ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พ.ย. ปี งป. 2567


เดือน พ.ย. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
128
ราคากลาง
589,239,697.00
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
549,458,533.86
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
พธ.ทร. 1203/ฝศษ./67 ซื้อปกประกาศนียบัตรหุ้มผ้ากำมะหยี่ และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 41,740.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.วีระพันธ์ 41,740.00
พธ.ทร. 1202/ฝศษ./67 จ้างทำโล่ที่ระลึก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 24 พ.ย. 2566 21,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.วีระพันธ์ 21,600.00
576/2566 จ้างเหมาบริการพนักงานบริงานตรวจค้นผู้โดยสาร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 24 พ.ย. 2566 1,980,900.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบริการการบิน จำกัด 1,980,900.00
พธ.ทร. 1001/บจท.ทท./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 พ.ย. 2566 12,185,510.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 12,185,510.00
888/2566 ซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารแบบบานเปิด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 19,500.00 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค 19,500.00
890/2566 ซื้อรถเข็น ๓ ล้อ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 12,000.00 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค 12,000.00
863/2566 จ้างติดตั้งผนังจุดตรวจค้นผู้โดยสารต่างประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 30 พ.ย. 2566 318,900.00 หจก.ที. วานิช คอนสตรัคชั่น 318,900.00
891/2566 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔ หัวอัด วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 28 พ.ย. 2566 155,000.00 หจก.พรทิวัต การช่าง 155,000.00
887/2566 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ซ้าย-ขวา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 14,600.00 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค 14,600.00
อศ. P66100071924 เครื่องวัดลมติดตั้งประจำที่ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566 885,000.00 บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด 706,200.00
พธ.ทร. 1002/พด.วส./67 ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 24 พ.ย. 2566 3,468,000.00 บริษัท สุภาพฤกษ์ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด 2,801,260.00
930/2566 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 พ.ย. 2566 22,500.00 บริษัท เค-ลัคกี้ ซัพพลายพาร์ท จำกัด 22,500.00
- ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ (๘๐ ลิตร) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 พ.ย. 2566 11,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค 11,300.00
889/2566 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ วัตต์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 11,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค 11,500.00
พธ.ทร. 2001/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดกะลาสีสีกากี วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 7,680,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 7,680,000.00
พธ.ทร. 2014/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเสื้อคอกลมขลิบน้ำเงินดำ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 8,443,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 8,443,000.00
พธ.ทร. 2012/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดพราง ทร. (ปัก สอ.รฝ.) ดิจิตอล (IR) ทนไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 11,980,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 11,980,000.00
พธ.ทร. 2008/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานช่างสีน้ำเงินดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 5,300,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5,300,000.00
พธ.ทร. 2002/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกกะลาสีสีกากี วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 1,504,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,504,000.00
พธ.ทร. 2011/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดพราง ทร. (ปัก นย.) ดิจิตอล (IR) ทนไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 29,950,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 29,950,000.00
พธ.ทร. 2003/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกกะลาสีสีขาว วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 1,623,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,623,500.00
พธ.ทร. 1002/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าคอมแบตบู๊ตสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 18,360,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 18,360,000.00
พธ.ทร. 6004/ยวส./67 จ้างผลิตเข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียวพร้อมหัวโลหะทองเหลืองรมดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 720,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 720,000.00
พธ.ทร. 1001/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 9,720,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 9,720,000.00
พธ.ทร. 2013/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกพราง ทร. ดิจิตอล (IR) ทนไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 4,408,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 4,408,000.00
พธ.ทร. 2006/ยวส./67 จ้างตัดเย็บถุงทะเลสีน้ำเงินดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 6,337,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6,337,500.00
