ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน มี.ค. ปี งป. 2567


เดือน มี.ค. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
238
ราคากลาง
553,155,128.36
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
557,024,865.45
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
พธ.ทร. 1001/บ.ทร./67 ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 13,000.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 13,000.00
พธ.ทร. 7317/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 01 มี.ค. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 1225/ฝศษ./67 ซื้อกล่องกระดาษ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 494,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 492,750.00
พธ.ทร. 1228/ฝศษ./67 ซื้อกระเป๋าใส่หมวก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 37,500.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 37,500.00
พธ.ทร. 1001/มป.14/67 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 23,856.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 23,714.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0048 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 131,300.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0070 ซื้อแบตเตอรี่และน้ำสำหรับเติมแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 13,300.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0062 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมทำเรือ 96 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 200,635.00
ฐท.พง. 67029104477 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องจักรช่วยของเรือต่างๆ จำนวน 18 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 500,000.00 บจก.ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง 499,998.16
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0021 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงตามวงรอบ 42 รายการ จำวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 89,850.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0022 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 57 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ร้าน รุ่งนิมิตรกลการ 26,750.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0017 ซื้อยางรถจักรยานยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 260,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0001 ซื้อยางรถยนต์ขนาด 175/70 R 14 ดอกเรียบ จำนวน 40 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 130,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0002 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ประจำรถสุขาเคลื่อนที่ 12 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 50,160.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0009 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/55 R 17 ดอกเรียบ จำนวน 48 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัมนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 410,400.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0007 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 12.00-20-16 ดอกเรียบ จำนวน 10 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 195,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0003 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 195/60 R 16 ดอกเรียบ จำนวน 80 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 482,400.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0004 ซื้อยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 83,200.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0020 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 23 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 118,180.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0019 จ้างซ่อมทำชุดตู้ควบคุมการทำงานและมอเตอร์ดูดอากาศของห้องพ่นสี-อบสีรถยนต์ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 29,740.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0012 ซื้อยางรถยนต์ขนาด 235/65 R 16 ดอกเรียบ จำนวน 68 ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 496,400.00
ทรภ.๑ ซื้ออุปกรณ์ด้านการข่าว จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 127,000.00 บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 127,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0083 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือตามระยะเวลา (PMS) 95 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสริยะเทรดดิ้ง 399,575.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0084 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือตามระยะเวลา (PMS) 89 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 199,565.00
อร. 1.10.3.1 ซื้อวัสดุทั่วไปสำหรับซ่อมทำเรือ เรือหลวงอ่างทอง จำนวน 19 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 มี.ค. 2567 114,231.06 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 114,169.00
อร. 1.10.3.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี และ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 45 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 มี.ค. 2567 358,931.50 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 358,819.15
อจปร.อร. ค.1/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา และ กลาง ตราอักษร PAXMAN รุ่น 12 VP 185 ขั้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.ศรีราชา วิธีคัดเลือก / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 22,960,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 22,857,917.80
รร.นร. ซื้อพัสดุสายช่างโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 60,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 60,000.00
รร.นร. ซื้อแบตเตอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 54,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 54,000.00
รร.นร. ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะตามวงรอบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 389,000.00 ห้างหุ้นส้วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 388,999.57
รร.นร. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือระหว่างเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 315,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 315,000.00
