ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พ.ค. ปี งป. 2567


เดือน พ.ค. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
302
ราคากลาง
527,819,023.43
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
519,148,089.68
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0131 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 42 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 71,380.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0119 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 27 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์ 32,470.00
อร. 1.2.9.3 ซื้อลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย ตราอักษร FEDERAL - MOGUL VALVETRAIN เครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย เรือหลวงกันตัง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 พ.ค. 2567 424,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 423,720.00
อร. 1.10.3.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำเรือ ขส.ทร.1146 จำนวน 46 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 03 พ.ค. 2567 344,791.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 344,791.45
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 172/67 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับ อจปร.อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 พ.ค. 2567 500,000.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 499,476.00
พธ.ทร. 1234/ฝศษ./67 ซื้อสีสเปรย์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 พ.ค. 2567 27,648.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 27,648.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 155/67 ซื้ออะไหล่เครื่องมือวัดของ กคภ.อจปร.อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 172,700.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 172,600.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 156/67 ซื้อพัสดุซ่อมทำแท่นทดสอบเครื่องยนต์ หมายเลข ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 60,700.00 บริษัท ช.พัฒนาซิสเท็ม จำกัด 60,021.65
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 157/67 ซื้อไม้ปะกับเพื่อสนับสนุนเรือเข้ารับการซ่อมทำใน อจปร.อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 300,000.00 บริษัท ช.พัฒนาซิสเท็ม จำกัด 288,105.00
ฐท.พง. 67049185394 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว (หลังที่ ๖) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,672,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ 1,647,422.03
ฐท.พง. 67049185229 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว (หลังที่ ๕) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,672,000.00 บจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง 1,647,827.10
ฐท.พง. 67049184971 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว (หลังที่ ๔) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,672,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,648,169.46
ฐท.พง. 67049184751 จ้างซ่อมแซมบ้านพักนายเรือแฝด (หลังที่ ๓) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 814,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ 802,229.57
ฐท.พง. 67049184530 จ้างซ่อมแซมบ้านพักนายเรือแฝด (หลังที่ ๒) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 814,000.00 บจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง 802,596.12
ฐท.พง. 67049179717 จ้างซ่อมแซมบ้านพักนายเรือแฝด (หลังที่ ๑) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 814,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 801,790.00
ฐท.พง. 67049184055 จ้างซ่อมเเซมอาคารร้านค้า (หลังที่ ๒) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,744,000.00 หจก.หยกเพชรทองเอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,718,963.85
ฐท.พง. 67049181411 จ้างซ่อมเเซมอาคารร้านค้า (หลังที่ ๑) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,744,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 1,717,840.00
ฐท.พง. 67049185322 จ้างซ่อมเเซมบ้านพักนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว (หลังที่ ๒๐) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,432,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ 1,410,713.32
ฐท.พง. 67049185178 จ้างซ่อมเเซมบ้านพักนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว (หลังที่ ๑๙) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,432,000.00 บจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง 1,410,582.65
ฐท.พง. 67049184940 จ้างซ่อมเเซมบ้านพักนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว (หลังที่ ๑๘) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,432,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 1,410,520.01
ฐท.พง. 67049184631 จ้างซ่อมเเซมบ้านพักนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว (หลังที่ ๑๗) จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 1,432,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,411,418.94
ฐท.พง. 67049185536 จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลตประทวน ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 08 พ.ค. 2567 7,200,000.00 หจก.หยกเพชรทองเอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 7,139,517.00
พธ.ทร. 1020/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮท์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 73,530,400.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 73,530,400.00
247/2567 จัดซื้อวัสดุทำบัตรและหมึกพิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 135,110.00 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 135,110.00
อร. 2.2.5.1 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงมกุฎราชกุมาร จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 พ.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 449,400.00
อร. 2.2.10.1 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า เรือหลวงล่องลม จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 พ.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 449,400.00
อร. 1.1.1.5 (48) ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับ กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 พ.ค. 2567 499,690.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 499,690.00
อร. 2.2.6.9 ซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เรือหลวงลาดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 พ.ค. 2567 330,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 329,560.00
อร. 2.2.7.6 ซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เรือหลวงท่าดินแดง จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 พ.ค. 2567 330,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 329,560.00
ฐท.พง. 67049455210 ซื้อวัสดุซ่อมเเซมบ้านพักสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลขอาคาร ๖๐๑๐ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. จำนวน ๒๖ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 259,790.00 เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด 259,790.00
