ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ธ.ค. ปี งป. 2567


เดือน ธ.ค. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
419
ราคากลาง
66,915,898,308.41
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
792,221,040.90
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
พธ.ทร. 1201/ฝศษ./67 ซื้อปกประกาศนียบัตรหุ้มผ้ากำมะหยี่ ขนาด 22x32 เซนติเมตร และปกอ่านประกาศหุ้มกำมะหยี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 85,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.วีระพันธ์ 85,400.00
พธ.ทร. 1205/ฝศษ./67 ซื้อกระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 101,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 101,300.00
พธ.ทร. 1204/ฝศษ./67 ซื้อดินสอดำ และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 110,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 109,800.00
สพ.ทร. จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศใช้ในการหายใจใต้น้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 495,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 493,950.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเรือยางและเครื่องยนต์ติดท้ายเรือยาง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 406,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 405,300.00
สสท.ทร. P66100051179 เช่าระบบบริการประชุมและระบบสนับสนุนการแปลภาษา รองรับการประชุมทางไกล (Video Conference) สนับสนุนล่ามไม่น้อยกว่า ๒ ภาษา จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 08 ธ.ค. 2566 1,928,000.00 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) 1,928,000.00
917/2566 จ้างบินทดสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 06 ธ.ค. 2566 1,300,000.00 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1,300,000.00
916/2566 จ้างบินทดสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และ NDB วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 06 ธ.ค. 2566 650,000.00 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 650,000.00
อจปร.อร. ค.2/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ตราอักษร PAXMAN รุ่น 12 VP 185 ร.ล.ศรีราชา วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 12,900,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 12,869,120.05
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสรรพาวุธและการรายงานผล ข้อมูลสรรพาวุธของกองบังคับการ สพ.ทร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 500,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 499,200.00
อรม.อร. 1/ฉจ./67 จัดซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ขวา - ซ้าย ตราอักษร THORDON ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 4,709,500.00 บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 4,708,000.00
อรม.อร. 3/คล./67 จัดซื้อ MAIN PUMP ระบบปรับพิทช์ใบจักร ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 1,498,000.00 บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด 1,494,790.00
อรม.อร. 1/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ BULKHEAD SEAL ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๗ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 6,900,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 6,899,574.00
พธ.ทร. 5006/ฝศษ./67 ซื้อน้ำยาล้างกระเบื้องเคลือบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 158,550.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 158,550.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานประดาน้ำ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,402,540.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 1,380,400.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานถอดทำลายอมภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,904,840.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,878,800.00
พธ.ทร. 1001/มลก./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 10,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10,000,000.00
พธ.ทร. 1001/นม.นล.(2)/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 42,446,980.00 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 42,446,980.00
พธ.ทร. 2001/ศบภ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ธ.ค. 2566 3,586,444.59 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3,586,444.59
พธ.ทร. 1001/ศบภ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ธ.ค. 2566 1,196,245.83 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,196,245.83
พธ.ทร. 2003/ศบภ./67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 ธ.ค. 2566 16,149.51 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 16,149.51
พธ.ทร. 1002/ศบภ./67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 ธ.ค. 2566 27,202.95 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 27,202.95
พธ.ทร. 2002/ศบภ./67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 ธ.ค. 2566 53,635.89 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 53,635.89
อรม.อร. 2/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ร.ล.คำรณสินธุ จำนวน ๒๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 1,160,000.00 บริษัท เอส.วี.วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด 1,155,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อกระดาษสนับสนุนการปฏิบัติงานกองบังคับการ สพ.ทร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 500,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 499,300.00
ทรภ.๓ 227/2566 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนายเรือ พัน.สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. จำนวน 5 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ธ.ค. 2566 496,960.00 หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ 496,960.00
ทรภ.๓ 226/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารบ้านพักประทวน 10 ครอบครัว พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. จำนวน 3 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 ธ.ค. 2566 499,970.00 หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ 499,970.00
อรม.อร. 3/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร VILLAGE MARINE ร.ล.ทยานชล จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 2,659,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 2,658,522.00
ทรภ.๓ 207/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 9 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 หจก.หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,377,156.40
ทรภ.๓ 208/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 10 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 หจก.หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,377,156.40
ทรภ.๓ 209/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 11 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 1,377,442.00
ทรภ.๓ 210/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 12 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,376,980.01
ทรภ.๓ 211/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 15 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้น 1,376,503.10
ทรภ.๓ 212/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 16 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง 1,375,849.80
ทรภ.๓ 213/2566 จ้างซ่อมแซมอาคารพักสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หลังที่ 3 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 20 ธ.ค. 2566 1,619,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,596,194.10
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่และพัสดุซ่อมแซมแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีและเป้าลวงประจำเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 499,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 498,400.00