พธ.ทร. 2010/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเสื้อรองใน กร. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 690,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 690,000.00
พธ.ทร. 2009/ยวส./67 จ้างตัดเย็บกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินดำ นรจ. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 592,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 592,500.00
พธ.ทร. 2004/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดกะลาสีสีขาว วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 3,920,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 3,920,000.00
พธ.ทร. 2007/ยวส./67 จ้างตัดเย็บผ้าผูกคอสีดำชาย วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 712,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 712,500.00
พธ.ทร. 2005/ยวส./67 จ้างตัดเย็บกางเกงขาสั้นสีกากี วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 3,696,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 3,696,000.00
พธ.ทร. 2015/ยวส./67 จ้างตัดเย็บกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงินดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 8,330,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 8,330,000.00
อล.ทร P66100020772 ซื้ออะไหล่เครื่องประกาศคำสั่ง ตราอักษร VINGTOR ให้กับ ร.ล.ศุกร์ จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 1,599,700.00 บริษัท พัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  1,599,650.00
อศ. P66100071934 กล้องสองตา ขนาด 7x50 แบบไม่มีเข็มทิศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 960,000.00 บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด 954,000.00
อศ. P66100071927 เครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566 1,110,000.00 บริษัท ซิสเต็ม ไทย จำกัด 1,099,746.00
อล.ทร P66100020730 ซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร HAGENUK รุ่น TRX 3015 ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,241,200.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1,241,200.00
อล.ทร กห 0525.2/634/13.1.1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมทำระบบภาพและเสียงของห้องประชุม บก.ทร. จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 482,350.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 480,002.00
อล.ทร P66100020337 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 kW. ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 2,675,000.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2,675,000.00
อล.ทร P66100020449 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 KW. ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 2,675,000.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2,675,000.00
อศ. P66100071921 เครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 2,350,000.00 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด 2,344,555.00
อร. 07 ซื้อหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข 1 และ 2 ตราอักษร L'ORANGE เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๒๘ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 30 พ.ย. 2566 10,000,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9,991,510.20
พธ.ทร. 4001/พด.วส./67 ซื้อเชือกป่านสังเคราะห์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 3,825,000.00 บริษัท จีเอ 2007 จำกัด 2,988,000.00
พธ.ทร. 4001/ปคส./67 ซื้อสายสูบดับเพลิง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 1,016,000.00 บริษัท กฤษดาการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 580,000.00
พธ.ทร. 1207/ฝศษ./67 ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 23 พ.ย. 2566 2,040,000.00 บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด 1,624,260.00
พธ.ทร. 1001/ชฟ./67 ซื้อแก๊สหุงต้ม (บิวเทน) ขนาด 48 กก. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 625,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 625,000.00
พธ.ทร. 1005/นม.นล./67 ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิธีคัดเลือก / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 4,320,531.60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะเทรดดิ้ง 3,930,056.90
576/2566 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบไฟฟ้าสนามบินพร้อมติดตั้ง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 1,700,000.00 บริษัท เอ็นเดล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,598,400.00
069/192/67 ซื้อเครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 28 พ.ย. 2566 16,344,700.00 มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 4,649,200.00
พธ.ทร. 4001/ก่อสร้าง/67 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พธ.ทร. บริเวณโรงเรือพระราชพิธี จำนวน 10 ห้อง (เรือนแถว) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 2,000,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ 1,760,000.00
สบ.ทร. ฉ.2/2/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 119,326.40 บริษัท เจเอสพี พริ้นติ้ง จํากัด 119,326.40
สบ.ทร. ฉ.3/1/งป.67 จ้างซ่อมทำเครื่องปั๊มทองกึ่งอัตโนมัติ ตราอักษร GUANGYA จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 23 พ.ย. 2566 19,260.00 บริษัท มิตรสมหวัง กรุ๊ป จำกัด 19,260.00
อล.ทร P66100020702 ซื้อ ATU CU-9125 GREY ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร SUNAIR รุ่น RT-9000D ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 695,500.00 บริษัท แทคติคอม จำกัด 695,000.00