ฐท.พง. 67049454993 ซื้อวัสดุซ่อมเเซมบ้านพักประทวน ๑๐ ครอบครัว จำนวน ๓ หลัง หมายเลขอาคาร ๗๐๐๑ ๗๐๐๔ เเละ ๗๐๐๕ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. จำนวน ๓๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 498,480.00 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด 498,480.00
ฐท.พง. 67049455125 ซื้อวัสดุซ่อมเเซมบ้านพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หมายเลขอาคาร ๗๐๐๗ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. จำนวน ๒๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 428,250.00 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด 428,250.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 151/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (I-level) ร.ล.ลาดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 189,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 188,942.74
ฐท.พง. 67049386902 จ้างซ่อมทำครุภัณฑ์สาย พธ. จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 14 พ.ค. 2567 80,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวบาน กรุ๊ป 79,918.30
ฐท.พง. 67049230116 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ในการปฏิบัติจิตวิทยา จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 11,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวบาน กรุ๊ป 11,900.00
พธ.ทร. 1023/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 19,033,160.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 19,033,160.00
พธ.ทร. 1024/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 19,843,150.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 19,843,150.00
พธ.ทร. 1021/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 58,033,888.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 58,033,888.00
พธ.ทร. 1022/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 30,783,900.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 30,783,900.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 161/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 16V-71 ร.ล.วังนอก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 พ.ค. 2567 346,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 345,999.48
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 165/67 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.อจปร.อร. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 พ.ค. 2567 428,800.00 บริษัท วี.อาร์.โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 428,800.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 159/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำเพลาใบจักร ขวา-ซ้าย ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 410,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 409,681.60
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 160/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำใต้แนวน้ำ ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 500,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 496,485.35
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 170/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องพ่นพอกไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 199,020.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 173/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำแผงสวิทช์บอร์ด หัว - ท้าย ร.ล.ท่าดินแดง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 480,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 479,535.48
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 174/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำแผงสวิทช์บอร์ด หัว - ท้าย ร.ล.ลาดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 480,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 479,535.48
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 176/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 350,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 349,827.94
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 177/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER ระบายความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 16 พ.ค. 2567 485,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 484,924.00
ฐท.พง. 67049398787 จ้างซ่อมทำเครื่องเเปลงความถี่ไฟฟ้า หมายเลข ๒ พร้อมติดตั้งหม้อเเปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐๐ KVA. ให้กับโรงเเปลงความถี่ จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 16 พ.ค. 2567 1,200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,187,790.30
สวพ.ทร. ผ.๘/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 พ.ค. 2567 1,010,073.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 179,294.00
ฐท.พง. 67049397741 จ้างซ่อมแซมอาคารโรงพละหลังเก่าของ ฐท.พง.ทรภ.๓ จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 16 พ.ค. 2567 1,534,000.00 บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด 1,511,459.89
สวพ.ทร. ผ.๘/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 พ.ค. 2567 1,010,073.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 333,378.00
สวพ.ทร. ผ.๘/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 พ.ค. 2567 1,010,073.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 497,401.00
อล.ทร กห 0525.2/102/13 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำระบบ FIRE ALARM ตราอักษร NOTIFIER ให้กับ ร.ล.ราวี จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 พ.ค. 2567 35,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  34,900.00
อล.ทร กห 0525.2/102/5 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ให้กับ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 พ.ค. 2567 145,200.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  144,931.50
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมทำระบบลูกลอยถังพักน้ำพื้นดินประจำอาคาร พื้นที่สุขสวัสดิ์ จำนวน ๒๐ อาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 20 พ.ค. 2567 172,339.00 บริษัท ซี. ดับเบิลยู.แอนด์ เอส.โปรดักส์ จำกัด 171,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมทำฟุตวาล์วท่อดูดน้ำ ถังน้ำประจำอาคาร จำนวน ๑๐ อาคาร พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 20 พ.ค. 2567 391,680.00 บริษัท ซี. ดับเบิลยู.แอนด์ เอส.โปรดักส์ จำกัด 390,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประจำอาคาร จำนวน ๘ อาคาร พื้นที่ ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธี เฉพาะเจาจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 20 พ.ค. 2567 400,000.00 บริษัท วิน ทู วิคตอรี่ คอนซัลแทนท์แอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 398,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมท่อเมนหลักประปา อาคารสัญญาบัตร ๒ วังนันทอุทยาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 20 พ.ค. 2567 69,500.00 บริษัท ซี. ดับเบิลยู.แอนด์ เอส.โปรดักส์ จำกัด 69,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมทำชุดวาล์ว เปิด -ปิด ท่อส่งน้ำประปา ประจำอาคารที่ชำรุด ๖ อาคาร พื้นที่สุขสวัสดิ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 20 พ.ค. 2567 298,329.00 บริษัท ซี. ดับเบิลยู.แอนด์ เอส.โปรดักส์ จำกัด 297,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุไปรษณีย์อาคาร สน.คบก.พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 20 พ.ค. 2567 208,800.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 208,000.00