พธ.ทร. 1001/สุโขทัย/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 13,067,728.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 13,067,728.00
พธ.ทร. 1010/นม.นล./67 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ติดท้าย QUICK SILVER OUTBOARD (กระป๋องละ 0.5 ลิตร) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 มี.ค. 2567 498,834.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 498,834.00
อล.ทร 0525.2/634/1.6.37.1 ซื้อสายอากาศแบบ BCF30-512 สำหรับซ่อมทำเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ให้กับ เรือ พ.๕๑ จำนวน ๒ EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 182,000.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 181,900.00
พธ.ทร. 5001/ยก.ทร./67 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON L3150 (T00V100 / T00V200 / T00V300 / T00V400) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 35,690.92 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 35,690.92
พธ.ทร. 5016/ฝศษ./67 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON L3150 (T00V100 / T00V200 / T00V300 / T00V400) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 25,204.92 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 25,204.92
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 127/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำคูลเลอร์น้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 มี.ค. 2567 440,334.96 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 440,069.60
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 128/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าต่างๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 มี.ค. 2567 154,292.93 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 154,292.93
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 130/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำลิ้นน้ำ เครื่องเรือยนต์ และสูบน้ำไฟร์เมน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 มี.ค. 2567 182,208.16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 182,208.16
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 131/67 จัดซื้อใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด ๑ ด้าน ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 11 มี.ค. 2567 417,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 417,300.00
สวพ.ทร. ผ.๕/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 มี.ค. 2567 10,000.00 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10,000.00
พธ.ทร. 1006/ฝศษ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 40,000,000.00 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 40,000,000.00
พธ.ทร. 1013/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 15,313,840.00 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 15,313,840.00
พธ.ทร. 1011/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 29,778,100.00 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 29,778,100.00
พธ.ทร. 1016/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 43,360,680.00 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 43,360,680.00
พธ.ทร. 1012/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 18,472,480.00 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 18,472,480.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0044 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงตามวงรอบ 11 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 146,830.00
อล.ทร ฉ.112/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตกำลังพล อล.ทร. จำนวน 24 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มี.ค. 2567 150,680.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 150,634.60
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 129/67 จัดซื้อทรายพ่นทำความสะอาดแผ่นเหล็ก. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 13 มี.ค. 2567 497,000.00 บริษัท เอส.เอ.ริช ซัพพลาย จำกัด 497,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0090 ซื้อประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มี.ค. 2567 2,567.00 บริษัท เออร์โก้ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 358,622.27
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0087 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำเรือ ขส.ทร. 27 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย 152,033.00
115/2567 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน กทภ. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 498,750.00 ร้าน ทรัพย์เพชร พาณิชย์ 498,750.00
อร. 1.10.3.1 ซื้อโลหะสังกะสีบริสุทธิ์ ชนิดแท่ง สนับสนุนการซ่อมทำเรือตามแผนของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 14 มี.ค. 2567 472,940.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 472,940.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 132/67 ซื้อวัสดุสำหรับปรับซ่อมเครื่องจักรใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 มี.ค. 2567 408,686.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 408,686.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 137/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 มี.ค. 2567 163,647.94 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 163,647.94
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 140/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (ฉจ.ข.140/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 15 มี.ค. 2567 226,379.90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 226,379.90
พธ.ทร. 7019/ซคร./67 จ้างซ่อมทำหม้อหุงข้าวด้วยระบบไอน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 15 มี.ค. 2567 10,125.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 10,125.00
พธ.ทร. 7025/ซคร./67 จ้างทำความสะอาดพรมและผ้าม่าน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 มี.ค. 2567 49,379.60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.กิตติสัณห์ 49,379.60
พธ.ทร. 1007/พัสดุUN/67 ซื้อกระดาษพิมพ์แบบแปลนชนิด P.P.PAPER น้ำหนัก 80 กรัม/ตรม. ขนาด 0.88x150 เมตร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 8,472.00 บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ. (ไทยแลนด์) จำกัด 8,472.00