สพ.ทร. จัดซื้อหมึกพิมพ์สนับสนุนการปฏิบัติงานกองบังคับการ สพ.ทร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 500,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 499,300.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมทำรถประดาน้ำเคลื่อนที่เร็วและรถนิรภัยประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ธ.ค. 2566 498,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาวิตรี ออโต้บอร์ดี้เพ้นท์ สัตหีบ 496,000.00
อรม.อร. 7/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ SHAFT COUPLING ตราอักษร SKF ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 808,000.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 807,422.00
พธ.ทร. 7302/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค. 2566 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7303/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค. 2566 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 1001/พด.วส./67 ซื้อกระดาษปก 120 แกรม ขนาด A4 สีเหลือง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 30,000.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 29,800.00
พธ.ทร. 5007/ฝศษ./67 ซื้อน้ำยาล้างถ้วยชาม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 240,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 240,000.00
พธ.ทร. 7301/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค. 2566 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
ฐท.พง. 66119407702 จ้างซ่อมแซมอาคารพักสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หลังที่ 3 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,619,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,596,194.10
ฐท.พง. 66119399877 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 9 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 หจก.หยกเพชร เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,377,156.40
ฐท.พง. 66119408329 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 10 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 หจก. หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,377,156.40
ฐท.พง. 66119401234 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 11 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 1,377,442.00
ฐท.พง. 66119403514 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 12 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,376,980.01
ฐท.พง. 66119403262 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 15 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้น 1,376,503.10
ฐท.พง. 66119403108 จ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว หลังที่ 16 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 ธ.ค. 2566 1,397,000.00 บจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง 1,375,849.80
ฐท.พง. 66129165554 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารบ้านพักประทวน 10 ครอบครัว พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. จำนวน 3 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 499,970.00 หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ 499,970.00
ฐท.พง. 66129165648 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนายเรือ พัน.สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. จำนวน 5 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 496,960.00 หจก.ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ 496,960.00
สสท.ทร. - จ้างตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อต่ออายุมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 จำนวน ๑ งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค. 2566 350,000.00 บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลิเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 349,997.00
สสท.ทร. - จ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (i.navy) จำนวน ๑ งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค. 2566 500,000.00 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด 498,000.00
พธ.ทร. 1013/นม.ฉก./67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 10,377,930.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 10,377,930.00
พธ.ทร. 1014/นม.ฉก./67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 12,676,290.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 12,676,290.00
พธ.ทร. 1015/นม.ฉก./67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100LL วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 515,847.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 515,847.00
พธ.ทร. 1012/นม.ฉก./67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 16,991,600.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 16,991,600.00
พธ.ทร. 1011/นม.ฉก./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 19,438,333.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 19,438,333.00
สสท.ทร. - ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 50,000.00 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ แม็กซ์ จำกัด 50,000.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A050 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบสื่อสารชายฝั่ง/สื่อสารเคลื่อนที่ จำนวน ๑๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 49,400.00 บริษัท พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 49,400.00
สสท.ทร. - ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบวิทยุและโทรคมนาคม จำนวน 66 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 363,950.00 บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น จำกัด 363,750.00
สสท.ทร. - ซื้อยุทโธปกรณ์เร่งด่วนเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 259,500.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 258,726.00
สสท.ทร. - ซื้อแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) 12v.7.2Ah จำนวน 400 หม้อ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 172,000.00 บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 172,000.00
สสท.ทร. - จ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ ของ สบ.ทร. จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 23 ธ.ค. 2566 300,000.00 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด 300,000.00
สสท.ทร. - ซื้อแบตเตอรี่ BA-386/PRC-77 (ALKALINE) จำนวน 400 ก้อน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 200,000.00 บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด 197,600.00
สสท.ทร. - จ้างต่ออายุโดเมนเนมและออกใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 23 ธ.ค. 2566 100,000.00 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 100,000.00
พธ.ทร. 5005/ฝศษ./67 ซื้อถังน้ำพลาสติก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 ธ.ค. 2566 20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 20,000.00
พธ.ทร. 7304/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 25 ธ.ค. 2566 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
สสท.ทร. - ซื้อซอฟต์แวร์วิเคราะห์และค้นหาจุดอ่อนทางไซเบอร์ในระบบเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 800,000.00 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 775,750.00
พธ.ทร. 7305/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ พธ.ฐท.สข.ทรภ.2 โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 25 ธ.ค. 2566 36,000.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 36,000.00
พธ.ทร. 7306/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุไป สพ.ทร. (บางนา) โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 25 ธ.ค. 2566 4,200.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 4,200.00