พธ.ทร. 3005/คส./67 ซื้อพัดลม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 76,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 76,900.00
พธ.ทร. 3007/คส./67 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 - 2 และ เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 204,700.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด 204,700.00
พธ.ทร. 3027/คส./67 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ขนาด 20 แผ่น และอื่่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 43,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 43,300.00
พธ.ทร. 3008/คส./67 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 - 9 และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 186,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 186,300.00
พธ.ทร. 3035/คส./67 ซื้อแตรเดี่ยวสีเงินระดับเสียงจี วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 34,000.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 34,000.00
พธ.ทร. 3010/คส./67 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว และเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 462,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 459,950.00
พธ.ทร. 3028/คส./67 ซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลกรัม และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 119,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 119,300.00
พธ.ทร. 3031/คส./67 ซื้อแตรเดี่ยวสีทอง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 425,500.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 425,500.00
พธ.ทร. 3034/คส./67 ซื้อแตรเดี่ยวสีทองแดงระดับเสียงบีแฟลต วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 13,000.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 13,000.00
พธ.ทร. 3036/คส./67 ซื้อเครื่องล้างจาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 500,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 500,000.00
พธ.ทร. 3004/คส./67 ซื้อตู้แช่อาหาร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 435,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 435,000.00
พธ.ทร. 1001/5 ส./67 ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 4,374.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 4,374.00
พธ.ทร. 3029/คส./67 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น และเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 99,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 99,000.00
พธ.ทร. 3006/คส./67 ซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 165,300.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 165,300.00
พธ.ทร. 3001/คส./67 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 207,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 206,150.00
พธ.ทร. 3030/คส./67 ซื้อจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวเย็บผ้าใบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 174,000.00 บริษัท ตรัยจักรกล จำกัด 174,000.00
พธ.ทร. 3033/คส./67 ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 111,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 111,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0113 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 446,150.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0111 ซื้อยางรถยนต์ขนาด 10.00-20-16 ดอกเรียบ จำนวน 36 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 493,200.00
พธ.ทร. 3022/คส./67 ซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48/ นิ้ว และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 336,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 335,040.00
พธ.ทร. 3003/คส./67 ซื้อเกี้าอี้โครงเหล็กบุนวม และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 231,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 231,000.00
พธ.ทร. 3025/คส./67 ซื้อตู้นิรภัย ขนาดเล็ก และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 59,250.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 59,250.00
พธ.ทร. 3037/คส./67 ซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบซิกแซ็ก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 55,000.00 บริษัท ตรัยจักรกล จำกัด 55,000.00
พธ.ทร. 3024/คส./67 ซื้อเก้าอี้ใช้กับโต๊ะเรียนนายทหารสัญญาบัตร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 156,200.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด 156,200.00
พธ.ทร. 3009/คส./67 ซื้อม้านั่งรับประทานอาหาร ขนาด 5 คน นั่ง และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 263,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 263,000.00
พธ.ทร. 3026/คส./67 ซื้อโทรทัศน์สีขนิดจอแบน LED ขนาด 32 นิ้ว Smart TV วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 89,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 89,000.00
พธ.ทร. 3002/คส./67 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 16,150.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 16,150.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0128 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายานยนต์ (ซุ่นล้ง) 387,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0116 ซื้อยางรถยนต์ขนาด 265/65 R 17 ดอกเรียบ จำนวน 32 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 360,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0106 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำเรือ ขส.ทร. 11 รายการ จำนวน 1งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย 121,480.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0120 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 481,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0139 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 433,600.00
ฐท.พง. 67049376071 ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองสายพลาธิการ จำนวน 19 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 80,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวบาน กรุ๊ป 79,929.00
อร. 1.2.1.11 ซื้อคีมตัดสายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 257,600.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 257,442.00
อร. 1.2.1.70 ซื้อคีมย้ำสายไฟ แบบไฮดรอลิก จำนวน 3 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 156,000.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 155,973.90
อร. 1.2.1.14 ซื้อชุดตัดโลหะใช้กับแก๊สออกซิเจนและอะเซทิลีน จำนวน 27 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 139,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 134,338.50
อร. 1.2.1.8 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาดกระแสไม่ต่ำกว่า 500 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 224,500.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 222,961.25
