ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ต.ค. ปี งป. 2567


เดือน ต.ค. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
33
ราคากลาง
118,665,240.00
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
111,985,554.10
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
003/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน บ.DO-228 ระบบเครื่องยนต์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 5,072,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,566,100.00
038/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน ฮ.EC645T2 ระบบโครงสร้าง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 5,963,210.00 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 5,392,051.00
039/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน ฮ.EC645T2 ระบบไฟฟ้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 1,446,050.00 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 968,675.00
043/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับโรงงาน ฮ.EC645T2 หม้อดับเพลิงและอะไหล่หม้อดับเพลิง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 3,165,080.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 1,149,600.00
051/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน ฮ.S-76B อะไหล่แบตเตอรี่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 3,904,000.00 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 3,824,000.00
037/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับโรงงาน บ.EMB-135 อะไหล่แบตเตอรี่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 2,928,000.00 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 2,868,000.00
009/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน บ.DO-228 อะไหล่แบตเตอรี่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 3,904,000.00 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 3,824,000.00
052/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับโรงงาน ฮ.S-76B หม้อดับเพลิงและอะไหล่หม้อดับเพลิง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 1,965,060.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 1,932,960.00
021/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน บ.T-337 ระบบเครื่องยนต์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 1,706,470.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 1,652,516.00
028/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน บ.T-337 ยาง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 1,410,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,184,000.00
044/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน ฮ.S-76B ระบบโครงสร้าง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 4,886,780.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,472,450.00
047/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน ฮ.S-76B ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 4,181,840.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 4,112,600.00
045/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน ฮ.S-76B ระบบไฟฟ้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 5,835,540.00 บริษัท กริน เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 5,718,700.00
008/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน บ.DO-228 ยาง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 2,749,200.00 บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด 2,707,760.00
040/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับฝูงบิน ฮ.EC645T2 ระบบเครื่องยนต์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 2,420,620.00 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 1,573,690.00
048/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับโรงงาน ฮ.S-76B ระบบเครื่องยนต์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 2,885,320.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 2,841,000.00
036/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับโรงงาน บ.EMB-135 บริภัณฑ์นิวดรอลิคส์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 2,464,400.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 2,423,000.00
036/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับโรงงาน บ.EMB-135 บริภัณฑ์นิวดรอลิคส์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 2,464,400.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 2,423,000.00
053/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน ฮ.S-76B เครื่องยนต์ ENGINE MODEL PT6B-36B S/N PCE 36238 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 15,000,000.00 บริษัท โรยัลสกาย จำกัด 14,850,000.00
063/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน ฮ.S-70B TAIL ROTOR GEAR BOX NSN 0515PCFLE0334 S/N A232-00609SAC วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 9,000,000.00 บริษัท กริน เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 8,820,000.00
055/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน ฮ.S-76B บริภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องวัด TRIPPLE RPM INDICATOR P/N 76450-00901-104 NSN 0515PCFLE0324 S/N B1135A วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 651,000.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 640,600.00
030/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.T-337 เครื่องยนต์ ENGINE MODEL TSIO-360-JB (1) NSN 0515PCFLE0316 S/N 313035 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 5,512,500.00 บริษัท กริน เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 5,402,000.00
010/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.DO-228 อุปกรณ์เครื่องยนต์ PROPELLER GOVERNOR S/N 2167859 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 1,777,030.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,741,400.00
013/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.DO-228 บริภัณฑ์นิวดรอลิคส์ MAIN GEAR ACTUATOR,LEFT S/N 0516 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 3,880,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,802,400.00
014/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.DO-228 บริภัณฑ์นิวดรอลิคส์ MAIN GEAR ACTUATOR,RIGHT S/N 0509 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 3,880,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,802,400.00
015/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ .DO-228 บริภัณฑ์นิวดรอลิคส์ UP LOCK P/N S4-4500151 S/N 0806 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 2,761,500.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 2,720,000.00
059/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน ฮ.S-76B บริภัณฑ์กล STARTER - GENERATOR, DC MODEL 23092-002 NSN 0515PCFLE0328 S/N 96002 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 514,500.00 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 505,000.00
018/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.DO-228 หม้อดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER S/N 63798B1 และ S/N 63794B1 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 892,500.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 874,650.00
017/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.DO-228 บริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ HF CONTROL TYPE NO. CTL-230 P/N 622-6614-027 NSN 0515PCFLE0313 S/N 2411 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 552,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 432,150.00
029/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.T-337 เครื่องยนต์ ENGINE MODEL TSIO-360-JB (2) NSN 0515PCFLE0315 S/N 313048 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 5,512,500.00 บริษัท ริชมอนด์ จำกัด 5,403,000.00
032/192/67 จ้างซ่อมระดับโรงงาน บ.T-337 บริภัณฑ์กล STATIC INVERTER 125VA MODEL PC-125 S/N 773 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 ต.ค. 2566 584,740.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 573,000.00
อรม.อร. 9/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเกียร์ซ้าย ตราอักษร RENK ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๒๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 31 ต.ค. 2566 8,167,000.00 บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด 8,166,272.10
007/192/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน บ.DO-228 บริภัณฑ์กล วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 ต.ค. 2566 628,000.00 บริษัท มายนา เอวิเอชั่น จำกัด 618,580.00
แบบสำรวจ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ทร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ทร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้