อล.ทร P66100020377 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 kW. ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,658,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 1,143,723.00
อร. M66100023177/P66100072129 จ้างซ่อมทำ FAN COIL UNIT จำนวน 6 ชุดเครื่อง ร.ล.จักรีนฤเบศร วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 3,000,000.00 บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด 2,945,142.90
อล.ทร P66100020369 ซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร FURUNO รุ่น FAR-2827 ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 517,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 517,800.00
อศ. P66100071939 พัสดุระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 3,300,000.00 บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด 3,297,740.00
สบ.ทร. ฉ.2/1/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 117,807.00 บริษัท เจเอสพี พริ้นติ้ง จำกัด 26,998.24
พธ.ทร. 6003/ยวส./67 จ้างผลิตกระบี่ นายทหาร - พันจ่า วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 3,200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 3,200,000.00
พธ.ทร. 2016/ยวส./67 ซื้อพู่กระบี่ สัญญาบัตร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 1,785,000.00 บริษัท อา วี แอนด์ ซันส์ จำกัด 980,000.00
พธ.ทร. 4001/ซบร./67 ซื้อสีสำหรับซ่อมทำเรือ สนับสนุน อจปร.อร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 14,781,080.00 บริษัท เจเคโอ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 14,745,349.00
อล.ทร P66100020465 ซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 615,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 614,394.00
อล.ทร P66100020612 ซื้อ BEARING REPEATER ของเครื่องไยโร ตราอักษร TELEDYNE TSS รุ่น MK.31 ให้กับ เรือ ต.991 จำนวน 2 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,979,600.00 บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จำกัด 1,976,290.00
อล.ทร P66100020388 ซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์กำลังเสียง ตราอักษร DYNALEC รุ่น H-200/U ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 577,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 576,730.00
อล.ทร P66100020347 ซื้อ ELECTROMAGNETIC SPEED LOG SENSOR NF (FLAT SENSOR) ของเครื่องวัดความเร็วเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE รุ่น NAVIKNOT 350E ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 599,200.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 599,200.00
อล.ทร P66100020521 ซื้อ TRANSDUCER ASSEMBLY TYPE EM 300 ของเครื่องวัดความเร็วเรือ ตราอักษร CHERNIKEEFF รุ่น MK.5 ให้กับ เรือ ต.991 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 991,500.00 บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด 989,750.00
อล.ทร P66100020695 ซื้อ TRANSDUCER UNIT ของเครื่องวัดความเร็วเรือ ตราอักษร CHERNIKEEFF รุ่น MK. II ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 991,500.00 บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด 989,750.00
พธ.ทร. 4005/ซบร./67 ซื้ออุปกรณ์ปล่อยแพอัตโนมัติ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 1,056,090.00 บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 724,176.00
พธ.ทร. 4002/ปคส./67 ซื้อเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงแบบบก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 1,500,000.00 บริษัท โพรเทค ไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด 1,043,250.00
พธ.ทร. 4002/ซบร./67 ซื้อสีสำหรับซ่อมทำเรือ สนับสนุน กรง.ฐท.สส. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 2,222,400.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 2,382,240.00
พธ.ทร. 1001/อร./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 2,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 2,000,000.00
พธ.ทร. 1001/ลทล./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 3,867,440.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 3,867,440.00
พธ.ทร. 1001/ธุรการ/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 9,500,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 7,444,525.00
พธ.ทร. 1001/กร./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 28,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 28,000,000.00
พธ.ทร. 1002/ธุรการ/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 5,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 4,468,320.00
พธ.ทร. 2018/ยวส./67 จ้างผลิตกะบังหมวกชั้นนายนาวาโท - นาวาเอก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 1,380,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์พาณิชย์ 1,344,000.00
พธ.ทร. 1001/HS/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 20,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 20,000,000.00
พธ.ทร. 1001/PMS/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 1,160,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,160,000.00
พธ.ทร. 1002/พิเศษ/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 3,482,150.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 3,111,872.10
พธ.ทร. 1003/ธุรการ/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 5,700,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 5,534,040.00
พธ.ทร. 1003/พิเศษ/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 2,954,728.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 2,868,698.76
อล.ทร P66100020360 ซื้ออะไหล่เครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-4 ให้กับ ร.ล.สีชัง จำนวน 7 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,700,800.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 1,690,300.00