อร. 1.2.1.62 ซื้อเครื่องพ่นทราย ขนาดถังบรรจุทรายไม่ต่ำกว่า 600 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 369,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 368,893.20
อร. 1.2.1.64 ซื้อเครื่องพ่นสีกำลังดันไม่ต่ำกว่า 5,200 PSI จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 471,900.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 470,778.60
อร. 1.2.1.183 ซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 246,100.00 บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จำกัด 245,886.00
อร. 1.1.1.4 ซื้อไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 4 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 499,837.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 499,837.50
อร. 1.2.1.42 ซื้อรอกสลิงแบบมือโยก ขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมสลิงความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 8 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 480,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 469,944.00
อร. 1.2.1.180 ซื้อเครื่องมิลลิ่ง 3 แกน จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 422,700.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 422,700.00
อร. 1.2.1.91 ซื้ออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 202,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 200,999.50
อร. 1.2.1.92 ซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดรอบ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 428,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 428,000.00
อร. 1.5.1.2 ซื้อวัสดุซ่อมทำเรือ ขส.ทร.2101 จำนวน 43 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 458,034.90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 458,034.90
อร. 1.2.1.181 ซื้อเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 233,200.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 233,195.80
อร. 1.3.1 ซื้อเครื่องเลื่อย จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 149,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 139,153.50
อร. 1.2.1.7 ซื้อเครื่องเชื่อมอาร์ก้อน (TIG) ขนาดกระแสไม่น้อยกว่า 300 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 128,400.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 127,972.00
อร. 1.2.1.94 ซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 พ.ค. 2567 500,000.00 บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จำกัด 499,155.00
สวพ.ทร. ผ.๑๐/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 10 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พ.ค. 2567 1,315,000.00 บริษัท ชัยชนะ ไอเอ็กซ์ จำกัด 846,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0160 ซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 10 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอรี่ 248,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0201 ซื้อแม่แรงยกเกียร์รถบรรทุก จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 30,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0180 ซื้อเครื่องเติมลมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 40,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0157 ซื้อแม่แรงเคลี่ยนย้ายรถ รับน้ำหนักได้ 680 กก. จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 24,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 58/67 ซื้อ COOLER ระบายความร้อนน้ำมันหล่อลื่นของเกียร์ ขวา - ซ้าย ร.ล.ลาดหญ้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 1,200,000.00 บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด 1,177,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0145 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน จำนวน 13 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 305,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0154 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ไฟขนาด 24 V จำนวน 3 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก. ศิริพงษ์ กลการ 238,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0158 ซื้อเครื่องเจียร์มือ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก. ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 68,800.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 23/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 1,200,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 1,199,940.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0163 ซื้อเครื่องปะยางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 38,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0159 ซื้อเครื่องแล่นประสานไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 68,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0161 ซื้ออุปกรณืช่วยสตาร์ทรถยนต์ (Car Jump Start) จำนวน 9 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 224,100.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0156 ซื้อเตรื่องถอดตอยล์สปริงโช๊คอัพ จำนวน 7 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก. ศิริพงษ์ กลการ 206,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0144 ซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน จำนวน 8 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก. ศิริพงษ์ กลการ 116,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0162 ซื้อเครื่องเขื่อมกระตุกตัวถังรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 199,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0153 ซื้อเครื่องดูดถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 7 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก. ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 406,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0146 ซื้อสว่านแท่น ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก.อัจฉริยา กลการ 258,700.00
ฐท.พง. 67049224325 ซื้ออาหารเต่าทะเล (เกาะหูยง) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 22,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวบาน กรุ๊ป 22,000.00
282/2567 จ้างบินทดสอบระบบไฟ PAIP 18/36 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 20 พ.ค. 2567 650,000.00 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 650,000.00
สสท.ทร. - ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดการฝึกยิงตอร์ปิโดแบบ MK46 การฝึก ทร.67 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 17 พ.ค. 2567 632,500.00 บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 632,500.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 158/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำพัดน้ำจืดระบายความร้อนเครื่องยนต์ ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 400,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 399,249.10