พธ.ทร. 1206/ฝศษ./67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล RICOH (JP-12) และ กระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล RICOH รหัส JP 12 M วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 ธ.ค. 2566 41,800.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 41,800.00
สสท.ทร. - ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 ธ.ค. 2566 1,500,000.00 บริษัท เมโทร ยูนิเวอร์แซล ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1,485,160.00
927/2566 จัดซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ ตกแต่งอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 49,860.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วานิช คอนสรัคชั่น 49,860.00
สสท.ทร. P66110022255 ซื้ออะไหล่/อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร ICOM จำนวน 10 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 ธ.ค. 2566 3,273,500.00 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 3,269,500.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุระเบิดด้วยวิธี HPLC วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ธ.ค. 2566 350,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวีรีคอมเมอร์เชียล 347,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องอัดลมสนับสนุนการกู้ ซ่อม สร้าง ใต้น้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 480,000.00 บริษัท ฟีนิกซ์ บลู จำกัด 479,700.00
สสท.ทร. P66110022258 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุช่วยเหลือฉุกเฉินใช้ประจำเรือ (EPIRB) จำนวน 12 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธ.ค. 2566 600,000.00 บริษัท พัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 507,180.00
สสท.ทร. P66110022259 จัดซื้อแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid จำนวน 4 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธ.ค. 2566 657,410.00 บริษัท โมเดอราโต้ จำกัด 548,777.14
อล.ทร P66100075461 ซื้ออะไหล่ระบบจัดการเรือแบบรวมการ (IPMS) ตราอักษร ROCKWELL AUTOMATION ให้กับ ร.ล.บางปะกง จำนวน 18 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ธ.ค. 2566 3,296,400.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 3,296,349.00
อล.ทร P66100021870 ซื้อระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเฝ้าตรวจและรายงานเคลื่อนที่กับศูนย์ควบคุมการยิง ตราอักษร Furuno ของรถเรดาร์ตรวจการณ์ พื้นน้ำแบบเคลื่อนที่ คันที่ 2 ศสร.สอ.รฝ. จำนวน 1 ระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 2,594,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 2,594,000.00
อล.ทร P66100020986 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 KW. ให้กับ ร.ล.ล่องลม จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 2,675,000.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2,675,000.00
อล.ทร P66100021673 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร REUTECH เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 1,075,400.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 1,075,350.00
อล.ทร P66100021699 ซื้ออะไหล่เครื่องควบคุมและจ่ายไฟฟ้ากำลังอัตโนมัติ ตราอักษร DEIF เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 3,445,400.00 บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3,445,400.00
อล.ทร P66100021565 ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารแบบรวมการ ตราอักษร RAFAEL รุ่น SEACOM เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 2,110,200.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 2,110,040.00
อล.ทร P66100021399 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร ROHDE SCHWARZ เพื่อใช้สนับสนุนการ ซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 1,169,700.00 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด 1,169,510.00
อล.ทร P66100020648 ซื้อ POWER SUPPLY IN4000A WITH MATING CONNECTOR SET (ZF4001) ของเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ตราอักษร ROHDE SCHWARZ รุ่น XD-4410A ให้กับ เรือ ต.991 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 303,900.00 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด 303,880.00
อล.ทร P66100020620 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร HAGENUK รุ่น TRX 3015 ให้กับ เรือ ต.991 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 556,400.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 556,400.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.8.21 ซื้อชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ตราอักษร AEG รุ่น TR5B ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน ๑ EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 86,200.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 86,135.00
อล.ทร กห 0525.2/634/13.1.2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับ บก.ฐท.สส. (หลังใหม่) จำนวน 18 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 487,265.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 454,429.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.83.15 ซื้อสายอากาศแบบ BCF30-512 สำหรับซ่อมทำเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ให้กับ เรือ พ.๕๔ จำนวน 2 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 182,000.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 154,936.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.4.1.11 ซื้อเครื่องหยั่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 W. ให้กับ ร.ล.บางปะกง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 321,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.30.1 ซื้อ INTERCOM PHONTECH TYPE 3100 สำหรับซ่อมทำเครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร PHONTECH ให้กับ เรือ ต.๒๒๘ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 155,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพ์ 154,936.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.4.1.7 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU ให้กับ ร.ล.บางปะกง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 281,300.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 281,089.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.28.1 ซื้อMPA 1603 ALARM CONTROL PANEL สำหรับซ่อมทำเครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร JOTRON รุ่น MPA 1600 ให้กับ เรือ ต.๑๑๓ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 132,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 131,931.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.82.15 ซื้อเครื่องหยั่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 W ให้กับ เรือ พ.53 จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 321,000.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.7.4 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร MAN B W รุ่น D2840LE301 ให้กับ ร.ล.ปัตตานี จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 238,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 238,396.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.2 ซื้อสเปรย์ทำความสะอาดมอเตอร์/อุปกรณ์ สนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS ให้กับ หน่วยซ่อมและหน่วยเรือ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 494,300.00 บริษัท วีณาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 493,692.65
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.31.1 ซื้อMPA 1603 ALARM CONTROL PANEL สำหรับซ่อมทำเครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร JOTRON รุ่น MPA 1600 ให้กับ เรือ ต.๒๓๐ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 132,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 131,931.00