อร. M66100023177/P66100072131 จ้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 1 ตราอักษร CARRIER ร.ล.สิมิลัน วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 19,610,000.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 19,600,260.00
อร. M66100023177/P66100072134 จ้างสร้างแพอู่ลอย สน.เรือสังคม วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 15,500,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง 15,433,000.00
อร. M66100023177/P66100072135 จ้างสร้างแพเคลื่อนที่ทางยุทธการ สน.เรือเชียงคาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 4,060,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง 4,047,000.00
อร. M66100023177/P66100072136 จ้างซ่อมทำแพโรงงาน สน.เรือศรีเชียงใหม่ หมายเลข 039 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 5,300,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์การช่าง 5,290,000.00
อล.ทร P66100020281 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ตราอักษร LEROY SOMER ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 3 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 616,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 611,600.00
อล.ทร P66100020660 ซื้อเครื่องเรดาร์เดินเรือ ย่านความถี่ X-BAND ขนาด 25 KW. ให้กับ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,658,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 1,143,723.00
อร. M66100023177/P66100072128 จ้างซ่อมทำทางเดินและห้องต่าง ๆ ร.ล.จักรีนฤเบศร วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 10,000,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 8,964,460.00
พธ.ทร. 4004/ซบร./67 ซื้อสีสำหรับซ่อมทำเรือ สนับสนุน อรม.อร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 1,441,630.00 บริษัท ปิโตรเค็มอีควิปเม้น ซัพพลาย จำกัด 1,575,025.00
พธ.ทร. 1003/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าผ้าใบสีขาว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 12,650,000.00 บริษัท ชูบับ จำกัด 12,584,000.00
พธ.ทร. 1004/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 7,762,500.00 บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด 7,756,965.00
พธ.ทร. 1001/พิเศษ/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 24 พ.ย. 2566 31,991,478.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 25,069,616.61
อร. M66100023177/P66100072137 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรืออีเหลือง วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 2,320,000.00 บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด 2,319,353.40
อร. M66100023177/P66100072138 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือแตงโม วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 2,320,000.00 บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด 2,258,459.70
อร. M66100023177/P66100072139 จ้างซ่อมทำตัวเรือ และอุปกรณ์ประกอบ เรือดั้ง 6 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 860,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 859,852.00
อร. M66100023177/P66100072117 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1132 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 1,030,500.00 บริษัท อู่ปราการกลการ จำกัด 1,024,054.20
อร. M66100023177/P66100072120 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1209 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 2,782,500.00 บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 2,780,000.00
อร. M66100023177/P66100072119 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1208 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 2,802,500.00 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) 2,801,420.50
อร. M66100023177/P66100072133 จ้างซ่อมทำโป๊ะ สำรอง หมายเลข 4 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 1,399,000.00 บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 1,397,420.00
อร. M66100023177/P66100072132 จ้างซ่อมทำโป๊ะ ท่าหอประชุม ทร. วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 2,475,000.00 บริษัท สกาย มารีน จำกัด 2,472,770.00
อร. M66100023177/P66100072116 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1130 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 1,071,000.00 บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จำกัด 1,070,995.10
อร. M66100023177/P66100072124 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.2102 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 771,000.00 บริษัท อู่ปราการกลการ จำกัด 764,536.40
อร. M66100023177/P66100072121 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1211 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 799,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง 797,695.70
อร. M66100023177/P66100072122 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1220 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 730,500.00 บริษัท สกาย มารีน จำกัด 728,140.35
อร. M66100023177/P66100072115 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1102 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 943,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือสายชล 941,364.60
อร. M66100023177/P66100072118 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1144 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 965,000.00 บริษัท อู่เรือสุราษฎร์ธานี จำกัด 963,300.00