พธ.ทร. 5005/ยวส./67 ซื้อกระบี่นักเรียนนายเรือพร้อมกล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 27,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 27,500.00
พธ.ทร. 1013/แก๊ส/67 ซื้อน้ำยาทำความเย็น R-141 B วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 449,400.00 บริษัท เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด 449,400.00
พธ.ทร. 7318/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ พธ.ฐท.พง.ทรภ.3 โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 มี.ค. 2567 33,600.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 33,600.00
พธ.ทร. 7103/จบพ./67 จ้างขนส่ง สป.FMS วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 มี.ค. 2567 11,400.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 11,400.00
พธ.ทร. 7320/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ พธ.ฐท.สข.ทรภ.2 โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 มี.ค. 2567 36,000.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 36,000.00
พธ.ทร. 7020/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องดนตรีแตรเดี่ยว วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 15 มี.ค. 2567 12,600.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 12,600.00
พธ.ทร. 7018/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเก้าอี้ทำงานระดับ 10 -11 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 15 มี.ค. 2567 1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 1,500.00
พธ.ทร. 5007/พัสดุUN/67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Brother HL-L3270CDW (263BK / 263C / 263M / 236Y) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 23,257.52 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 23,257.52
พธ.ทร. 7319/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 มี.ค. 2567 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7202/จบพ./67 จ้างเหมาบริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 15 มี.ค. 2567 13,882.80 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 12,444.50
พธ.ทร. 5008/ยวส./67 ซื้ออินทรธนูเครื่องหมายนาวาโท และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 65,530.00 บริษัท คณาพล เทรดดิ้ง จำกัด 65,530.00
สบ.ทร. ฉ./13/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 59,994.90 บริษัท เจเอสพี พริ้นติ้ง จํากัด 59,994.90
สบ.ทร. ฉ./14/งป.67 ซื้อวัสดุรายการจัดเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 15,000.00
สบ.ทร. ฉ./15/งป.67 ซื้อวัสดุรายการจัดการประชุมส่วนราชการ จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 19,580.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 19,580.00
สบ.ทร. ฉ./16/งป.67 ซื้อวัสดุรายการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน ๖ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 6,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 6,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0008 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 195,400.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0027 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 360,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0006 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั ธนัท อีควิปเม้นท์ 464,400.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0035 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 476,700.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0016 ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 บริาัท เออร์โก้ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 129,936.52
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0038 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 16 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวุฒิไพศาลซัพพลาย 93,010.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0023 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 29 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวุฒิไพศาลซัพพลาย 34,090.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0024 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 47 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ร้าน รุ่งนิมิตรกลการ 19,610.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0050 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 64 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออร์โต้พาร์ท วัน 97,660.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0026 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ N 70 จำนวน 85 ลูก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 416,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0030 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 5 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวุฒิไพศาลซัพพลาย 22,600.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0042 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี 25 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 18,920.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0015 ซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 บริษัท เออร์โก้ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 54,388.10
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0033 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 255/45 R 18 ดอกเรียบ จำนวน 20 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 306,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0011 ซื้อยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 476,200.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0028 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 9.50 R 17.5 ดอกเรียบ จำนวน 36 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 473,400.00