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 179/67 ซื้อพัสดุทั่วไปสาย อร. (179/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 73,900.00 บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด 73,883.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 180/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำหางเสือ ขวา-ซ้าย ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 450,000.00 บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด 449,849.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 181/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง ร.ล.ลาดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 495,000.00 พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 494,222.30
อร. 1.2.1.188 ซื้อเครื่องต่อใบเลื่อยสายพาน TJ-72 จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 พ.ค. 2567 103,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 103,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 182/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง ร.ล.ท่าดินแดง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 495,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 494,222.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 163/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (163/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 73,112.03 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 73,112.03
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 162/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำพัดน้ำจืดระบายความร้อนเครื่องจักรใหญ่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 400,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 399,869.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 166/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องพ่นน้ำ ของเครื่องผลักดันน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 303,000.00 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 302,974.78
อร. 1.2.1.107 ซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูง แบบต้มน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 พ.ค. 2567 232,700.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 230,050.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 164/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 500,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 499,235.25
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 167/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่.ขวา ร.ล.มาตรา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 451,957.30 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 451,957.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 187/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (187/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 142,010.40 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 142,010.40
อร. 1.2.1.182 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 พ.ค. 2567 139,100.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 139,100.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 186/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (186/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 234,490.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 234,490.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 171/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำแท่นทดสอบเครื่องยนต์ หมายเลข ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 67,000.00 บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จำกัด 66,254.40
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 183/67 จ้างซ่อม HOUSING FRONT COVER ของเครื่องจักรใหญ่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 24 พ.ค. 2567 240,000.00 บริษัท เคแอนด์เอ็น เมทัลเวิร์ค จำกัด 239,787.00
อร. 1.2.1.68 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดลมเย็น แบบ Scroll Type ขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 200,000 BTU 3 Ph 380V 50Hz พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 พ.ค. 2567 450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 444,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 184/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (184/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 309,230.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 309,230.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 185/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๑ ร.ล.สงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 260,759.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 260,759.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 169/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำรถยกงา Forklift ตราอักษร KOMATSU รุ่น FD 35-4 และรถลากจูง NMC – WOLLAD วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 147,000.00 ร้านทวีทรัพย์ 146,600.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 168/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (168/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 268,981.95 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ซีลดีไซน์แอนด์ซัพพลาย 268,981.95
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 175/67 ซื้อเครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดแรงดันสูง รง.ปรับซ่อมเครื่องยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 25,000.00 บริษัท ช.พัฒนาซิสเท็ม จำกัด 24,984.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 178/67 จ้างซ่อมทำลิฟท์รางเลื่อนของคลังพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 24 พ.ค. 2567 310,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 309,652.65
อร. 1.2.1.109 ซื้อเครื่องตัด PLASMA แบบ MANUAL ขนาดกระแสไฟตัดไม่น้อยกว่า 65 A. จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 พ.ค. 2567 101,500.00 บริษัท วี.อาร์.โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 101,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0148 ซื้อสว่านมือ ขนาด 1/4 HP จำนวน 11 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก.อัจฉริยา กลการ 27,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0149 ซื้อชุดกาพ่นสีรถยนต์ ขนาด 1/4 แกลลอน จำนวน 3 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก.อัจฉริยา กลการ 15,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0152 ซื้อเครื่องถอดขันนัตสลักหัวขัน ขนาด 1 นิ้ว แบบใช้ลม จำนวน 10 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก.อัจฉริยา กลการ 350,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0151 ซื้อเครื่องถอดขันนัตสลักหัวขัน ขนาด 1/2 นิ้ว แบบใช้ลม จำนวน 13 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก.อัจฉริยา กลการ 325,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0143 ซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน จำนวน 19 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ค. 2567 2,567.00 หจก. ศิริพงษ์ กลการ 191,900.00
อร. 1.2.1.45 ซื้อรอกแม่แรงแบบโซ่ ขนาด 0.5 ตัน จำนวน 15 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 124,500.00 บริษัท วี.อาร์.โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 124,500.00