อล.ทร กห 0525.2/634/9.3.8 ซื้อพัสดุสนับสนุนการซ่อมทำระบบจ่ายไฟของเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 148,500.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 147,981.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.11.14 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องปรับมุมใบจักร เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 194,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 193,991.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.24.1 ซื้อSTART/STOP DIESEL MONITORING UNIT รุ่น AHD 414 สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับ เรือ ต.๙๙๒ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 242,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 241,820.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.2.6.28 ซื้ออะไหล่ระบบ FIRE ALARM ให้กับ เรือ ต.๙๙๑ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 409,600.00 บริษัท พี.เอส.แอ็คว๊านซ์ จำกัด 407,884.00
อล.ทร กห 0525.2/634/ ซื้อPRINT KLEMENLEISTE สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU รุ่น UT - 183 ให้กับ เรือ ต.๘๓ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 285,690.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 285,690.00
อล.ทร กห 0525.2/634/1.6.7.3 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร SIEMENS รุ่น LV120S ให้กับ ร.ล.ปัตตานี จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 ธ.ค. 2566 408,000.00 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย 2017 จำกัด 407,670.00
พธ.ทร. 5002/พัสดุUN/67 ซื้อถุงซิปพลาสติกสีขาว ขนาด 13 x 17 นิ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 190,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 190,000.00
พธ.ทร. 5003/พัสดุUN/67 ซื้อช้อนสั้นสแตนเลส วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 14,850.00
พธ.ทร. 5003/พด.ภช./67 ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 326,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 326,400.00
พธ.ทร. 1007/พด.วส./67 ซื้อแถบกาวและเทปโฟม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 131,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 116,800.00
พธ.ทร. 7308/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 27 ธ.ค. 2566 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7307/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 27 ธ.ค. 2566 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 7101/จบพ./67 จ้างขนส่ง สป.FMS วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 27 ธ.ค. 2566 9,000.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 9,000.00
พธ.ทร. 7006/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเก้าอี้ทำงานระดับ 10 - 11 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ธ.ค. 2566 5,885.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 5,885.00
พธ.ทร. 7003/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ธ.ค. 2566 5,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 5,800.00
พธ.ทร. 7008/ซคร./67 จ้างซ่อมทำกระบี่ นักเรียนนายเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ธ.ค. 2566 30,450.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 30,450.00
พธ.ทร. 7004/ซคร./67 จ้างซ่อมทำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ธ.ค. 2566 9,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 9,900.00
พธ.ทร. 7009/ซคร./67 จ้างซ่อมทำผ้าม่านปรับแสง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 27 ธ.ค. 2566 15,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.กิตติสัณห์ 15,800.00
พธ.ทร. 3006/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดแบบต่อท่อ ขนาด 5 ก็อก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 44,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 44,000.00
พธ.ทร. 3004/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 8,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 8,500.00
พธ.ทร. 3007/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อจักรเย็บผ้า วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 39,600.00 บริษัท ตรัยจักรกล จำกัด 39,600.00
พธ.ทร. 3002/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 13 คน และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 127,210.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด 125,710.00
พธ.ทร. 3003/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อเครื่องเรียงกระดาษ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 374,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 374,000.00
พธ.ทร. 1004/พด.วส./67 ซื้อคัตเตอร์ ขนาด 1 x 8 ซม. (เล็ก) และ รายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 363,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 362,700.00
พธ.ทร. 1005/พด.วส./67 ซื้อซองกระดาษ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 300,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 300,000.00
พธ.ทร. 1006/พด.วส./67 ซื้อผ้าเทป วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 182,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 182,600.00
พธ.ทร. 5001/พัสดุUN/67 ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเลี้ยง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 35,895.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 35,895.00
พธ.ทร. 5001/พด.ภช./67 ซื้อกระดาษชำระ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 ธ.ค. 2566 495,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 493,200.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อาคารทดสอบและคลังอาวุธ ปล่อยนำวิถี/อาวุธใต้น้ำ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 2,010,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,981,800.00
สบ.ทร. ฉ.1/7/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 50,781.13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ มิลเลี่ยนเทรด 50,781.13
อร. 1.9.1.7 ซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 12 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 ธ.ค. 2566 386,000.00 บริษัท บวรกิจ แมชชีนทูลส์ จำกัด 383,857.15
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหมู่คลังและอาคารภายใน สพ.ทร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 2,000,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 1,965,500.00
สพ.ทร. จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟอาคารกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 1,600,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,575,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ระบบตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ (MIRS) ตราอักษร SAES วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 3,797,800.00 บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด 3,797,800.00
สพ.ทร. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปล่อยเครื่องกวาดอาวุธใต้น้ำ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 957,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีพิพัฒน์ 947,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุซ่อมทำลานฝึกประดาน้ำและหลังคาอาคารถอดแยก และโรงเก็บวัสดุรอเคลื่อนอมภัณฑ์เสื่อมสภาพไปทำลาย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,791,240.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,756,800.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุในการบำรุงรักษาสระฝึกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,059,100.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,042,000.00
สก.ทร. -/66 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ตู้เมนเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าแต่ละชั้น จำนวน ๒๑ อาคาร แบบกันน้ำ พื้นที่บางนา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 100,800.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99,766.80