อร. 1.10.3.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ เรือ อร.13 จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 มี.ค. 2567 496,159.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 496,159.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0040 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงตามวงรอบ 61 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออร์โต้พาร์ท วัน 207,965.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0032 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 488,600.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0031 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 485,800.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0014 ซื้อยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ้นล้ง) 242,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0005 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 466,600.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0037 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 46 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 70,090.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0029 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 65 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพัฒนาอิมเเพ็ค 47,740.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0097 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ 8 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 55,050.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0099 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 34 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนัต์ธร ออร์โต้พาร์ท วัน 56,610.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0117 ซื้อวัสดุจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขส.ทร. 13 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออร์โต้พาร์ท วัน 39,600.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0022 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 57 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 205,455.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0096 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 30 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 132,435.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 133/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ (I-level) ร.ล.ท่าดินแดง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 มี.ค. 2567 70,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 69,986.56
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 134/67 จัดซื้ออะไหล่ INTAKE HOUSING ของเครื่องจักรใหญ่ขวา ร.ล.ลาดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 มี.ค. 2567 310,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 309,979.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 138/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา ร.ล.สุรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 มี.ค. 2567 150,765.14 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 150,753.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 139/67 จัดซื้อใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด ๑ ด้าน ร.ล.สงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 มี.ค. 2567 208,650.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 208,650.00
อร. - ซื้อมุ้งลวดพร้อมกรอบอลูมิเนียม และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20 มี.ค. 2567 134,600.00 ร้าน ชัยภัณฑ์ 134,600.00
อล.ทร ฉ.140/67 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. น.ต. และการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มี.ค. 2567 12,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 11,984.00
นย. ป.1/งป.2567 จ้างงานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลากระเบนทรงเลี้ยง ค่ามหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. อ.เมือง จว.ระยอง จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 11 มี.ค. 2567 1,528,700.00 บริษัท โฮมแพลนนิ่ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 1,518,700.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 135/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20 มี.ค. 2567 162,340.40 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 162,212.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 136/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องไฟฟ้า หมายเลข ๑ ร.ล.พฤหัสบดี วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20 มี.ค. 2567 393,793.17 บริษัท พี.เอส.แอ๊ดว๊านซ์ จำกัด 393,642.30
พธ.ทร. 2001/ที่นอนเรือ/67 จ้างผลิตที่นอนเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 08 มี.ค. 2567 6,055,200.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6,055,200.00
พธ.ทร. 1231/ฝศษ./67 จ้างทำโล่ที่ระลึก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 21 มี.ค. 2567 16,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 16,200.00
พธ.ทร. 3029/ครุภัณฑ์UN/67 จ้างติดตั้งพรมพร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 21 มี.ค. 2567 466,014.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.กิตติสัณห์ 466,014.00
พธ.ทร. 1001/ยก.ทร./67 ซื้อแฟ้มซองพลาสติก และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 5,885.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 5,885.00
พธ.ทร. 5017/ฝศษ./67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP GT 53 BK (1W22AA) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 7,800.00 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 7,800.00
พธ.ทร. 5002/ยก.ทร./67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP GT 53 BK (1W22AA) และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 7,650.00 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 7,650.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0020 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 23 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์ 67,655.00
อร. 1.10.3.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำ Input Module ของตู้ควบคุม RCV เรือหลวงอ่างทอง จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 มี.ค. 2567 499,375.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 499,171.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 144/67 จัดซื้อแบริ่งเพลาใบจักร ร.ล.วังใน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 มี.ค. 2567 124,976.00 บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 124,762.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 146/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องสูบน้ำไฟร์เมน เครื่องผลิตน้ำแข็ง เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 มี.ค. 2567 135,776.58 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 135,776.58