อร. 1.2.1.87 ซื้อโต๊ะปฏิบัติงานช่างสำหรับงานสอบเทียบมิติ ขนาด 600 x 150 x 80 cm. จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 240,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 238,000.00
อร. 1.2.1.44 ซื้อรอกแม่แรงแบบโซ่ ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 10 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 103,000.00 บริษัท วี.อาร์.โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 103,000.00
อร. 1.2.1.169 ซื้อเครื่องเลื่อยสายพาน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 330,000.00 บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จำกัด 329,774.00
อร. 1.2.1.77 ซื้อชุดตู้เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก และเครื่องมือไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น จำนวน 6 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 336,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 326,007.60
อร. 1.2.1.13 ซื้อเครนยกแบบไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 130,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 130,000.00
อร. 1.2.1.43 ซื้อรอกแม่แรงแบบโซ่ ขนาด 3 ตัน จำนวน 10 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 140,000.00 บริษัท วี.อาร์. โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 140,000.00
อร. 1.2.1.170 ซื้อเครื่องดัดท่อระบบไฮดรอลิก ขนาด (1/2" - 4") จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 149,800.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 149,158.00
อร. 1.2.1.173 ซื้อชุดไมโครมิเตอร์วัดนอกหน่วยมิลและนิ้ว จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 155,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 154,294.00
อร. 1.2.1.12 ซื้อชุดปั๊มอัดไฮดรอลิก ชนิดแรงดันไม่น้อยกว่า 10,000 PSI พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 110,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 105,000.00
อร. 1.2.1.74 ซื้อเครื่องดัด ตัด พับ เจาะรู บัสบาร์แบบไฮดรอลิก จำนวน 3 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 222,000.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 221,971.50
อร. 1.2.1.23 ซื้อเครื่องเชื่อม TIG ขนาดไม่น้อยกว่า 250 A จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 354,500.00 บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด 354,491.00
อร. 2.7.3.7 ซื้อเครื่องพ่นสี ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 157,290.00 บริษัท วี.อาร์. โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 157,290.00
อร. 1.2.1.167 ซื้อเครื่องกัดแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 321,000.00 บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จำกัด 320,893.00
อร. 1.3.4 ซื้อเครื่องรอก จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 133,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 128,400.00
อร. 1.2.1.198 ซื้อตู้เครื่องมือ 7 ชั้น (รถเข็น) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ จำนวน 7 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 พ.ค. 2567 182,700.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 182,007.00
สวพ.ทร. ผ.๑๐/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 10 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พ.ค. 2567 1,315,000.00 บริษัท เราพร้อม 168 จำกัด 459,000.00
ฐท.พง. 67059004337 ซื้อวัสดุและติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 19 รายการ 60,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 พ.ค. 2567 60,000.00 บจก.บัส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 60,000.00
ฐท.พง. 67059007129 ซื้อวัสดุและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล จำนวน 18 รายการ 190,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 พ.ค. 2567 190,000.00 บจก.บัส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 190,000.00
ฐท.พง. 67059206474 ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักประทวน 32 ครอบครัว (กรม ร.2ฯ) จำนวน 21 รายการ 448,240 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 พ.ค. 2567 448,240.00 ร้าน วัชระค้าวัสดุก่อสร้าง 448,240.00
ฐท.พง. 67059113238 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 25 รายการ 15,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 พ.ค. 2567 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวบาน กรุ๊ป 15,000.00
สวพ.ทร. ผ.๑๑/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 11 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ค. 2567 389,000.00 บริษัท เราพร้อม 168 จำกัด 389,000.00
อร. 1.2.1.89 ซื้อโต๊ะปฏิบัติงานช่างสำหรับงานทดสอบวัสดุ ขนาด 300 x 75 x 80 cm. จำนวน 4 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 พ.ค. 2567 236,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 223,575.00
อร. 1.2.1.88 ซื้อโต๊ะปฏิบัติงานช่างสำหรับงานสอบเทียบความดัน ขนาด 450 x 150 x 80 cm. จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 พ.ค. 2567 300,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 296,999.90
อร. 1.2.1.184 ซื้อถังพ่นทราย ขนาด 600 ปอนด์ อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 พ.ค. 2567 215,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 203,300.00
อร. 1.2.1.90 ซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 พ.ค. 2567 124,200.00 บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 121,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๒ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๐ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๑ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นนายเรือ อาคาร ๒ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,694,800.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,690,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๘ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๒๐ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๕ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๗ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๑๓ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๓๕ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๒ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๑๕ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๓ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๒๓ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๓๑ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 986,700.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นนายเรือ อาคาร ๓ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,694,800.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,690,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๓๓ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,834,500.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,834,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๒๙ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 986,700.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๙ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
อร. 1.3.2 ซื้อเครื่องเจียร จำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 29 พ.ค. 2567 110,300.00 บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จำกัด 110,204.65
