ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O2  ข้อมูลผู้บริหาร [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O3  อำนาจหน้าที่ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O4  ข้อมูลการติดต่อ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O5  ข่าวประชาสัมพันธ์ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O6  Q&A 
-  กรมกำลังพลทหารเรือ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
 

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O7  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O8  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O10  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
-  คู่มือการปฏิบัติงาน การแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  คู่มือการปฏิบัติงาน การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร.ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  คู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O11  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือมาติดต่อ
-  คู่มือการปฏิบัติงานการขอทำบัตรประจำตัวให้กับข้าราชการกลาโหมที่รับบำเหน็จบำนาญ สังกัด ทร. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  คู่มือการปฏิบัติงานการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จตกทอดของกรณีกรณีผู้รับเบี้ยหวัดและบำนาญถึงแก่ความตาย [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O12  ข้อมูลสถิติการให้บริการ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O13  E-Service [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
 

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O15  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O16  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O17  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-  ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  สรุปโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  ขออนุมัติโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  สรุปโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O19  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O20  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O21  การขับเคลื่อนจริยธรรม
-  คณะกรรมการจริยธรรม ทร. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
-  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts ทร. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]   
-  หลักสูตรและกิจกรรม ๑ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  หลักสูตรและกิจกรรม ๒ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
 

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O23  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O24  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O25  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-  กองเรือยุทธการวางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health เพื่อส่งเสริมสุขภาพของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  มวลชนสัมพันธ์ กองเรือยุทธการ บอกรักพ่อ ณ เรือ ต.91 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  ประชุมติดตามและประเมินผล กิจกรรมโครงการในงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O26  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-  ประกาศนโยบาย [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-  ประกาศนโยบาย ภาษาอังกฤษ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
O27  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O28  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]  
O29  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]  
O30  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นทีเกี่ยวข้องกับสินบน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]  
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]  
 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O32  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O33  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 
O34  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]  
O35  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ทร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ทร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้