อร. 1.10.3.1 ซื้อโลหะสังกะสีบริสุทธิ์ ชนิดแท่ง สนับสนุนการซ่อมทำเรือตามแผนของ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 25 มี.ค. 2567 472,940.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 472,940.00
พธ.ทร. 1001/รงต./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 2,137,954.40 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 2,137,954.40
สสท.ทร. P66110022238 จ้างเหมาบริการระบบโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม Ku - Band ขนาด 6 Mbps ให้กับเรือจำนวน 12 ลำ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 25 มี.ค. 2567 15,000,000.00 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 14,445,000.00
นย. ป.2/งป.2567 จ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถนำขบวนและรถธุรการ ตำรวจทางหลวง 908 (ตร.ทล.908) ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. อ.เมืองระยอง จว.ระยอง จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 12 มี.ค. 2567 1,560,000.00 บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์(1999)เมททอลโปรดักส์ จำกัด 1,550,000.00
นย. ป.4/งป.2567 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำพร้อมหลังคา ค่ายมหาสุรสิงหนาท จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 15 มี.ค. 2567 1,570,000.00 บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์(1999)เมททอลโปรดักส์ จำกัด 1,557,000.00
นย. ป.3/งป.2567 จ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคารต่างๆ ในเขตพระราชฐาน ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย. อ.เมืองระยอง จว.ระยอง จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 15 มี.ค. 2567 3,326,100.00 บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์(1999)เมททอลโปรดักส์ จำกัด 3,311,100.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 9/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN เรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มี.ค. 2567 3,890,000.00 บริษัท เอส.วี.วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด 3,889,473.17
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 10/67 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-175F PT02 10S ร.ล.ท่าดินแดง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มี.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 3,999,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0102 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 26 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 12,400.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 11/67 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM รุ่น SWRO-175F PT02 10S ร.ล.ลาดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มี.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 3,999,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 12/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.ลาดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มี.ค. 2567 4,790,000.00 บริษัท เอส.วี.วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด 4,789,275.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 13/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.ท่าดินแดง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มี.ค. 2567 4,790,000.00 บริษัท เอส.วี.วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด 4,789,275.70
อจปร.อร. คัดเลือก 35/67 จัดซื้อ CONDENSER เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๒ ร.ล.ท่าดินแดง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 990,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 987,610.00
พธ.ทร. 1019/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 มี.ค. 2567 459,351.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 459,351.00
พธ.ทร. 1001/นย./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 1,813,512.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,813,512.00
พธ.ทร. 2001/ทรภ.3/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 2,259,090.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 2,259,090.00
พธ.ทร. 1001/ทรภ.3/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 7,889,270.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 7,889,270.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 142/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (142/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 26 มี.ค. 2567 315,864.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตี้ เทรดดิ้ง 315,864.00
สยป.ทร. - ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองประจำสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567 499,690.00 บริษัท ภูผา 2024 จำกัด 499,690.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 143/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข ๔ ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.ปิ่นเกล้า วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 มี.ค. 2567 499,997.09 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 499,920.05
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0100 ซื้อตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์ และอุปกรณ์ปะยางรถยนต์ 15 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 23,875.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0103 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการซ่อมทำรถยนต์ 87 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 219,960.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0101 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดตั้งและติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวุฒิไพศาลซัพพลาย 33,300.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 141/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย และเครื่องไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ร.ล.มันกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 29 มี.ค. 2567 38,571.36 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 38,571.36
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0104 ซื้อพัสดุตรวจสอบมลพิษรถยนต์ 5 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 69,380.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0105 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการซ่อมทำรถยนต์ 80 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงา์กลการ 85,260.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0124 ซื้อน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเฟืองท้าย 8 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 182,990.00