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตไพโรเทคนิค (กลุ่มวัตถุระเบิด) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 706,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ไฟร์เวิร์ค 704,500.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมหลังคาอาคาร 4 และ 9 พื้นที่บุคคโล โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 3,027,368.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2,989,000.00
สก.ทร. -/66 ซื้อพร้อมติดตั้งเบรกเกอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร จำนวน ๖ อาคาร (อาคาร ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖ อาคารละ ๕ ชุด รวมเป็น ๓๐ ชุด พื้นที่บุคคโล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 300,000.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 295,320.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารพัก ฯ ฝั่งประทวนทั้งหมด พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 5,974,399.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5,970,100.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมทำหลังคาอาคารชั้นประทวน ๗ พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 1,000,000.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 999,000.00
พธ.ทร. 3002/ชค./67 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 08 ธ.ค. 2566 2,950,015.00 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2,950,015.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้ง - น้ำดีอาคารประทวน ๓ และ ๔ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 800,000.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 798,500.00
พธ.ทร. 7401/จบพ./67 จ้างขนย้ายพัสดุ คลัง 1 กคพธ.ฯ ไป คลัง 1 กคพธ.ฯ พื้นที่ สพ.ทร.(บางนา) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 ธ.ค. 2566 499,500.00 บริษัท เจซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 499,000.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมแซมผิวถนน เชื่อมต่อระหว่างซอยอาคาร ๑ - ๓, ๗ - ๙, ๑๓ - ๑๕, ๓ - ๕, ๙ - ๑๑, ๓๕ - ๓๗ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 1,219,157.04 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,219,000.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาพักอาศัย จำนวน ๒ อาคาร (อาคาร ๕,๖) พื้นที่สุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 3,000,000.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2,998,410.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมทำท่อระบายน้ำฝนและน้ำเสียพร้อมทำตะแกรงฝาท่อใหม่ จำนวน ๓๖ อัน อาคาร ๗๙ และ ๘๙ พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 1,100,000.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,097,102.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุซ่อมบำรุงอาคารโรงเรียนสรรพาวุธ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 380,020.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 379,600.00
สพ.ทร. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสุนัขทหาร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 19,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 18,840.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย และซ่อมทำรางเหล็กร้อยสายไฟและจัดเก็บสายไฟ พื้นที่ สุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 ธ.ค. 2566 200,000.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 199,900.00
สพ.ทร. จัดซื้ออุปกรณ์นิรภัยงานซ่อมบำรุงระบบอาวุธใต้น้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 499,480.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 499,000.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมแซมแผ่นกั้นระหว่างห้องบนดาดฟ้าชั้น ๕ อาคารทั้งหมด ๔ อาคาร พื้นที่ พุทธฆลฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้าง 28 ธ.ค. 2566 280,000.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 279,000.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมแซมแผ่นปิดกันนกชั้นหลังคา ๓ อาคาร (อาคาร ๖๔B,๘๐A และ ๘๐B) พื้นที่พุทธฆลฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 ธ.ค. 2566 60,000.00 บริษัท บอร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 59,950.00
สก.ทร. -/66 จ้างซ่อมทำปั๊มน้ำประจำอาคารแต่ละอาคาร จำนวน ๘ อาคาร (อาคาร ๑ - ๘) สน.คบก.บุคคโล โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / จ้าง 28 ธ.ค. 2566 9,245,320.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7,830,280.00
สก.ทร. -/66 ซื้อพร้อมติดตั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ (๔๕) ๒๐๐ โวลท์ จำนวน ๒,๐๒๐ ตัว โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 3,333,000.00 บริษัท ควีนส์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,295,508.19
อรม.อร. 4/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM ร.ล.นเรศวร จำนวน ๑๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 2,389,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 2,387,587.30
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่สำหรับสนับสนุนการซ่อมทำอาวุธปืนบก วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 213,500.00 บริษัท ณัชพงษ์ พานิช จำกัด 2,123,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนกลำเลียง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 497,300.00 บริษัท คีย์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 452,380.00
สพ.ทร. จัดซื้ออุปกรณ์ประจำคอกสุนัขทหาร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 178,100.00 บริษัท คีย์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 172,700.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์ทำนายอายุ วัตถุระเบิดประเภทดินขับ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ธ.ค. 2566 740,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวีรีคอมเมอร์เชียล 735,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องสำหรับสูบโคลนสนับสนุนการกู้ ซ่อมเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 440,000.00 บริษัท ฟีนิกซ์ บลู จำกัด 439,700.00
ผ.5 - 67 เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง แบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2566 1,500,000.00 บริษัท เอสอีไอ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) 1,499,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อ P.C.BOARD สำหรับระบบ DEGAUSSING วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 154,000.00 บริษัท ไทย โคลอน จำกัด 153,545.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานสายสรรพาวุธ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 499,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 499,150.00
พธ.ทร. 1001/ศรชล./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮท์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 43,224,442.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 43,224,442.00