อร. M66100023177/P66100072140 จ้างซ่อมทำเครื่องอบยาง กงน.อธบ.อร. วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 880,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 872,050.00
พธ.ทร. 6001/ยวส./67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียว และสีขาว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 16,920,000.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 14,758,000.00
พธ.ทร. 6002/ยวส./67 จ้างผลิตถุงเท้าสั้นสีดำ และถุงเท้าสีดำชนิดหนา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 15,580,000.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 13,660,000.00
พธ.ทร. 6002/ยวส./67 จ้างผลิตถุงเท้าสั้นสีดำ และถุงเท้าสีดำชนิดหนา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 15,580,000.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 13,660,000.00
อร. M66100023177/P66100072126 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.3203 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 805,500.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด 798,932.90
อร. M66100023177/P66100072125 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.3102 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 791,000.00 บริษัท อู่เรือสุราษฎร์ธานี จำกัด 788,800.00
อร. M66100023177/P66100072123 จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.131 วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 2,060,500.00 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 2,056,807.50
อล.ทร P66100021909 ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องประมวลผลและเครือข่าย จำนวน ๒๗ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2566 2,939,700.00 บริษัท ฮิลเลียร์ เทคโนโลยี (ไทย) จำกัด 1,597,563.50
อล.ทร P66100021887 ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. จำนวน ๑๔ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2566 4,898,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เดลต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,230,000.50
พธ.ทร. 4007/ซบร./67 ซื้อพัสดุประจำแพชูชีพ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2566 1,827,790.00 บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด 1,767,215.00
อร. จ้างซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่กังหันก๊าซ หมายเลข 1 และ 2 ตราอักษร GE รุ่น LM2500 ร.ล.จักรีนฤเบศร วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 28 พ.ย. 2566 32,100,000.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 32,100,000.00
862/2566 เช่าบริการ Cloud Srevice ของ Pickup Counter วิธีเฉพาะเจาะจง / เช่า 28 พ.ย. 2566 216,000.00 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด 159,000.00
กบร. 115/2566 จ้างเหมาดูแลอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบตำหนักพิมานมาศ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 29 พ.ย. 2566 2,300,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มดแดงกะต้นไม้ 2,300,000.00
อล.ทร P66100020428 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องปรับมุมใบจักร ตราอักษร KAMEWA ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 4 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,039,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,027,000.00
อล.ทร P66100020438 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU รุ่น MCS-2 ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 9 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 2,985,400.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2,968,450.00
อล.ทร P66100020272 ซื้ออะไหล่เครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-4 ให้กับ ร.ล.ทยานชล จำนวน 6 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,078,400.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 1,070,900.00
อล.ทร P66100020720 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุม GOVERNOR ตราอักษร MTU ให้กับ ร.ล.บางระจัน จำนวน 5 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 7,595,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงกอกอีเลคตริค แอนด์ไพพ์ 7,569,180.00
อล.ทร P66100020496 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-5 TYPE 1 ให้กับ เรือ ต.991 จำนวน 6 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,356,200.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 1,335,595.40
อล.ทร P66100020416 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่อง ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) ตราอักษร MTU รุ่น ECS - 1163 ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 5 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 1,277,700.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,262,557.20
อล.ทร P66100020409 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น MCS-3 ให้กับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 12 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 พ.ย. 2566 3,506,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,459,500.00
สบ.ทร. ฉ.1/1/งป.67 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 พ.ย. 2566 491,986.00 บริษัท เอ.พี. พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 35,994.80
อร. M66100023177/P66100072130 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หมายเลข 1-3 ร.ล.มกุฎราชกุมาร วิธีคัดเลือก / จ้าง 29 พ.ย. 2566 18,600,000.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 18,565,570.00
แบบสำรวจ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ทร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ทร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้