พธ.ทร. 1001/กปช./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 78,750.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 78,750.00
พธ.ทร. 3003/ชค./67 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 08 มี.ค. 2567 2,950,015.00 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2,881,410.00
พธ.ทร. 7321/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 มี.ค. 2567 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7023/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 29 มี.ค. 2567 5,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 5,600.00
พธ.ทร. 1001/ประมง/67 ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 9,000.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 9,000.00
พธ.ทร. 7022/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 29 มี.ค. 2567 11,459.70 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 11,459.70
พธ.ทร. 7204/จบพ./67 จ้างเหมาบริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 มี.ค. 2567 13,561.80 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 11,406.60
พธ.ทร. 1005/ฝศษ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 19,034.41 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 19,034.41
พธ.ทร. 5009/ยวส./67 ซื้อบล็อกสกรีนธง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 124,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 124,400.00
พธ.ทร. 1010/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 21,665.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 21,665.00
พธ.ทร. 7323/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 มี.ค. 2567 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 1008/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 25,259.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 25,259.00
พธ.ทร. 1009/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 69,966.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 69,966.00
พธ.ทร. 7322/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 มี.ค. 2567 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7203/จบพ./67 จ้างเหมาบริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 มี.ค. 2567 13,882.80 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7024/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 29 มี.ค. 2567 6,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 6,700.00
สสท.ทร. - ซื้ออุปกรณ์ระบบงานพัสดุสายสื่อสารและสารสนเทศ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 183,964.00 บริษัท แอ็กเซลลัม เทคโนโลยี จำกัด 183,964.00
พร. 4155/67 บริการวิชาการในการอบรมโครงการบริหารทางการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 67 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 มี.ค. 2567 750,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 750,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 33/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา – ซ้าย ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 16V-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.วังนอก วิธีคัดเลือก / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 2,050,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 2,046,559.00
อจปร.อร. คัดเลือก 34/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข ๑ ตราอักษร GM รุ่น 8-268A ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.เสม็ด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 06 มี.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 3,996,553.00
พธ.ทร. 1015/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100LL วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 536,231.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 536,231.00
พธ.ทร. 1014/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 08 มี.ค. 2567 12,291,090.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 12,291,090.00
156/2567 จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มี.ค. 2567 184,949.50 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 184,949.50
138/2567 จ้างซ่อมทำรถกวาดดูดฝุ่นสนามบิน หมายเลขทะเบียนสมอ ๔๗๕๘๓ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 14 มี.ค. 2567 39,590.00 บ. อินเตอร์เนชั่นแนล อะเวียชั่น จำกัด 39,590.00
อล.ทร กห 0525.2/102/6 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่อง VARIABLE FREQUENCY DRIVE PROP. MOTOR PS ตราอักษร VACON ให้กับ ร.ล.พฤหัสบดี จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 449,400.00 บริษัท เอซี ไดรฟ์ จำกัด 449,400.00
อล.ทร กห 0525.2/102/15 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร SAILOR รุ่น RT-4822 ให้กับ ร.ล.ถลาง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 53,400.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 53,400.00
อล.ทร กห 0525.2/102/11 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องประกาศคำสั่ง ให้กับ เรือ ต.113 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 311,900.00 บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 311,798.00
อล.ทร กห 0525.2/102/4 ซื้อ SPEED CONTROL MODEL ESC1000A สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 2 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 69,800.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 69,657.00
อล.ทร กห 0525.2/102/10 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร KOBELT ให้กับ เรือ ต.111 และ เรือ ต.114 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 430,140.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 429,605.00
อล.ทร กห 0525.2/102/7 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำระบบจัดการเรือแบบรวมการ (IPMS) ให้กับ ร.ล.อ่างทอง และ ร.ล.ตากสิน จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 26,300.00 บริษัท ซี เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 26,215.00
อล.ทร กห 0525.2/102/9 ซื้อ MEC24-START/STOP ALARM SYSTEM ตราอักษร LINDENBERG ANLAGEN สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร MAN รุ่น D2866 LXE 30 ให้กับ ร.ล.ปันหยี จำนวน ๑ EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 499,700.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 498,834.00
