ไบน์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 08 ก.พ. 2567 451,540.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 451,200.00
541/2566 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถช่วยรบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 ก.พ. 2567 22,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 22,000.00
535/2566 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 08 ก.พ. 2567 268,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 268,000.00
ทรภ.๑ 34/2567 จัดซื้อชุดปฏิบัติงาน จำนวน ๘ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 09 ก.พ. 2567 59,245.00 ร้านซอว์แอนด์สกรีย 59,245.00
ทรภ.๑ 41/2567 ซื้อขาตั้งป้ายไวนิล วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ก.พ. 2567 20,000.00 ร้าน GUY ซัพพลาย 20,000.00
ทรภ.๑ 42/2567 จ้างทำป้ายไวนิล วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ก.พ. 2567 10,000.00 ร้านลูกจันทร์อิงค์เจ็ท 10,000.00
ทรภ.๑ 40/2567 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสาย พธ. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ก.พ. 2567 20,000.00 ร้าน GUY ซัพพลาย 20,000.00
ทรภ.๑ 33/2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ก.พ. 2567 25,000.00 ร้าน GUY ซัพพลาย 25,000.00
ทรภ.๑ 37/2567 ซื้ออุปกรณ์กีฬา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ก.พ. 2567 20,000.00 บจก.มณีรักษ์ สเตชั่นเนอรี่ 20,000.00
ทรภ.๑ 39/2567 จ้างทำเสื้อคอปก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ก.พ. 2567 12,500.00 ร้านไหมสปอร์ต 12,500.00
ทรภ.๑ 35/2567 จ้างทำเสื้อยืดคอปก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ก.พ. 2567 30,000.00 ร้านไหมสปอร์ต 30,000.00
ทรภ.๑ 10/2567 จ้างทำเสื้อยืดคอปก จำนวน 60 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 12 ก.พ. 2567 16,000.00 บจก.รักษ์กีฬา 15,960.00
ทรภ.๑ 13/2567 จ้างทำเสื้อคอปกและธง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 13 ก.พ. 2567 41,000.00 บริษัท รักษ์กีฬา 268 ช็อป 41,000.00
ทรภ.๑ 11/2567 จ้างทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 13 ก.พ. 2567 4,000.00 บจก.รักษ์กีฬา 268 ช็อป 4,000.00
ทรภ.๑ 12/2567 จ้างทำหมวกกระบังอ่อน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 13 ก.พ. 2567 8,000.00 บริษัก รักษ์กีฬา 368 ซ็อป จำกัด 8,000.00
ทรภ.๑ 3/2567 จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน ๑๒๐ ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 13 ก.พ. 2567 30,000.00 ร้าน ชัวร์ 30,000.00
ทรภ.๑ 9/2567 จ้างทำกระเป๋าเดินทาง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 13 ก.พ. 2567 50,000.00 จ้างทำกระเป๋าเดินทาง 50,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0066 จ้างซ่อมทำรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ทะเบียนสมอ 44779 จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท เอ็ม.เอส.บัสบอดี้ จำกัด 465,450.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0052 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 233,266.68
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0071 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 41 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์ 144,600.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0072 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 36 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 97,902.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0073 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 68 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 373,910.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0046 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 32,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0043 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงตามวงรอบ 53 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 394,140.00
พธ.ทร. 1002/ปรมน.ทร./67 ซื้อตะกร้าใส่เศษขยะพลาสติก และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 98,050.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 98,050.00
พธ.ทร. 2001/กองทหารเกียรติยศ เพิ่มเติม/67 ซื้อถุงมือสีขาวชนิดจั๊มข้อมือ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 62,920.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 62,920.00
พธ.ทร. 2004/กองทหารเกียรติยศ เพิ่มเติม/67 จ้างซ่อมทำกระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 ก.พ. 2567 10,080.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 10,080.00
พธ.ทร. 1221/ฝศษ./67 จ้างทำโล่ที่ระลึก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 ก.พ. 2567 12,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 12,600.00
พธ.ทร. 1222/ฝศษ./67 จ้างทำโล่ที่ระลึก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 ก.พ. 2567 16,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 16,200.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0069 ซื้อยางรถยนต์ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 60,600.00
อจปร.อร. คัดเลือก 30/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง ร.ล.นราธิวาส วิธีคัดเลือก / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 820,000.00 บริษัท เอ็ม เอ็น แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 819,490.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) ค/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลมกำลังดันสูง หมายเลข ๒ ตราอักษร J.P.SAUER & SOHN ร.ล.บางระจัน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 ก.พ. 2567 2,990,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 2,989,930.00
พธ.ทร. 7316/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 ก.พ. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 2002/กองทหารเกียรติยศ เพิ่มเติม/67 ซื้อสายสะพายปืนหนังสีขาว และฝักดาบปลายปืนพลาสติกสีขาว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ก.พ. 2567 140,000.00 บริษัท คณาพล เทรดดิ้ง จำกัด 140,000.00
พธ.ทร. 5001/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเสื้อยืดประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 15 ก.พ. 2567 495,000.00 บริษัท นำรุ่ง เรย่อน จำกัด 484,000.00