พธ.ทร. 2001/ศรชล./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮท์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 1,206,700.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,206,700.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองสนับสนุน สพ.ทร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,941,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,910,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องสรรพาวุธ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 721,030.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 707,400.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่คลังและอาคารภายใน สพ.ทร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,804,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 1,772,200.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องอัดอากาศกำลังดันสูงสำหรับการยิงตอร์ปิโด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 850,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 842,000.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมเครื่องรับแรงถอยและนำปืนกลับ ปบค.105 มม. M.101 A1 วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ธ.ค. 2566 1,000,000.00 บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด 995,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อกระสอบทรายลายพรางทางยุทธวิธี วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 925,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 910,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถลำเลียงเครื่องสรรพาวุธ จำนวน 9 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 155,200.00 บริษัท คีย์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 139,190.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุในการซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของ สพ.ทร. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 100,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 99,700.00
สบ.ทร. ฉ.1/7/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 50,781.13 บริษัท เจเอสพี พริ้นติ่ง จำกัด 491,986.00
สบ.ทร. ฉ./1/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 29,499.90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ มิลเลี่ยนเทรด 238,006.52
สบ.ทร. ฉ./1/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 29,499.90 บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 427,572.00
สบ.ทร. ฉ.1/7/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 50,781.13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรพัฒน์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ 127,340.70
สบ.ทร. ฉ.2/9/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 488,139.35 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม กรุ๊ป เซอร์วิส 107,501.83
สบ.ทร. ฉ./2/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 26,998.24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส 117,807.00
สบ.ทร. ฉ.2/4/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 7,062.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ มิลเลี่ยนเทรด 25,680.00
สบ.ทร. ฉ.2/4/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 7,062.00 บริษัท มิตรสมหวัง กรุ๊ป จำกัด 7,062.00
สบ.ทร. ฉ.1/6/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 54,534.90 บริษัท เจเอสพี พริ้นติ้ง จํากัด 34,347.00
สบ.ทร. ฉ.2/6/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 280,340.00 บริษัท นิวแคปเจอร์ จำกัด 280,340.00
สบ.ทร. ฉ.2/7/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 207,408.80 บริษัท เอ.พี. พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 207,408.80
สบ.ทร. ฉ.2/8/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 262,212.06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.เอ็ม. กรุ๊ป เซอร์วิส 262,212.06
สพ.ทร. จัดซื้อชุดนิรภัยประจำบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอาวุธ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,332,000.00 บริษัท วิธวินท์ เทรดดิ้ง จำกัด 1,288,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายอากาศและปรับกำลังลอยดำน้ำวงจรเปิด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 2,644,000.00 บริษัท ฟินิกซ์ บลู จำกัด 2,636,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องอัดอากาศกำลังดันสูงแบบประจำที่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 3,800,000.00 บริษัท ฟินิกซ์ บลู จำกัด 3,796,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสำหรับงานประดาน้ำในการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำฉุกเฉิน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 2,343,000.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 2,298,000.00
อล.ทร P66100020977 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร HAGENUK รุ่น TRX 3050 ให้กับ ร.ล.กระบี่ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 710,500.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 710,480.00
อล.ทร P66100075548 ซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ ร.ล.บางปะกง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 ธ.ค. 2566 833,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 832,139.00
อล.ทร P66100021553 ซื้ออะไหล่เครื่องชี้มุมหางเสือ ตราอักษร CSSC เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 1,042,300.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 1,042,073.00
อล.ทร P66100020926 ซื้ออะไหล่ระบบเตือนไฟไหม้ ตราอักษร DECKMA ให้กับ ร.ล.กระบุรี จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 401,800.00 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 401,455.45
อล.ทร P66100020881 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 KW. แบบ DOWNMAST ให้กับ ร.ล.อ่างทอง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 2,033,000.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1,764,430.00
อล.ทร P66100021760 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND แบบ RADOME เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 5 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 2,407,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 2,377,540.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถี/อาวุธใต้น้ำ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 2,035,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 1,998,500.00
สพ.ทร. จัดซื้ออุปกรณ์นิรภัยสนับสนุนงานซ่อมและสร้างชิ้นส่วนสรรพาวุธ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,700,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. แอดวานซ์ 1,684,700.00
อรม.อร. 6/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องแยกน้ำ/น้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร TURBULO ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 650,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 548,910.00
อรม.อร. 7/คล./67 ่จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรใหญ่ หมายเลข ๑ - ๔ ตราอักษร MTU รุ่น 20V 1163 TB83 ร.ล.กระบุรี จำนวน ๓ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 18 ธ.ค. 2566 886,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 883,392.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,000,000.00 บริษัท วิธวินท์ เทรดดิ้ง จํากัด 981,000.00
อล.ทร P66100021772 ซื้อ TRANSDUCER ASSEMBLY TYPE EM 300 ของเครื่องวัดความเร็วเรือ เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. ตราอักษร CHERNIKEEFF รุ่น MK.5 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 991,500.00 บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด 989,750.00
อล.ทร P66100020685 ซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 462,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 461,384.00
อล.ทร P66100020711 ซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร FURUNO รุ่น FCR-2129BB ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 63,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 63,000.00
อล.ทร P66100020920 ซื้ออะไหล่เครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร ROCKWELL AUTOMATION ให้กับ ร.ล.สายบุรี จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 940,900.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 940,530.00