อร. 1.2.1.111 ซื้อเครื่องแกะสลัก จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 29 พ.ค. 2567 210,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 208,650.00
อร. 1.2.1.93 ซื้อเครื่องระบายควันห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 29 พ.ค. 2567 246,100.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 244,495.00
อร. 1.2.2.4 ซื้อเครื่องตรวจส่วนผสมโลหะแบบเคลื่อนที่ชนิดเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 3,200,000.00 บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 3,180,000.00
อร. 1.2.1.67 ซื้อ DIAPHRAGM PUMP พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พ.ค. 2567 620,600.00 บริษัท วิธวินท์ เทรดดิ้ง จำกัด 492,200.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๙ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๓๗ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๒๑ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๖ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๘๕ และซ่อมแซมอาคารประทวน หมายเลข ๘๑ พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 5,301,000.00 บริษัท วิน ทู วิคตอรี่ คอนซัลแทนท์แอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 5,299,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๑๗ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๑๔ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๑ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคา จำนวน ๔ อาคาร พื้นที่พระสมุทรเจดีย์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 5,120,200.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5,119,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นประทวน อาคาร ๘ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,205,500.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นนายเรือ อาคาร ๔ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,694,800.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,690,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๙ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นนายนาวา อาคาร ๑ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,834,500.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,832,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสัญญาบัตร ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,050,027.00 บริษัท โปรแอคทีฟ 28 จำกัด 1,048,800.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๘ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๑๐ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๓ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ค. 2567 1,206,000.00 บริษัท เทียนทะเลเมทัลชีท จำกัด 1,206,000.00
อร. 1.2.1.17 ซื้อโปรแกรมสำหรับงานออกแบบวิศวกรรม จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 600,000.00 บริษัท แอพพลิแคต จำกัด (มหาชน) 595,000.00
อร. 1.2.1.2 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,193,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 2,190,825.00
สสท.ทร. - ซื้อเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 271,740.00 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 271,740.00
สก.ทร. -/67 ซื้อพร้อมติดตั้งซัพเมอร์สดูดสิ่งปฏิกูลบ่อบำบัด จำนวน ๒ ตัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ค. 2567 395,000.00 บริษัท ซี.ดับเบิลยู.แอนด์ เอส. โปรดักส์ จำกัด 394,937.00
สก.ทร. -/67 จ้างซ่อมทำรถฟามแทรกเตอร์ ตรา อักษร แมสซีย์เฟอร์กูสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 30 พ.ค. 2567 71,525.00 บริษัท บางแคแทรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด 71,525.00
อร. 1.2.2.10 ซื้อเครื่อง Oil - Flood Screw Air Compressor พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,086,500.00 บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี เกรท จำกัด 2,054,400.00
ชย.ทร. จ้างงานซ่อมทำระบบท่อเมนประปาภายใน กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 31 พ.ค. 2567 111,000.00 บริษัท เค.เอ็น.เอ็น. ฟีนิกว์ 828 จำกัด 111,000.00
อรม.อร. กห 0524.7.1.3/132 จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ ตราอักษร Hitzinger ขนาด 1000 KVA จำนวน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567 9,500,000.00 บริษัท เอเชีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 9,213,342.00
อร. 1.2.4.1 ซื้อเครื่องไฟฟ้าและตู้สวิตซ์บอร์ด เรือหลวงสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 03 พ.ค. 2567 16,000,000.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 15,999,924.00
อร. 1.2.2.5 ซื้อเครื่องตรวจความหนาผิวโลหะเคลือบชุบ จำนวน 1 ชุดเครื่อง. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 2,300,000.00 บริษัท วี.อาร์. โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2,283,808.00
อรม.อร. กห 0524.7.1.3/132 จ้างซ่อมทำลิ้น FILLING VALVE หมายเลข 2 สำหรับ เปิด - ปิด น้ำเข้าอู่แห้ง วิธีคัดเลือก / จ้าง 02 พ.ค. 2567 4,242,000.00 บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จำกัด 4,236,772.00
288/2567 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำรองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 พ.ค. 2567 314,900.00 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 314,900.00
อร. 1.2.2.8 ซื้อเครื่องตรวจวัดรอยรั่วด้วยเสียง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 14 พ.ค. 2567 1,096,800.00 บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด 1,094,610.00
อร. 1.2.2.1 ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,141,100.00 บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี จำกัด 2,133,580.00
อร. 1.2.2.6 ซื้อเครื่องนับจำนวนอนุภาคโลหะที่สึกหรอในเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 3,691,600.00 บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์)จำกัด 3,680,000.00
อร. 1.2.2.7 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของเหลวแบบพกพา จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,954,000.00 บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 2,940,000.00
อร. 2.7.1.1 ซื้อไม้หมอน สนับสนุน อธบ.อร. จำนวน ๙ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,700,000.00 บริษัท สุธร จำกัด 2,666,868.00
อร. ซื้อเรือยางทางยุทธวิธีพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน ๔ ลำ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 4,400,000.00 บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยี จำกัด 2,054,400.00
พธ.ทร. 1005/งบกลาง/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ค. 2567 13,332,995.00 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 13,332,995.00
อล.ทร ค.60/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับ กทบ.กร. (กองบังคับการ) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 3,455,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 1,738,536.00
อล.ทร ค.59/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับ คลังสรรพาวุธ ฐท.พง. จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 3,992,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 3,671,491.00