พธ.ทร. 5004/พัสดุUN/67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ XEROX M355DF (CT-201938) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ก.พ. 2567 27,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 27,200.00
พธ.ทร. 4003/UN/67 ซื้อสีทับหน้า สีกากีแกมเขียว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ก.พ. 2567 51,360.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 51,360.00
พธ.ทร. 5003/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 15 ก.พ. 2567 195,624.00 บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด 195,624.00
พธ.ทร. 5002/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 15 ก.พ. 2567 206,200.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 206,200.00
พธ.ทร. 1001/งบกลาง/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ก.พ. 2567 6,410,036.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 6,410,036.00
พธ.ทร. 1010/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 1,929,761.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,929,761.00
พธ.ทร. 1003/งบกลาง/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 4,769,972.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 4,769,972.00
พธ.ทร. 1009/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 14,889,050.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 14,889,050.00
พธ.ทร. 1008/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 36,551,200.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 36,551,200.00
พธ.ทร. 1002/งบกลาง/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ก.พ. 2567 2,243,148.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 2,243,148.00
32/2567 จ้างติดตั้งรื้อถอดขนย้ายเครื่อง X-Ray อาคารพักผู้โดยสาร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 05 ก.พ. 2567 122,461.50 บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 122,461.50
58/2567 จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 33,705.00 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 33,705.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0075 ซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ซ่อมทำเรือ ขส.ทร. 17 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย 76,260.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0078 ซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 17 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 43,665.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0080 ซื้อเเบตเตอรี่ เเละน้ำสำหรับเติมเเบตเตอรี่ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 629,899.22
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0082 ซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 19 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 105,420.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0088 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 59,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0081 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์เเละเครื่องถอดยางรถยนต์ขนาดเล็ก 6 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 37,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0077 ซื้อประกันภัยรถยนต์เเละรถจักรยานยนต์ภาคบังคับเเละภาคสมัครใจ ประเภท 1 เเละประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 378,455.79
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0074 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปอ.) ตราอักษร วอลโว่ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท พชร1975 จำกัด 75,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0076 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท เออร์โก้ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัน (มหาชน) 394,422.33
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0091 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 495,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0079 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ร้าน รุ่งนิมิตรกลการ 16,480.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0061 ซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 60 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั ศิริพงษ์กลกาล 195,215.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0064 ซื้อถ่านรีโมทรถยนต์ จำนวน 146 ก้อน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 13,140.00
พธ.ทร. 2001/ศปศ.61/67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเฉพาะกาล ศปศ.61 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 07 ก.พ. 2567 378,145.00 บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด 378,145.00
พธ.ทร. 1009/นม.นล./67 ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 485,862.26 บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 471,183.06
อร. 1.10.3.1 ซื้อวัสดุทั่วไปสำหรับซ่อมทำเรือ เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 27 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20 ก.พ. 2567 314,125.25 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 313,943.35
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0093 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 53,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0054 ซื้อเเบตเตอรี่เเละน้ำสำหรับเติมเเบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 0.00 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 363,831.20
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0055 ซื้อเเบตเตอรี่เเละน้ำสำหรับเติมเเบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 2,567.00 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 536,238.92
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0056 ซื้อเเบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 2,567.00 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 2,015,980.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0057 ซื้อเเบตเตอรี่เเละน้ำสำหรับเติมเเบตเตอรี่ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 2,567.00 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 1,695,985.62