สพ.ทร. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบระบบอุณหภูมิและความชื้น คลังตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 4,000,000.00 บริษัท ซีซี เทค จำกัด 3,867,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพาวุธและถอดแยกอมภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 1,166,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 1,148,200.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และรถประดาน้ำเคลื่อนที่เร็ว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 988,400.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 972,200.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องกวาดทุ่นระเบิด SDG 31 วิธีคัดเลือก / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 1,700,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวี่ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต วีไอพี 1,695,500.00
พธ.ทร. 1007/นม.นล./67 ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 2,553,020.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 2,553,020.00
พธ.ทร. 3002/ยวส./67 จ้างตัดเย็บรองเท้าหุ้มส้นนักเรียนนายเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 20 ธ.ค. 2566 371,360.00 บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด 371,360.00
สสท.ทร. P66110022240 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบ C4ISR ในห้องฝึกปฏิบัติการระบบ C4ISR (รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร.) จำนวน 1 งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธ.ค. 2566 1,000,000.00 บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด 744,090.00
สบ.ทร. ฉ./1/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 29,499.90 บริษัท เอ.พี. พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 29,499.90
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนสายการผลิตลูกปืนขนาด 30x173 มม. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 941,180.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 925,900.00
สบ.ทร. ฉ.-3-งป.67 ซื้อวัสดุรายการจัดการเอกสาร กผค.สบ.ทร. จำนวน ๑๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 28,760.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรพัฒน์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ 28,760.00
สบ.ทร. ฉ.2/10/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๑๖ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 ธ.ค. 2566 434,953.93 บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 434,953.93
สบ.ทร. ฉ.3/2/งป.67 จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต ขนาดตัด ๔ ตราอักษร GRAMPUS ๖๖ จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 ธ.ค. 2566 29,960.00 บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 29,960.00
สบ.ทร. ฉ.3/3/งป.67 จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต ขนาดตัด ๔ ตราอักษร WEIHAI HAMADA จำนวน ๑๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 ธ.ค. 2566 152,475.00 บริษัทนนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 152,475.00
สสท.ทร. P66110022257 จัดซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทอดสด สนับสนุนการฝึกต่าง ๆ ของ ทร. จำนวน 17 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 1,314,067.00 บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 1,307,490.00
อล.ทร P66100021393 ซื้ออะไหล่ระบบเตือนไฟไหม้ ตราอักษร CONSILIUM เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 615,400.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 613,431.00
สสท.ทร. P66110022271 จ้างบริการซ่อมบำรุง (MA) อุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม Ku - Band ให้กับเรือจำนวน 12 ลำ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 07 ธ.ค. 2566 7,670,000.00 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 7,662,698.00
อล.ทร P66100021576 ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารแบบรวมการ ตราอักษร TECHMER เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 2,050,100.00 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด 2,049,906.00
อล.ทร P66100075595 ซื้อ TRANSDUCER ASSEMBLY TYPE EM 300 ของเครื่องวัดความเร็วเรือ ตราอักษร CHERNIKEEFF รุ่น MK.5 ให้กับ ร.ล.บางปะกง จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 991,500.00 บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด 989,750.00
อล.ทร P66100020478 ซื้อ MICROPHONE M-125/SIC ของเครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร DYNALEC รุ่น AN/SIA-123 ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 53,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 52,965.00
อล.ทร P66100021333 ซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ ร.ล.ทองหลาง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 539,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 539,066.00
อล.ทร P66100021790 ซื้อ Service Kit For Navigat สนับสนุนการซ่อมทำตาม PMS ของเครื่องไยโร ตราอักษร Sperry Marine จำนวน 15 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 625,500.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 624,345.00
อล.ทร P66100021166 ซื้อ GYROSPHERE 10/3 ของเครื่องไยโร ตราอักษร SPERRY MARINE รุ่น NAVIGAT 100 ให้กับ เรือ ต.269 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 641,300.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 641,251.00
อล.ทร P66100020789 ซื้ออะไหล่เครื่องไยโร ตราอักษร SPERRY MARINE รุ่น MK.37VT ให้กับ ร.ล.แกลง จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ธ.ค. 2566 952,300.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 952,300.00
พธ.ทร. 3004/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกทรงหม้อตาลและปลอกหมวกนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 20 ธ.ค. 2566 280,720.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 280,720.00
พธ.ทร. 3003/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกหนีบสีกากีและผ้าคลุมเตียง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 20 ธ.ค. 2566 144,496.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 144,496.00
สพ.ทร. จัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร ขนาดบรรจุ 10 กก./ถุง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 520,000.00 บริษัท เอ็น พี เค โปรดักส์ จำกัด 517,976.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตไพโรเทคนิคและลูกปืนสลุต วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2566 637,840.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จํากัด 626,100.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมระบบปั๊มไฮดรอลิกส์พร้อมแม่แรงตั้งยิง ปกค.155 มม. GC-45 วิธีคัดเลือก / จ้าง 01 ธ.ค. 2566 850,000.00 บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด 850,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อเสื้อชูชีพสำหรับการประดาน้ำ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 2,440,000.00 บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด 2,411,780.00
สพ.ทร. จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องค้นหาใต้น้ำ NAVIGATOR SONAR ตราอักษร SHARK MARINE วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 1,600,000.00 บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด 1,585,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมทำระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2566 1,878,000.00 บริษัท ศรัณย์ แอนด์ ทีซีเอ เทรดดิ้ง จำกัด 1,820,000.00
อรม.อร. 8/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER น้ำจืดระบายความร้อนเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๒ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 4,336,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 4,334,784.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนซ่อมสร้างอุปกรณ์สรรพาวุธประจำเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 500,000.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 480,878.12