อล.ทร ค.56/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับ พธ.ทร. (กองเชื้อเพลิง พื้นที่ อจปร.อร.) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 1,466,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 978,140.50
อล.ทร ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับ มวบ.ทรภ.3 จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 พ.ค. 2567 1,655,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 1,610,029.00
รร.นร. จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับ รร.นร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 พ.ค. 2567 476,043.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 476,042.00
รร.นร. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องออกกำลังกาย รร.นร. เฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 500,000.00 บริษัท เซฟ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 500,000.00
รร.นร. จัดซื้อพัสดุสายโยธาระหว่างปี เฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 60,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 60,000.00
รร.นร. จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อมทำเครื่องจักรเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สาย ชย. ตามระยะเวลาและฉุกเฉิน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 17 พ.ค. 2567 73,500.00 บริษัท บางแคแทรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด 73,500.00
สสท.ทร. - ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา ทร. จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท แอ็กเซลลัม เทคโนโลยี จำกัด 3,599,908.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0126 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 พ.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 83,200.00
สสท.ทร. - ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุและโทรคมนาคม จำนวน 60 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 199,730.00 บริษัท ซัคเซส ไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 199,730.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชาสำหรับสถานีตรวจการณ์ทางทะเล จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,700,000.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 2,559,975.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนของห้องศูนย์ข้อมูลกลางและศูนย์ข้อมูลสำรอง จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 3,000,000.00 บริษัท พี เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด 2,984,650.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชาสำหรับศูนย์ปฏิบัติการบนฝั่ง จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 03 พ.ค. 2567 3,500,000.00 บริษัท แอ็กเซลลัม เทคโนโลยี จำกัด 3,021,252.00
พธ.ทร. 1025/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 12,657,030.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 12,657,030.00
พธ.ทร. 1026/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100LL วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 พ.ค. 2567 1,118,472.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,118,472.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบแสดงภาพติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมสนับสนุน ศปก.ทร. จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 พ.ค. 2567 2,500,000.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 2,486,680.00
สสท.ทร. - ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ HF สำหรับหน่วยเรือ จำนวน 2 เครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 02 พ.ค. 2567 6,000,000.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 5,900,000.00
สสท.ทร. - จ้างซ่อมทำรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ตราอักษร TOYOTA หมายเลขทะเบียนสมอ 44625 จำนวน 1 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 พ.ค. 2567 25,000.00 อู่ วิษณุ การช่าง 25,000.00
สก.ทร. -/67 ซิื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่บุคคโล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 1,713,498.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 1,644,444.00
ชย.ทร. กห 0528.8/157 จ้างซ่อมทำรถถากถางตีนตะขาบ ตราอักษร KOMUTSU ทะเบียนสมอ 42091 ของ กองเรือยุทธการ วิธีคัดเลือก / จ้าง 21 พ.ค. 2567 820,000.00 บริษัท บางแคแทรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด 815,000.00
พธ.ทร. 3004/ชค./67 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดกลาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2567 2,950,015.00 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2,881,410.00
สวพ.ทร. ผ.๑๒/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 12 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ค. 2567 250,000.00 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 250,000.00
สวพ.ทร. ผ.๑๓/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 13 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 31 พ.ค. 2567 30,000.00 บริษัท เราพร้อม 168 จำกัด 30,000.00
305/2567 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำพื้นผิวทางวิ่งและทางขับ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 พ.ค. 2567 99,960.00 ร้าน ทรัพย์เพชร พาณิชย์ 99,960.00
สพ.ทร. จัดซื้อรองเท้าป้องกันสะเก็ดระเบิดสำหรับเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง 09 พ.ค. 2567 375,000.00 บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด 373,500.00
สก.ทร. -/67 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 2,819,129.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 2,699,999.00
สก.ทร. -/67 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 1,154,851.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 1,090,000.00
สก.ทร. -/67 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่วังนันทอุทยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 939,139.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 911,000.00
สก.ทร. -/67 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่พุทธฆณฑล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 1,537,269.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 1,470,000.00
สก.ทร. -/67 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 1,712,535.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 1,644,444.00
สก.ทร. -/67 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายอาคารพักข้าราชการพื้นที่สุขสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 1,279,729.00 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ต เมเนจเมนท์ จำกัด 1,199,900.00
สสท.ทร. - จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 21 พ.ค. 2567 6,000,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด 5,099,941.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมทำหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ ตราอักษร PEDSCO รุ่น RMI-9XD เฉพาะเจาะจง 03 พ.ค. 2567 5,000,000.00 บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด 4,970,000.00
287/2567 จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 26 พ.ค. 2567 144,450.00 บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 144,450.00
กบร.</