ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลาง/ประกาศร่าง TOR
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิก

เภสัชภัณฑ์ ๑ รายการ Luseogliflozin 5 mg. Tablet จำนวน ๓๙,๐๐๐ เม็ด (P67020020146)

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 2,104,830.00 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรือเอก รพีพัฒน์ ทวีวงศ์
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2567
จำนวนการดาวน์โหลด
0ครั้ง

ซื้อระบบการรบและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับปรับปรุงขีดความสามารถ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุด ร.ล.ปัตตานี จำนวน ๒ ลำ (1)

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท
วิธีคัดเลือก / ซื้อ
เรือเอก ณัฐพล จันทราคา
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2567
จำนวนการดาวน์โหลด
0ครั้ง

ซื้อระบบอำนวยการรบ ระบบตรวจการณ์ ระบบควบคุมการยิง ระบบอาวุธ และระบบไยโร พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบการรบสำหรับการปฎิบัติการทางเรือจำนวน 1 ระบบ (1)

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท
วิธีคัดเลือก / ซื้อ
เรือเอก ณัฐพล จันทราคา
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2567
จำนวนการดาวน์โหลด
0ครั้ง

ซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียม ระบบ DGPS แบบรับค่าแก้จากดาวเทียม (-)

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 1,680,000.00 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรือโท ธรรมรัตน์ ทองแดง
กรมอุทกศาสตร์
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2567

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (154/67) (เฉพาะเจาะจง (ข) 154/67)

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 110,675.45 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน)
นาวาตรี ขวัญชัย ขวัญเอียด
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2567

2002/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน.ร.1 ครบเบิก)/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่น ๆ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.1 ฯ) ()

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 3,095,354.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ
นาวาเอก ไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์
กรมพลาธิการทหารเรือ
วันที่ประกาศ 18 เม.ย. 2567

8002/ยวส./67 จ้างตัดเย็บกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินดำ นรจ. และอื่น ๆ ()

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 5,234,200.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ
นาวาเอก ไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์
กรมพลาธิการทหารเรือ
วันที่ประกาศ 18 เม.ย. 2567

2004/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างผลิตหมวกยอดพร้อมพู่ และอื่น ๆ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.นร.) ()

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 871,530.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ
นาวาเอก ไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์
กรมพลาธิการทหารเรือ
วันที่ประกาศ 18 เม.ย. 2567

2001/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างตัดเย็บชุดฝึกพราง ทร. และอื่น ๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) ()

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 922,850.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ
นาวาเอก ไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์
กรมพลาธิการทหารเรือ
วันที่ประกาศ 18 เม.ย. 2567

2004/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 2/66)/67 ซื้อเข็มที่ระลึก และอื่น ๆ (ผลัด 2/66) ()

ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ : 1,281,800.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ
นาวาเอก ไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์
กรมพลาธิการทหารเรือ
วันที่ประกาศ 18 เม.ย. 2567
แบบสำรวจ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ทร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ทร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้