อรม.อร. 12/ฉจ./67 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปัดน้ำฝนแบบ CLEAR VIEW SCREEN ตราอักษร WYNN ร.ล.ทยานชล จำนวน ๕ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 ธ.ค. 2566 875,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 874,939.00
สสท.ทร. - ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงระบบ C4ISR ศปก.ทร. จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 22 ธ.ค. 2566 1,800,000.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 1,787,649.00
อล.ทร P66100075420 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่อง ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) ตราอักษร MTU รุ่น ECS-1163 ให้กับ ร.ล.บางปะกง จำนวน 13 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 12 ธ.ค. 2566 6,237,100.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 6,205,186.80
อล.ทร P66100021899 ซื้ออะไหล่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุประจำตัว ตราอักษร REUTECH รุ่น TR-2000 ให้กับ นรข. จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 602,400.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 601,875.00
พธ.ทร. 2002/HOP/67 จ้างผลิตเสื้อกันกระสุน (Waist Suit) และสนับศอกและสนับเข่า วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 15 ธ.ค. 2566 2,302,695.00 บริษัท กรุงไทยเครื่องสนาม จำกัด 2,302,695.00
พธ.ทร. 2001/HOP/67 จ้างตัดเย็บชุดพราง ทร. แสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 15 ธ.ค. 2566 3,327,003.00 บริษัท ชวกร จำกัด 3,327,003.00
อรม.อร. 12/คล./67 จัดซื้อ COUPLING เพลาใบจักรซ้าย ตราอักษร WARTSILA ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 4,687,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 4,654,500.00
อล.ทร P66100021641 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 2 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 636,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 629,160.00
อล.ทร P66100021600 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่อง ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) ตราอักษร MTU รุ่น ECS-1163 เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 16 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 2,472,250.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2,455,543.00
อล.ทร P66100021150 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 10 KW. ให้กับ เรือ ต.227 จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 1,391,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 1,047,423.00
อล.ทร P66100020873 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN ให้กับ เรือ พ.54 จำนวน 10 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 12 ธ.ค. 2566 1,076,000.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 1,066,083.80
อล.ทร P66100020864 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN ให้กับ เรือ พ.53 จำนวน 8 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 12 ธ.ค. 2566 576,800.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 564,050.50
อล.ทร P66100021743 ซื้อเครื่องอ่านแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 1,500,000.00 บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด 1,479,000.00
อล.ทร P66100021878 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตราอักษร PANASONIC จำนวน 8 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 21 ธ.ค. 2566 4,549,700.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 4,519,466.00
อล.ทร P66100021590 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-2 เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 9 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 2,504,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ๊ดว๊านซ์ จำกัด 2,488,413.40
อล.ทร P66100021710 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 3 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 714,100.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 701,000.00
อล.ทร P66100020885 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ S-BAND ขนาด 30 KW แบบ DOWNMAST ให้กับ ร.ล.อ่างทอง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 2,728,500.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2,717,800.00
อล.ทร P66100021606 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-5 เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล.ทร. จำนวน 2 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 19 ธ.ค. 2566 2,384,000.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 2,366,733.00
อล.ทร P66100021339 ซื้อระบบเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 KW. และ ย่านความถี่ S-BAND ขนาด 30 KW. ให้กับ ร.ล.พฤหัสบดี จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 14 ธ.ค. 2566 4,333,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 3,691,500.00
อล.ทร P66100020801 ซื้อเครื่องอ่านแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) ให้กับ ร.ล.แกลง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 12 ธ.ค. 2566 1,500,000.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1,484,500.00
อล.ทร P66100021016 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-5 BLUE VISION ให้กับ เรือ ต.994 จำนวน 2 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 13 ธ.ค. 2566 1,993,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 1,972,010.00
อร. 1.1.2.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข ๑-๔ ตราอักษร MTU 20V 1163 TB 83 (เพิ่มเติม) เรือหลวงเจ้าพระยา จำนวน ๔๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 9,120,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9,116,999.20
970/2566 จ้างพิมพ์ใบเสร็จลานจอดรถ กทภ. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 26 ธ.ค. 2566 29,400.00 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 29,400.00
อร. 1.9.1.8 ซื้อ TRANSITION JOINT จำนวน 2 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2566 632,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 442,980.00
อร. 1.2.17.2 จัดซื้อ INJECTION PUMP ตราอักษร L'ORANGE ของเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือ ต.996 จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 ธ.ค. 2566 2,900,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 2,899,999.60
อร. 1.1.2.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข ๑-๔ ตราอักษร MTU 20V 1163 TB 83 (เพิ่มเติม) เรือหลวงเจ้าพระยา จำนวน ๔๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 15 ธ.ค. 2566 9,120,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9,116,999.20
ชย.ทร. แบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2566 1,500,000.00 บริษัท บางแคเทรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด 1,177,880.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุสำหรับผลิตลูกปืนขนาด 30x173 มม. วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 269,800.00 บริษัท ณัชพงษ์ พานิช จำกัด 269,300.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุระเบิดด้วยวิธี UPLC วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 01 ธ.ค. 2566 350,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวีรีคอมเมอร์เชียล 347,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องมือไฮดรอลิกใต้น้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 ธ.ค. 2566 270,000.00 บริษัท ฟีนิกซ์ บลู จำกัด 269,700.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพาวุธและถอดแยกอมภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 01 ธ.ค. 2566 345,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 345,149.90
สพ.ทร. จัดชื้อพัสดุอุปกรณ์ประจำโรงงานสนับสนุนการซ่อมอาวุธปืนบก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)