อล.ทร กห 0525.2/102/3 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-4 ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 499,990.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 499,989.60
อล.ทร ฉ.142/67 ซื้อพัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อล. ประจำปีงบประมาณ 67 ให้กับ รร.นร. จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 480,000.00 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 466,145.50
P67010012041 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอ รับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2567 6,400,000.00 บริษัท อลิน เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด 6,398,000.00
พร. 22295/66 จ้างติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง กรมแพทย์ทหารเรือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2567 810,000.00 บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด 800,000.00
อจปร.อร. คัดเลือก 36/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร DETROIT DIESEL รุ่น 3-71 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.เสม็ด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 มี.ค. 2567 853,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 849,941.66
177/2567 จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ เป็นกรณีเร่งด่วน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 มี.ค. 2567 46,919.50 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 46,919.50
พธ.ทร. 1018/ทร.130/67 ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 มี.ค. 2567 2,500,590.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 2,500,590.00
อจปร.อร. คัดเลือก 38/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MAN รุ่น D2842 LE 412 ร.ล.ราวี วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 1,360,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 1,348,200.00
อจปร.อร. คัดเลือก 37/67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร MAN รุ่น D0836 LE 301 ร.ล.ราวี วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 1,100,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 1,089,966.20
สวพ.ทร. ผ.๖/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 มี.ค. 2567 60,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ (สำนักงานใหญ่) 60,000.00
สวพ.ทร. ผ.๗/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 532,412.00 บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 174,207.77
สวพ.ทร. ผ.๗/๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 532,412.00 บริษัท ซี เค เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 358,199.62
อล.ทร กห 0525.2/102/12 ซื้อ DIAL COMPASS REPEATER DISPLAY TYPE MD77HR ตราอักษร MARINE DATA SYSTEMS ให้กับ เรือ ต.236 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 214,000.00 บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด 214,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0027 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 339,200.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0031 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 484,800.00
ขส.ทร. P67030062534 จัดซื้อรถลากจูง (หัวลาก) พร้อมรถกึ่งพ่วง (ชานต่ำ) จำนวน ๓ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 19,350,000.00 บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด 19,345,500.00
ขส.ทร. P67030062518 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 5,000,000.00 บริษัท แสงฟ้าบอดี้แอนด์เพ้นท์ จำกัด 4,989,000.00
อจปร.อร. กห 0524.5.4/79 จ้างพ่นทรายและพ่นสีตัวเรือ ร.ล.กระบี่ วิธีคัดเลือก / จ้าง 26 มี.ค. 2567 1,356,182.20 บริษัท เดอะ ริช ซัพพลาย จำกัด 1,352,972.20
ขส.ทร. P67030062566 จัดซื้อเครื่องแวคและเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ จำนวน ๑๓ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 780,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 767,999.96
ขส.ทร. P67030062528 จัดซื้อรถยก/รถลาก (สไลด์) พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 2,600,000.00 บริษัท แสงฟ้าบอดี้แอนด์เพ้นท์ จำกัด 2,570,000.00
นย. ร.4/งป.2567 จัดซื้ออะไหล่ยานเกราะล้อยาง แบบ BTR-3E1 จำนวน 30 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 8,000,000.00 บริษัท จตุนภัส จำกัด 7,994,000.00
นย. ร.2/งป.2567 จัดจ้างซ่อมทำเครื่องยนต์รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 4 เครื่อง วิธีคัดเลือก / จ้าง 04 มี.ค. 2567 10,000,000.00 บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9,977,000.00
นย. ร.1/งป.2567 จัดซื้ออะไหล่รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 22 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 19,500,000.00 บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด 19,500,000.00
นย. ร.6/งป.2567 จัดซื้ออะไหล่ยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก VN 16 จำนวน 13 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 2,400,000.00 บ.ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด 2,400,000.00
นย. ร.3/งป.2567 จัดซื้ออะไหล่รถเกราะคอมมานโด V-150 จำนวน 52 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 มี.ค. 2567 12,000,000.00 บ.วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,984,280.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุจัดทำของที่ระลึกสำหรับสมาชิก ทสปช.ดีเด่น และวิทยากรดีเด่น เฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 75,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 75,000.00
ขส.ทร. P67030062550 จัดซื้อเครื่องถ่วงล้อแบบประชิดล้อ จำนวน ๑ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 600,000.00 บริษัท โบนาฟายด์ เทรดดิ้ง จำกัด 580,000.00
ขส.ทร. P67030062576 จัดซื้อเครื่องยกรถชนิด ๒ เสา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๑๒ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 2,640,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 1,800,000.00
ขส.ทร. P67030062558 จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑๒ ตัว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 540,000.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 420,000.00