อร. 1.10.3.1 ซื้อเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ขนาด 12/24 โวลท์ จำนวน 20 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20 ก.พ. 2567 147,660.00 ร้าน พี.เค.เซ็นทรัลไลซ์ 147,660.00
79/2567 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์และทำบัตร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 ก.พ. 2567 18,560.00 บริษัท เจทีดี พลู แอนด์ เคคครอเรท จำกัด 18,560.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0052 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด มหาชน 233,266.68
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0051 ซื้อประกันภัยรถยนต์เเละรถจักรยานยนต์ภาคบังคับเเละสมัครใจ ประเภท 3 จำนวน 1งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย จำกัด มหาชน 484,999.17
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0053 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเเละภาคสมัครใจประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย จำกัด มหาชน 264,546.61
พธ.ทร. 1223/ฝศษ./67 ซื้อใยไนล่อน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 12,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 12,800.00
พธ.ทร. 1003/นมล./67 ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 250,000.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 250,000.00
พธ.ทร. 5007/ยวส./67 จ้างตัดเย็บรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำมีซิปข้าง (พิเศษ) และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว (พิเศษ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 22 ก.พ. 2567 39,590.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิจิตร 39,590.00
พธ.ทร. 1001/นมล./67 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ TOTALINE SW220 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 385,200.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 385,200.00
พธ.ทร. 1006/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 15,164.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 15,164.00
พธ.ทร. 1011/แก๊ส/67 ซื้อแก๊สหุงต้ม (บิวเทน) ขนาด 48 กก. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 250,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 250,000.00
พธ.ทร. 5006/พัสดุUN/67 ซื้อจานคาวก้นตื้น ขนาด 26 เซนติเมตร (ลายประดู่ทอง) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 499,056.00 บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) 499,056.00
พธ.ทร. 7405/จบพ./67 จ้างขนย้ายพัสดุ คลัง 4 กคพธ.ฯ ไป คลัง 4 กคพธ.ฯ พื้นที่ สพ.ทร.(บางนา) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 ก.พ. 2567 495,000.00 บริษัท เจซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 493,000.00
พธ.ทร. 5006/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติขาว และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 22 ก.พ. 2567 73,800.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 73,800.00
พธ.ทร. 1224/ฝศษ./67 ซื้อแฟ้มโชว์เอกสาร แบบใส และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 38,480.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 38,480.00
พธ.ทร. 1002/นมล./67 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเชอร์ RENISO TRITON SE 55 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 437,580.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 437,580.00
อร. 1.10.3.1 ซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.กระบุรี จำนวน ๑๑ รายการ. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 ก.พ. 2567 1,903,076.32 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 1,902,819.52
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0092 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 118,200.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0086 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์และจักรยานยนต์ 49 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 2,567.00 ร้านรุ่งนิมิตรกลการ 88,940.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0085 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 33 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 51,110.00
สบ.ทร. ฉ./9/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 ก.พ. 2567 160,883.06 บริษัท เจเอสพี พริ้นติ้ง จํากัด 160,883.06
สบ.ทร. ฉ./10/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 ก.พ. 2567 0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ มิลเลี่ยนเทรด 91,399.40
พธ.ทร. 2002/ฉก.ทพ.นย./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเฉพาะกาล ฉก.ทพ.นย.2 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 05 ก.พ. 2567 1,125,300.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,125,300.00
พธ.ทร. 2002/กรม ทพ.นย./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบทางยุทธวิธี กรม ทพ.นย.2 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 05 ก.พ. 2567 2,185,950.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2,185,950.00
พธ.ทร. 7016/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำดื่ม ขนาด 20,000 ลิตร/วัน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ก.พ. 2567 25,145.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 25,145.00
พธ.ทร. 7017/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ก.พ. 2567 48,150.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 43,335.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0010 ซื้อยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 388,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0045 จ้างซ่อมทำเครื่องยกรถชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูก) จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 27 ก.พ. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 25,600.00
อร. 1.1.1.3 ซื้อสมอสำหรับเรือยางชนิดสแตนเลส จำนวน 10 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 ก.พ. 2567 149,800.00 บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด 149,800.00
พธ.ทร. 7021/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องซัก - สลัดผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ก.พ. 2567 11,877.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 11,877.00
122/2567 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 391,085.00 บริษัท เจทีดี พลูแอนด์เดคคอเรท จำกัด 391,085.00
ฐท.พง. 67019209805 จ้างตัดหญ้าพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 ก.พ. 2567 30,000.00 นายสมศักดิ์ กิจวิจิตร 30,000.00
พธ.ทร. 7404/จบพ./67 จ้างขนย้ายพัสดุ กรร.ฯ และ แผนกจัดส่ง กคพธ.ฯ ไปอาคาร กรร.ฯ และ แผนกจัดส่ง กคพธ.ฯ พื้นที่ สพ.ทร.(บางนา) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 ก.พ. 2567 486,000.00 บริษัท บีดี พลัส โกลบอล จำกัด 398,500.00
พธ.ทร. 1001/คบก./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ก.พ. 2567 4,355,105.05 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 4,355,105.05
พธ.ทร. 2001/ฉก.นย.ภต./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเฉพาะกาล ฉก.นย.ภต. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 05 ก.พ. 2567 1,110,519.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,110,519.00
พธ.ทร. 2001/ฉก.ทพ.นย./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเฉพาะกาล ฉก.ทพ.นย.1 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 05 ก.พ. 2567 8,070,540.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 8,070,540.00
พธ.ทร. 2001/กรม ทพ.นย./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบทางยุทธวิธี กรม ทพ.นย.1 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 05 ก.พ. 2567 2,121,225.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2,121,225.00
71/2567 จ้างตรวจสอบและประเมินผลเพื่อต่ออายุมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 การให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 ก.พ. 2567 90,950.00 บริษัท คิว-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 90,950.00
สวพ.ทร. ผ.๔/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 25,000.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด 25,000.00
85/2567 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ก.พ. 2567 74,162.00 บริษัท เจทีดี พลู แอนด์ เดคคอเรท จำกัด 67,412.00
116/2567 จ้างออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตกแต่งงานนิทรรศการ The Development Forum for Asia ๒๐๒๔ ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 21 ก.พ. 2567 24,021.50 บริษัท โคตรถูก กราฟิกดีไซน์ จำกัด 24,021.50
60/2567 จ้างทำของที่ระลึกสำหรับแจกภายในงาน Route Asia ๒๐๒๔ Langkawi Malaysia งป.๖๗ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 06 ก.พ. 2567 74,900.00 บริษัท นิวประดิษฐ์ศิลป์ การ์เมนท์ จำกัด 74,900.00
ผ.10 - 67 ชุดเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิด วีดี-ทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567 1,100,000.00 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 1,090,000.00
อจปร.อร. ปอ.2/67 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมงานระบบประปา อาคารพักประทวน ๑ อจปร.อร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2567 2,900,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด 2,230,000.00
อจปร.อร. ปอ.3/67 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมงานระบบประปา อาคารพักประทวน ๒ อจปร.อร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2567 2,900,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด 2,348,800.00
อจปร.อร. ปอ.4/67 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมงานระบบประปา อาคารพักประทวน ๓ อจปร.อร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2567 2,900,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด 2,460,000.00
576/2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย พร้อมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2567 1,704,000.00 บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,647,907.00
ภ.๒๘/๖๗ ซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2567 2,400,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 1,500,000.00
อจปร.อร. กห 0524.5.4/67 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อจปร.อร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2567 2,430,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟ จำกัด 2,080,080.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0076 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท เออร์โก้ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) 398,928.10
สสท.ทร. คคซ.67-107-A060 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 ก.พ. 2567 124,644.30 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 124,644.30
31/2567 จัดซื้อกระดาษเก็บตัวอย่าง และปากกาทดสอบเครื่อง IONSCAN ๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ก.พ. 2567 66,853.60 บริษัท เอส. ดับเบิ้ลยู. เอ็น. อินเตอร์เทรด จำกัด 66,853.60
82/2567 จ้างทำถุงกระดาษตรา การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อมอบของที่ระลึกกิจกรรมรับรองบุคคล และคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 15 ก.พ. 2567 14,871.93 บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด 14,871.93
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสายสรรพาวุธสนับสนุน นย. เฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 188,762.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 188,600.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสายสรรพาวุธสนับสนุน ยศ.ทร.(รร.ชุมพล ฯ) เฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 40,470.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 40,300.00
860/2566 จ้างเหมาบริการระบบข้อมูลกระเป๋าผู้โดยสารและการรับส่งข้อมูล IATA Type B Massage วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 05 ก.พ. 2567 500,000.00 บริษัท แอร์โร เอ็นเอเบิ้ล จำกัด 500,000.00