ขส.ทร. P67030062555 จัดซื้อเครื่องถอดยางรถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน ๕ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 800,000.00 บริษัท เอ แอนด์ ซี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด 750,000.00
ขส.ทร. P67030062573 จัดซื้อเครื่องมือช่างซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่ พร้อมตู้เครื่องมือ จำนวน ๑๕ เครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 มี.ค. 2567 1,245,000.00 หจก.เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 1,243,554.00
ชย.ทร. จ้างซ่อมปรับปรุงห้องประกอบอาหารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (พื้นที่พระราชวังเดิม) วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 มี.ค. 2567 9,000,000.00 บริษัทเค.เอ็น.เอ็น.ฟีนิกซ์ 828 จำกัด 8,980,000.00
สสท.ทร. P67030054102 ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2567 2,100,000.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 1,790,538.00
สสท.ทร. - จ้างปรับปรุงสายอากาศวิทยุชายฝั่ง จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 26 มี.ค. 2567 4,000,000.00 บริษัท บางนาไพศาล จำกัด 3,852,000.00
ขส.ทร. P67030062467 จ้างซ่อมคืนสภาพ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน Ashok จำนวน ๕ คัน วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 มี.ค. 2567 27,500,000.00 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 27,450,000.00
ขส.ทร. P67030062474 จัดซื้อสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 14,252,400.00 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด 7,575,600.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0048 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 473,950.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0006 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 380,300.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0048 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 424,150.00
สสท.ทร. P67030017236 ซื้อพร้อมติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบสารสนเทศแบบไร้สาย (Thai Navy Wi-Fi) ของหน่วยงาน พธ.ทร. (บางนา) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 11 มี.ค. 2567 661,200.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 658,050.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0005 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มี.ค. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 402,400.00
สสท.ทร. P67030054086 ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านความถี่ HF สำหรับระบบควบคุมบังคับบัญชา จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 มี.ค. 2567 6,000,000.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 5,992,000.00
ขส.ทร. P67030062453 จ้างซ่อมคืนสภาพ รยบ.ขนาด ๕ ตัน Ashok จำนวน ๔ คัน วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 มี.ค. 2567 18,000,000.00 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 17,980,000.00
ขส.ทร. P67030062449 จ้างซ่อมคืนสภาพ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน Kaiser Jeep จำนวน ๕ คัน วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 มี.ค. 2567 11,000,000.00 บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด 10,980,000.00
สสท.ทร. P67030054145 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ จำนวน 58 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2567 2,984,500.00 บริษัท พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 2,109,966.00
สสท.ทร. P67030054126 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 600 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2567 13,200,000.00 บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11,106,600.00
สสท.ทร. P67030054134 ซื้อเครื่องมือ Radio Test Set จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2567 1,842,101.30 บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จำกัด 1,325,730.00
สสท.ทร. P67030054094 ซื้อคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 25 เครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 26 มี.ค. 2567 1,000,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 989,750.00
พธ.ทร. 2001/ที่นอนเรือ/67 จ้างผลิตที่นอนเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 08 มี.ค. 2567 6,055,200.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 10,741,600.00
สสท.ทร. P67030054111 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนงานผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 26 มี.ค. 2567 2,200,000.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 2,187,615.00
ขส.ทร. P67030062635 จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 195 R 15 ดอกเรียบ จำนวน ๑๑๒ ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 504,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 481,600.00
ขส.ทร. P67030062563 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ จำนวน ๑๑ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 1,100,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 1,095,600.00
ขส.ทร. P67030062511 จัดซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 12,000,000.00 บริษัท โนวาเท็ค จำกัด 11,938,000.00
ขส.ทร. P67030062583 จัดซื้อเครื่องสูบลม ขนาดความจุถัง ๒๖๐ ลิตร จำนวน ๑๘ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 1,080,000.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 972,000.00
สสท.ทร. P67030017210 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน พธ.ทร. (บางนา) จำนวน 1 งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2567 2,825,960.95 บริษัท กรุ๊ปเซเว่น เทเลคอมเทค จำกัด 2,760,760.50
สสท.ทร. P67030017226 จ้างติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน พธ.ทร. (บางนา) จำนวน 1 งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2567 3,948,765.45 บริษัท กรุ๊ปเซเว่น เทเลคอมเทค จำกัด 3,881,473.15
ขส.ทร. P67030062548 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๘ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2567 20,504,000.00 บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด 20,500,000.00
สสท.ทร. P67030017233 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณวงจร (Leased Line) ของหน่วยงาน พธ.ทร. (บางนา) จำนวน 1 งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2567 1,906,800.00 บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด 1,540,900.00