สพ.ทร. จ้างปรับปรุงอาคารทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี ESSM เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทดสอบ MK 680 CMTS เฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2567 320,245.00 บริษัท รังสิริเคหะภัณฑ์ จำกัด 319,500.00
สสท.ทร. - ซื้อพัสดุสาย สสท. สนับสนุน นย. จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 ก.พ. 2567 34,382.00 บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด 34,382.00
ภ.๔๒/๖๗ ซื้อยา Dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule ขนาดบรรจุ ๓๐ แคปซูล จำนวน ๓,๑๒๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 4,732,416.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 4,256,460.00
ภ.๔๑/๖๗ ซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet ขนาดบรรจุ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑,๖๐๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 2,400,000.00 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 1,198,400.00
ภ.๔๖/๖๗ ซื้อยา Ribociclib ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet ขนาดบรรจุ ๒๑ เม็ด จำนวน ๒๑๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 3,567,337.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 3,567,337.20
ภ.๕๑/๖๗ ซื้อยา Nebivolol ๕ mg tablet, ๑ tablet จำนวน ๕๗,๕๖๘ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 1,151,360.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,150,558.16
ภ.๕๗/๖๗ ซื้อยา Carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 3,052,500.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 1,425,000.00
ภ.๔๔/๖๗ ซื้อยา Mirabegron ๕๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด จำนวน ๑,๙๕๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 2,816,775.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,816,775.00
ภ.๕๓/๖๗ ซื้อยา Fenofibrate ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๕๗๖,๐๐๐ แคปซูล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 3,081,600.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,917,248.00
ภ.๕๙/๖๗ ซื้อยา Eperisone hydrochloride ๕๐ mg coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 2,129,300.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,129,300.00
ภ.๕๒/๖๗ ซื้อยา Silodosin ๔ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 3,072,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,064,480.00
ภ.๔๘/๖๗ ซื้อยา Amoxicillin ๘๗๕ mg + Clavulanic acid ๑๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ เม็ด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 2,210,300.00 บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด 1,060,200.00
๔๗/๖๗ ซื้อยา Finasteride ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 2,240,000.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 679,200.00
ภ.๔๓/๖๗ ซื้อยา Dutasteride ๕๐๐ mcg + Tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ mcg modified-release capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๘๑,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2567 3,271,590.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 3,270,348.00
ภ.๕๖/๖๗ ซื้อยา Budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + Formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose inhalation powder, ๑๒๐ dose inhalati จำนวน ๓,๗๐๐ กล่องon วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 2,450,621.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,450,621.00
อล.ทร P67020014100 จัดซื้ออะไหล่ระบบ FIRE ALARM ตราอักษร DECKMA ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ก.พ. 2567 302,700.00 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 302,489.00
อล.ทร P67020014110 จัดซื้อ DISPLAY UNIT รุ่น MU-192HD ของเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร FURUNO ให้กับ ร.ล.มาตรา จำนวน 2 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 ก.พ. 2567 577,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 577,800.00
ภ.๔๕/๖๗ ซื้อยา Eltrombopag ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ขนาดบรรจุ ๑๔ เม็ด จำนวน ๗๘๐ กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 7,770,126.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 7,770,126.00
ภ.๔๙/๖๗ ซื้อยา Gabapentin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ แคปซูล วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 ก.พ. 2567 3,150,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 900,000.00
ภ.๕๐/๖๗ ซื้อยา Simvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 2,550,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 1,239,000.00
ภ.๕๘/๖๗ ซื้อยา Paracetamol ๓๒๕ mg + Tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ เม็ด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 4,770,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2,253,300.00
สพ.ทร. จ้างปรับปรุงอาคารทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี ESSM เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทดสอบ MK 680 CMTS เฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2567 320,245.00 บริษัท รังศิริเคหะภัณฑ์ 319,500.00
พร. ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 5,000,000.00 บริษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด 4,237,200.00
57/2567 จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์อาคารพักผู้โดยสาร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 ก.พ. 2567 27,285.00 บริษัท เอเซีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 27,285.00
ภ.๕๕/๖๗ ซื้อยา Epoetin alfa ๓,๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จำนวน ๗,๐๐๐ ไซรินจ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2567 5,336,660.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5,332,880.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0052 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ก.พ. 2567 2,567.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 407,173.22